Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 57 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 509 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działek nr 1198/2 położonej w Podłężu) …Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września […] położonej w Podłężu) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia […] o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działek nr 1198/2 położonej w Podłężu) nieruchomości głównie mieszkania, grunty transport…
nieruchomości transport
2. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 447 — Nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4427 położonej w Niepołomicach). …przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4427 położonej w Niepołomicach). Nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4427 położonej w Niepołomicach). nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 20/2018 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. …20/2018 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowej stanowiącej […] własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. 20/2018 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. Uchwała w […] sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 93/15 — Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej. …maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na […] nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej. 18 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 110/15 — Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. …w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. 20 1 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 86/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 108/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 432/17 — Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu). …stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu). Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu). 432/17 Uchwała […] w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu). Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek […] nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu). 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 96/15 — Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. …w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. 20 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 39/15 — Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. …w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice. 21 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …w w gminie Niepołomice ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27347 ); (b) zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie nieodpłatnego przekazania ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27348 ); (c…
2. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …z pomocy społecznej przyznanych osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Uchwałę Uchwałę dotyczącą zamiany nieruchomości gruntowej w Suchorabie na działkę na Podgrabiu. Zamiana umożliwi zagospodarowanie terenu przy szkole w Suchorabie (poszerzenie dojazdu…
3. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …na podatku od nieruchomości od osób prawnych, 210 tys. zł zwiększenie na podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od czynności cywilno-prawnych 500 tys. zł), zwiększenie w udziałach w […] w za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wskazanie z imienia i nazwiska sołtysów). 6. Zgoda na nabycie nieruchomości na osiedlu Boryczów (końcówka ul. Wrzosowej) . 7. Zgoda na nabycie nieruchomości
4. 31. sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 …przedłużenia umów o dzierżawę działek w Chobocie, Zabierzowie Bocheńskim i Niepołomicach, - nabycia przez gminę nieruchomości gruntowych (przy ul. Komandosów i na osiedlu Suszówka w Niepołomicach oraz w Podłężu…
5. 36. sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 …polega na dofinansowaniu mieszkańcom gminy montażu ogniw fotowoltaicznych (60% kosztów). 4. Nabycia od PKP nieruchomości w związku z budową parkingu Park & Ride w Podłężu. 5. Aneksowania porozumienia pomiędzy gminą, wojew…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników