Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 51 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 93/15 — Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej. …maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na […] nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej. 18 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 430/17 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) …nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) 430/17 Uchwała w […] sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki […] nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 58/15 — Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów […] Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty środowisko
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 44/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. …z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania […] o którym mowa w art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie […] o którym mowa w art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 96/15 — Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. …w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 45/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. …z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w […] art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie […] art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 54/15 — Zmiana uchwały Nr XL/575/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. mapa zmian 19 0 0 2 0 nieruchomości głównie mieszkania, grunty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 42/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 91/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 428/17 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników