Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 44/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. …z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania […] o którym mowa w art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie […] o którym mowa w art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 43/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. …marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września […] i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia […] września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 92/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 18 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 427/17 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach) …nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach) 427/17 Uchwała w […] sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki […] nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach) 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 432/17 — Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu). …stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu). Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu). 432/17 Uchwała […] w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu). Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek […] nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu). 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 91/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 59/15 — Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 19 0 0 2 0 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe […] dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet finanse nieruchomości
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 93/15 — Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej. …maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na […] nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej. 18 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 508 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.(dotyczy działek nr 341/6, 341/12, 341/13,341/14, 341/16 położonych w Podłężu) …Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września […] położonych w Podłężu) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia […] prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.(dotyczy działek nr 341/6, 341/12, 341/13,341/14, 341/16 położonych w Podłężu) nieruchomości głównie mieszkania, grunty transport…
nieruchomości transport
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 94/15 — Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. …maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na […] nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. 18 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników