Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 57/15 — Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia […] za inkaso. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso […] odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 412/17 — Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat. …wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat. Zmiana uchwały Nr XL/566/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z […] wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat. 412 412/17 UCHWAŁA NR XXIX/412/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH […] wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i…
zdrowie
3. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-09
Uchwała nr 28/2019 — Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. …28/2019 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 28/2019 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o […] wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. deklaracja 2019 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-09
Uchwała nr 29/2019 — Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Niepołomice w prawo własności oraz wysokość stawek procentowych tych bonifikat. …29/2019 Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Niepołomice w prawo własności oraz wysokość stawek procentowych tych bonifikat. Projekt uchwały w sprawie […] warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Niepołomice w prawo własności oraz wysokość stawek procentowych tych bonifikat. 29/2019 Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od […] opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Niepołomice w prawo własności oraz wysokość stawek procentowych tych bonifikat. Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa…
nieruchomości opłaty
5. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 15/2018 — Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. …wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności […] za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. 15/2018 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem […] specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi…
niepełnosprawni pomoc społeczna seniorzy
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 69/15 — Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. …VIII/69/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 19 odpady wywóz śmieci…
odpady
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 58/15 — Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. …właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
odpady opłaty środowisko
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 68/15 — Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. …NR VIII/68/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] oraz ustalenia stawki tej opłaty. 19 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
9. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-09
Uchwała nr 27/2019 — Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. …Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 […] Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. wniosek formalny 27/2019 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr […] VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej…
odpady
10. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 410/17 — Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. …Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Określenie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 410/17 UCHWAŁA NR XXIX/410/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca […] r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 20 rolnictwo i leśnictwo…
rolnictwo i leśnictwo
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …mln zł. Dzieląc tę kwotę na liczbę deklaracji wychodzi koszt 16 zł/osobę. Obecna opłata, niezmienna od 3 lat to 10 zł od osoby. Przepisy nie pozwalają na to, aby gmina pokrywała koszty odbioru […] Zakrzowcu, Ochmanowie? Odpowiedź: Cena odpadów wzrasta, bo rosną koszty. Rada co roku zajmuje się stawką opłat za odpady. Program, z którego będą wspomniane remonty jest dedykowany inwestycjom przy drodze, kt…
2. 4. sesja Rady Miejskiej 2019-01-06 …za śmieci? Podczas IV sesji Rady Miejskiej w dniu 09.01.2018 r. radni podejmą uchwałę odnośnie wysokości stawek opłat za odbiór śmieci w 2019 r. Projekt zakłada stawkę 15 zł od osoby za odpady…
3. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …być pokryta ze środków gminy. Radny podał przykład gminy Elbląg, która nie podniosła opłat. Burmistrz poinformował radnego, że finansowanie kosztów odbioru śmieci ze środków gminy jest niezgodne […] prawem. Przytoczył również informacje ze strony internetowej gminy Elbląg, z których wynikało, że opłaty zostały podniesione o 30%. Wniosek został odrzucony (za wnioskiem głosowało tylko trzech radnych). Osoby zainteresowane dyskusją odsyłam…
4. 31. sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 …r. do dnia 30 czerwca 2018 r.”  Projekt tej uchwały zawiera m.in. podwyżkę  opłat za wodę i ścieki. Obecna stawka to 4 zł brutto za m3 wody oraz 5,18 zł brutto […] za m3 ścieków. Po podwyżce opłaty wyniosą odpowiednio 4, 27 zł oraz 5,40 zł.     Paweł Pawłowski…
5. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 Rekordowe wydatki w budżecie gminy na 2019 r. Rosną stawki opłat za korzystanie z DPS w Staniątkach. W dniu 28.12.2018 r. miała miejsce 3. Sesja Rady Miejskiej. Sprawozdanie Burmistrza […] o godz. 16:00 odbędzie się kolejna sesja, podczas której omawiana będzie kwestia podniesienia opłat za odbiór śmieci. Pytania do Burmistrza: Radna Anna Front – czy odzyskany został VAT od budowy […] z Dziennego Domu Pomocy w Staniątkach. Odpłatność ustalono na poziomie 5% dochodu osoby/rodziny, przy założeniu, że wysokość opłaty nie przekroczy 200 zł. Uchwałę ustalającą zasady zwrotu środków z pomocy społecznej przyznanych osobom lub…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników