Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 58/15 — Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów […] Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty środowisko
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 507 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działki nr 341/2 o pow. 0,0295 ha położonej w Podłężu) …Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września […] położonej w Podłężu) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia […] przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działki nr 341/2 o pow. 0,0295 ha położonej w Podłężu) nieruchomości głównie mieszkania, grunty transport…
nieruchomości transport
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 90/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 108/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 96/15 — Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. …w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 44/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. …z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania […] o którym mowa w art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie […] o którym mowa w art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 40/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. …Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 20 1 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 92/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 18 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 89/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 91/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników