Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 508 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.(dotyczy działek nr 341/6, 341/12, 341/13,341/14, 341/16 położonych w Podłężu) …Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września […] położonych w Podłężu) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia […] prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.(dotyczy działek nr 341/6, 341/12, 341/13,341/14, 341/16 położonych w Podłężu) nieruchomości głównie mieszkania, grunty transport…
nieruchomości transport
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 45/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. …z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w […] art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowej w trybie […] art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 35 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 35/496 — Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) działki Nr 2406/33. …wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż […] lata. Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) działki Nr 2406/33. nieruchomości 19 0 0 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 441 — Oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 410 położonej w Chobocie) …sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki […] nr 410 położonej w Chobocie) Oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr […] położonej w Chobocie) nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 41/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 89/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 429/17 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach) …nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach) 429/17 Uchwała w […] sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki […] nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach) 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 39/15 — Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. …w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 427/17 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach) …nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach) 427/17 Uchwała w […] sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki […] nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach) 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 507 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działki nr 341/2 o pow. 0,0295 ha położonej w Podłężu) …Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września […] położonej w Podłężu) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia […] przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działki nr 341/2 o pow. 0,0295 ha położonej w Podłężu) nieruchomości głównie mieszkania, grunty transport…
nieruchomości transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników