Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 438 — Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. …Projekt uchwały w sprawie sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy […] budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
budżet szkoły
2. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 424/17 — Zapewnienia ogólnodostępności i nieodpłatności infrastruktury rekreacyjnej planowanej do realizacji w ramach projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. …na lata 2014- 2020. 20 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dzieci projekty unijne szkoły
3. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 390/17 — Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. …Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. 390/17 UCHWAŁA NR […] XXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego […] ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 18 3 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 28/16 — Określenie kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. …składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. Określenie kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz […] składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. 28/16 21 przedszkola…
przedszkola
5. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 391/17 — Zmiana uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice oraz trybu […] Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice oraz trybu […] Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu…
przedszkola szkoły
6. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 392/17 — Założenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie założenia publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. Założenie publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. 392/17 Uchwała Nr XXIX/392/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca […] r. w sprawie: założenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. Założenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach. 19 1 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-02-06
Uchwała nr 388/17 — Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe …Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i […] Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i […] gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, na okres od dnia 1 września…
szkoły
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 107/15 — Przyjęcie programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”. …czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”. Przyjęcie programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”. 21 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 9/14 — Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach”. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach” . Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników