Wyniki wyszukiwania dla tagu: straż miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 160
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2017-02-06
Uchwała nr 388/17 — Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe …388/17 Uchwała Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt dostosowania sieci szkół […] podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 388/17 Uchwała Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do…
szkoły
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 26/363 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016 …26/363 UCHWAŁA NR XXVI/363/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016 Zmiana Uchwały Budżetowej […] Gminy Niepołomice na rok 2016 26/363 UCHWAŁA NR XXVI/363/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na…
budżet
3. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 1/14 — Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. …1/14 Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
4. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 2/14 — Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach …2/14 Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach radni komisje, delegaci, wysokość diet…
radni
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 3/14 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 …3/14 Uchwała Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata…
budżet
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 4/14 — Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. …4/14 Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 17 3 1 finanse kredyty, dochody, sprawozdania…
finanse
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 5/14 — Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …5/14 Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 18 3 wynagrodzenia pensje różnych…
wynagrodzenia
8. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 7/14 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 …7/14 Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 18 2 1 budżet…
budżet
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 8/14 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 …8/14 Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata…
budżet
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 9/14 — Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach”. …9/14 Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach” . Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 28
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. XXX sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach 2017-04-22 …XXX sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach 2017-04-22 W dniu 28.04.2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się 30-ta  sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Dziś zamieściliśmy na portalu projekty uchwał. Paweł Pawłowski…
2. Posiedzenie komisji gospodarki Rady Miejskiej w Niepołomicach 2017-05-11 …Posiedzenie komisji gospodarki Rady Miejskiej w Niepołomicach 2017-05-11 Posiedzenie komisji gospodarki Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się 12 maja 2017 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. Posiedzenie komisji […] gospodarki Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się 12 maja 2017 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.i gospodarki Rady Miejskiej w Niepołomicach…
3. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 Rekordowe wydatki w budżecie gminy na 2019 r. Rosną stawki opłat za korzystanie z DPS w Staniątkach. W dniu 28.12.2018 r. miała miejsce 3. Sesja Rady […] Miejskiej. Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między sesjami: Jeżeli do 31.12.2018 r. nie będzie odwołań od wyników przetargu na wybudowanie obwodnicy Podłęża, na początku stycznia zostanie podpisana umowa. Syndyk masy upadłościowej po osiedlu […] Niepołomickich (wartość projektu 7,7 mln). Planowane są również: przebudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, rewitalizacja parku miejskiego, zagospodarowanie budynku po piekarni na Piekarnię Sztuki. Projekty w realizacji to budowa boisk przy gimnazjum…
4. 4. sesja Rady Miejskiej 2019-01-06 …sesja Rady Miejskiej 2019-01-06 Czy w 2019 r. zapłacimy o 50% więcej za śmieci? Podczas IV sesji Rady Miejskiej w dniu 09.01.2018 r. radni podejmą uchwałę odnośnie wysokości stawek opłat za odbi […] odpady zbierane selektywne oraz 25 zł – za odpady odbierane w sposób nieselektywny. Obrady rady miejskiej można śledzić online, materiały dostępne są tutaj - http://niepolomice.esesja.pl/ . Relacje z sesji, wyniki głosowań oraz biogramy radnych…
5. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …Niepołomicach sygnalizują utrudnienia w związku z prowadzoną tam budową – niszczenie ulicy przez developera. Interwencja u Straży Miejskiej i w Wydziale Dróg nie przyniosła skutków, proszę zadziałać w tej sprawie. Pytania […] monitoringu przez Referat Drogowy jak wyglądają zniszczenia dróg gminnych przez deweloperów? Odpowiedź: Straż Miejska i Referat Drogowy stara się egzekwować na ile to możliwe remont dróg. Problem jest […] wniosek o przekazanie projektu uchwały do odpowiedniej komisji. Wniosek został odrzucony. Uchwały w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej. Ze składem komisji można zapoznać się na stronie www.niepolomice.mamprawowiedziec.pl. Uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Statutu…
6. Informacja o stanie prac nad portalem niepolomice.mamprawowiedziec.pl 2017-03-15 …sesji.  Wystąpiłem również o przekazanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej (30.03.2017 r. ), gdy tylko otrzymam dokumenty, udostępnię je w portalu.  Paweł Pawłowski, Fundacja Lepsze Niepołomice…
7. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej Od marca zapłacimy więcej za odbiór śmieci. W dniu 09.01.2019 r. odbyła się 4. sesja Rady Miejskiej. Burmistrz Roman Ptak poinformował, że wyłoniono wykonawcę budowy obwodnicy. Pytania […] Problemów Alkoholowych. Burmistrz poinformował, że najpóźniej w marcu chciałby zgłosić pod obrady rady miejskiej projekt uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie gminy w porze nocnej…
8. 42. sesja Rady Miejskiej 2018-04-03 …sesja Rady Miejskiej 2018-04-03 Znamy podział na okręgi wyborcze w gminie Niepołomice. W dniu 28.03.2018 r. miała miejsce 42. sesja Rady Miejskiej. Podjęte na niej zostały m.in. uchwały w sprawie podziału gminy Niepołomice…
9. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 Sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu pomiędzy sesjami oraz pytania radnych do burmistrza. W dniu 31.05.2017 r. miała miejsce 31. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Zgodnie z […] się dzieje z wnioskiem, który złożyłem o poszerzenie kontroli nad mieniem komunalnym? Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej: Wniosek został przekazany Komisji celem rozpatrzenia. Wniosku nie mogę traktować jako wniosek radnych pod uchwałę, nie było…
10. 31. sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 …sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 Sesja Rady Miejskiej   W dniu 31 maja 2017 r. (środa), o godzinie 16:00 w Zamku Królewskim  odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przedstawione…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników