Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 87
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 54/15 — Zmiana uchwały Nr XL/575/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. mapa zmian 19 0 0 2 0 nieruchomości głównie mieszkania, grunty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 58/15 — Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów […] Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko…
odpady opłaty środowisko
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 59/15 — Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 19 0 0 2 0 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe […] dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet finanse nieruchomości
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 417/17 — Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. …lata. Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Uchwała Nr XXIX/417/17 Rady […] sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Wyrażenie zgody na oddanie […] do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 417/17 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 39/15 — Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. …w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 40/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. …Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 20 1 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 41/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 42/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 43/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. …marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września […] i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia […] września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 425/17 — Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 364 o pow. 0,04 ha położonej w Ochmanowie) …w Ochmanowie) Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr […] w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr […] w Ochmanowie) Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …z pomocy społecznej przyznanych osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Uchwałę Uchwałę dotyczącą zamiany nieruchomości gruntowej w Suchorabie na działkę na Podgrabiu. Zamiana umożliwi zagospodarowanie terenu przy szkole w Suchorabie (poszerzenie dojazdu…
2. 31. sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 …przedłużenia umów o dzierżawę działek w Chobocie, Zabierzowie Bocheńskim i Niepołomicach, - nabycia przez gminę nieruchomości gruntowych (przy ul. Komandosów i na osiedlu Suszówka w Niepołomicach oraz w Podłężu…
3. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …na podatku od nieruchomości od osób prawnych, 210 tys. zł zwiększenie na podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od czynności cywilno-prawnych 500 tys. zł), zwiększenie w udziałach w […] w za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wskazanie z imienia i nazwiska sołtysów). 6. Zgoda na nabycie nieruchomości na osiedlu Boryczów (końcówka ul. Wrzosowej) . 7. Zgoda na nabycie nieruchomości
4. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …w w gminie Niepołomice ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27347 ); (b) zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie nieodpłatnego przekazania ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27348 ); (c…
5. 36. sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 …polega na dofinansowaniu mieszkańcom gminy montażu ogniw fotowoltaicznych (60% kosztów). 4. Nabycia od PKP nieruchomości w związku z budową parkingu Park & Ride w Podłężu. 5. Aneksowania porozumienia pomiędzy gminą, wojew…
6. Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej 2019-11-28 …r. Dochody: 214 mln, wydatki: 229 mln, deficyt: 15 mln zł. - Określania wysokości stawek podatku od nieruchomości. W wyniku uchwały podniesione zostały podatki dla firm o 1 zł/m2, bez zmiany pozostały podatki dla…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników