Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 56/15 — Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. …XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice […] porządek czystość, sprzątanie ulic odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady porządek
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 26/369 — Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. …dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie […] gminy Niepołomice. porządek 19 0 0 0 porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
3. Sesja nr 13 z dnia
2019-11-28
Uchwała nr XIII/172/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. …XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z […] dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …do burmistrza. W dniu 31.05.2017 r. miała miejsce 31. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przed częścią związaną z głosowaniem nad projektami uchwał, burmistrz zdaje relację z prac urzędu pomiędzy sesjami…
2. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2018-01-29 …r. miała miejsce 40. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. W sesji nie uczestniczył Burmistrz, z porządku wykreślone więc zostało sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. Wykreślony został również punkt dotyczący zniesienia formy […] głosie nieważnym wybrana została do pracy w Komisji.      Wszystkie pozostałe uchwały przewidziane w porządku obrad sesji ( http://wiadomosci.niepolomice.eu/o…/sesja-rady-miejskiej-10/ ) zostały przyjęte, w większości jednogłośnie. Paweł Pawłowski…
3. Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej 2019-10-11 …www.youtube.com/watch?v=XPDeO66th2Q . od godziny 2;49. A teraz relacja:  W sesji nie uczestniczył Burmistrz, dlatego z porządku obrad usunięto punkt dotyczący sprawozdania Burmistrza z prac między sesjami.  Przed przystąpieniem do obrad, radny Waldemar Juszczyński zgłosił […] który mógłby odpowiedzieć na pytania Radnych, Przewodniczący Marek Ciastoń zaproponował zdjęcie uchwały z porządku obrad. Wniosek został odrzucony głosami radnych Klubu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Anna Front zwr […] m.in. negatywnie wpływa na wizerunek miasta. Zaproponował, że w umowach należy zawrzeć zapisy obligujące do dbania o porządek przez firmy przy kontenerach.  Kolejna część sesji dotyczyła petycji, skarg i wniosków składanych przez mieszkańc…
4. Relacja z 18. sesji Rady Miejskiej — cz.1 2020-05-28 …głosowania sesja została przerwana do dnia 1 czerwca do godziny 17:15. Żadna z uchwał przewidzianych w porządku obrad nie podlegała głosowaniu. Paweł Pawłowski…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników