Sesja nr 30 z dnia 2017-04-28
Uchwalona
Uchwała nr 433/17 — Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tego budynku.

Rozkład głosów radnych

Za
20
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach