Sesja nr 30 z dnia 2017-04-28
Uchwalona
Uchwała nr 434/17 — Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej.

Rozkład głosów radnych

Za
19
Przeciw
0
Wstrzymał się
1
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach