Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 58/15 — Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. …właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 opłaty…
odpady opłaty środowisko
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 407/17 — Regulamin dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. …Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 20 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia środowisko
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 506 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” …gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd projekty unijne…
energia projekty unijne środowisko
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-11-16
Projekt uchwały nr Projekt — w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice" …Projekt W sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice" środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 7 z dnia
2019-05-09
Uchwała nr 65/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. …zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. Projekt uchwały w sprawie […] zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. 65/2019 Podjęcie uchwały w […] zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. Uchwała w sprawie przystąpienia…
tereny zielone
6. Sesja nr 8 z dnia
2019-05-29
Uchwała nr 91/2019 — Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców aglomeracji krakowskiej. …przez mieszkańców aglomeracji krakowskiej. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców aglomeracji krakowskiej. Uzasadnienie Uzasadnienie 2 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników