Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 50/15 — Przystąpienie przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. …Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. projekt statutu LGD 19 0 0 2 0 organizacje pozarządowe dotacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne przedsiębiorcy…
dotacje organizacje pozarządowe przedsiębiorcy współpraca regionalna
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 407/17 — Regulamin dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. …nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Regulamin dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych […] w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 20 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia środowisko
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 35/15 — Wyrażenie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Niepołomice. …Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Niepołomice. Załącznik 1 Załącznik 2 35/15 21 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
4. Sesja nr 2 z dnia
2018-12-11
Uchwała nr 3/2018 — Uchwała w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. …Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Uchwała w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
5. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 38/2019 — Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Niepołomice w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Vigonovo we Włoszech. …nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Niepołomice w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Vigonovo we Włoszech. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
6. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 44/2019 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. …sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
7. Sesja nr 10 z dnia
2019-07-26
Uchwała nr 111/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie dwóch Klubów Malucha "Jacka" i "Agatki" w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice. …pod nazwą "Utworzenie dwóch Klubów Malucha "Jacka" i "Agatki" w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia […] pod nazwą "Utworzenie dwóch Klubów Malucha "Jacka" i "Agatki" w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia…
dzieci
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników