Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 417/17 — Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. …lata. Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Uchwała Nr XXIX/417/17 Rady […] sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Wyrażenie zgody na oddanie […] do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 417/17 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 430/17 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) …nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) 430/17 Uchwała w […] sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki […] nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu) 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 35 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 35/496 — Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) działki Nr 2406/33. …wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż […] lata. Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) działki Nr 2406/33. nieruchomości 19 0 0 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 95/15 — Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice …w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 92/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 18 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 443 — Oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 1302 położonej w Zabierzowie Bocheńskim) …sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr […] położonej w Zabierzowie Bocheńskim) Oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 1302 położonej […] w Zabierzowie Bocheńskim) nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 41/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 89/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 444 — Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 2541/5 położonej w Niepołomicach) …sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 2541/5 położonej […] w Niepołomicach) Wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 2541/5 […] położonej w Niepołomicach) nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 108/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników