Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 50 z dnia
2018-11-16
Projekt uchwały nr Projekt — w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice" …Projekt W sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice" środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 506 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” …partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 projekty unijne…
energia projekty unijne środowisko
3. Sesja nr 2 z dnia
2018-12-11
Uchwała nr 4/2018 — Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/2015/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niepołomice. …w Niepołomicach w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niepołomice. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Niepołomice środowisko 21 0 0 0 0 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 58/15 — Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. …nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
odpady opłaty środowisko
5. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 407/17 — Regulamin dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. …Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 20 energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników