Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 94/15 — Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. …maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na […] nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. 18 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 430/17 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) …nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) 430/17 Uchwała w […] sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki […] nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 110/15 — Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. …w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. 20 1 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 445 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 476 położonej w Staniątkach). nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 476 położonej w Staniątkach). Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 476 położonej w Staniątkach). nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 90/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 428/17 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 84/15 — Określenie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice. …sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice. Określenie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 449 — 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności drogowej). …Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej […] własność Gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności drogowej). 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności drogowej). nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 59/15 — Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 19 0 0 2 0 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe […] dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet finanse nieruchomości
10. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 429/17 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach) …nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach) 429/17 Uchwała w […] sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki […] nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach) 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników