Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 … Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 Radni…
2. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …w Podłężu przeprowadził przetarg, w którym została złożona oferta, jest więc szansa na uporządkowanie tego terenu. W dniu 09.01 o godz. 16:00 odbędzie się kolejna sesja, podczas której omawiana będzie […] po piekarni na Piekarnię Sztuki. Projekty w realizacji to budowa boisk przy gimnazjum (2,1 mln), nasadzenia zieleni na osiedlu Zagrody. Z powodu braku środków nie jest realizowany remont Rynku oraz zagospodarowanie budynku […] kryterium dochodowe. Uchwałę Uchwałę dotyczącą zamiany nieruchomości gruntowej w Suchorabie na działkę na Podgrabiu. Zamiana umożliwi zagospodarowanie terenu przy szkole w Suchorabie (poszerzenie dojazdu do szkoły, budowę chodnika i parkingu).   Relację z sesji można…
3. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …tys. zł). Ogłoszony został przetarg na oświetlenie stadionu MKS Puszcza (1,8 mln) i przetarg na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum Suchoraby (263 tys. zł). Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy obwodnicy Podłęża […] W trzecim, obecnie trwającym przetargu zmienione zostały warunki - m.in. będzie mniejsza liczba worków na odpady zielone, a odbiór odpadów wielkogabarytowych prowadzony będzie 2 a nie 4 razy w…
4. Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej 2019-11-28 …rzu oraz 16 grudnia godz. 18:00 w Inspiro. Z przesłanej do urzędu dokumentacji wynika, że na terenie gminy jest do wyburzenia 11 domów. 👉 Pytania radnych do burmistrza: - Radny Krzysztof Sondel zaproponował, żeby […] odpady. Przewodniczący Marek Ciastoń poinformował, że wzrost tonażu wynika głównie z odbioru odpadów zielonych. Radny Adam Suślik zwrócił uwagę, że aby osiągnąć większą ściągalność opłat, konieczne jest zwiększenie…
5. Relacja z 29. sesji Rady Miejskiej 2021-04-22 …podpisywana jest na 10 lat. Zwróciła uwagę, że gmina co roku płaci wysokie koszty najmu terenów pod parkingi. Odpowiedź burmistrza: Umowa wieloletnia gwarantuje nam, że koszt dzierżawy zwiększy się jedynie o […] ankietowanych), - problemy z komunikacją, stan dróg, - brak chodników, - brak urządzonych terenów zielonych, - niewystarczający dostęp do usług medycznych. REGULAMIN PROGRAMU STOP SMOG Zrezygnowano z wymogu pobierania faktur potwierdzających zużycie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników