Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej

2017-06-02
Sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu pomiędzy sesjami oraz pytania radnych do burmistrza.

W dniu 31.05.2017 r. miała miejsce 31. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przed częścią związaną z głosowaniem nad projektami uchwał, burmistrz zdaje relację z prac urzędu pomiędzy sesjami, następnie radni zadają pytania.
Poniżej przedstawiam relację z tej części sesji.
Sprawozdanie burmistrza:
- został rozstrzygnięty przetarg na remont szkoły podstawowej, podpisano umowę o wartości 3,3 mln zł, zaraz po zakończeniu roku szkolnego zaczną się prace, które nie wymagające pozwolenia budowlanego,
- w trakcie jest 5 postępowań przetargowych, 3 dotyczą realizacji "Cyfrowych Niepołomic", wyposażenia wnętrz w szkole na Jazach, odbioru odpadów komunalnych
- przyspieszenia nabrały prace przy szkole na Jazach, pracuje tam obecnie po 100-110 robotników, od przyszłego tygodnia wchodzą fliziarze, przygotowywane są miejsca parkingowe, jest szansa, że szkoła będzie gotowa na 4 września,
- rozpoczęły się prace przy przebudowa drogi dojazdowej do szkoły na Jazach,
- rozpoczęła się budowa remizy w Podłężu i sali gimnastycznej w Podgrabiu,
- zamknięty został nabór na wymianę pieców, złożonych zostało 280 wniosków, minimum 75 pieców zostanie wymienionych. Zostały przeprowadzone audyty, na 75 audytów tylko w 1 przypadku budynek nie spełniał wymagań i wszedł następny z listy. Po ustaleniu kosztów wymiany pieców powinny pojawić się oszczędności, które zostaną wykorzystane na wymianę kolejnych pieców. W lipcu Urząd Marszałkowski podejmie decyzję co do zwiększenia kwoty dla Niepołomic, tak, aby w sumie można było wymienić 200 pieców.
- Niepołomice rozpoczęły przygotowania do złożenia wniosku na pozyskanie ogniw fotowoltaicznych, zbierane są deklaracje przystąpienia. Jest duże Zainteresowanie programem ze strony mieszkańców Niepołomic.
Pytania do Burmistrza:
Radny Juszczyński: Jak wygląda sprawa z przygotowaniem zlecenia na remonty dróg?
Odpowiedź: Trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji, planowane wykonanie nakładek asfaltowych — lipiec/sierpień.
Radny Jasonek: Czy firma zajmująca się budową szkoły na Jazach uregulowała swoje kłopoty finansowe?
Odpowiedź: Tak, podwykonawcy są opłacani na bieżąco, gmina wypłaciła ok. 1,5 mln zł płacąc bezpośrednio podwykonawcom.
Radny Sondel: Byłem we wtorek na targu i przyznam, że wygląd i zapach Drwinki nie jest najlepszy, czy to jest kwestia koszenia?
Odpowiedź: Jest to kwestia zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej.
Radny Szczurek: Chciałem zapytać o zabezpieczenie zatoki autobusowej na Kolejowej przy zjeździe z Wimmera, żeby była możliwość budowy zatoki, a nie tylko przystanku.
Odpowiedź: Nie wiem czy jest sens inwestować tam pieniądze, 200 m dalej będzie główny dworzec autobusowy.
Radny Szczurek: Obecnie wysiadając na przystanku trzeba wyskakiwać z autobusu, bo teren jest poniżej jezdni.
Odpowiedź: Monitorujemy ile osób wysiada na tym przystanku, jest to maksymalnie 5 osób na dobę. Pytanie, czy jest sens inwestować w zatokę z zadaszeniem.
Radny Juszczyński: Co się dzieje z wnioskiem, który złożyłem o poszerzenie kontroli nad mieniem komunalnym?
Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej: Wniosek został przekazany Komisji celem rozpatrzenia. Wniosku nie mogę traktować jako wniosek radnych pod uchwałę, nie było listy radnych popierających ten wniosek. Biorąc pod uwagę opinię RIO w zakresie wykonania budżetu i sprawozdania z dysponowaniem majątkiem uznałem, że Pański wniosek w dniu dzisiejszym poddam pod głosowaniem w wolnych wnioskach.
Radny Gruca: Mam pytanie w związku z modernizacją drogi 964. Czy będzie można zrobić przystanek dla wysiadających w Woli Zabierzowskiej na terenie dawnego skrętu z drogi 964?
Odpowiedź: Jak będzie gotowa koncepcja, to ją przedstawimy do konsultacji.
Radny Suślik: W którym miejscu jesteśmy z węzłem i z obwodnicą?
Odpowiedź: Mamy uzgodnienie ruchu przez Wojewódzką Policję, to był ostatni dokument, który jest potrzebny Generalnej Dyrekcji Dróg. Na koniec czerwca powinniśmy mieć wydany ZRID (decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). ZRID potrzebny jest do uruchomienia procedury przetargowej. Przetarg na budowę przeprowadzi GDD w Krakowie. Jeżeli chodzi o obwodnicę jest jeden problem, musimy przeprowadzić rozmowy z dyrekcją GDD. Na zjeździe z mostu z Wisły wrysowaliśmy rondo, natomiast GDD zażyczyło sobie dodatkowo dwie alternatywne koncepcje — prawo(lewo)skręty i skrzyżowanie dwupoziomowe. Nie chcemy płacić projektantom za przygotowanie dokumentów, żeby GDD mogło wybrać 1 z trzech rozwiązań, mam nadzieję, że przekonamy GDD do koncepcji ronda. Dopiero po uzgodnieniu koncepcji będziemy mogli pracować nad wnioskiem o dofinansowanie, zakładam, że w wakacje wniosek będzie gotowy.
Radny Suślik: Kiedy będzie ogłoszenie przetargu?
Odpowiedź: Przetarg chcemy ogłosić bezpośrednio po złożeniu wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, że umowę z wykonawcą podpiszemy po otrzymaniu dofinansowania. Pozwoli to przyspieszyć o 3-4 miesiące realizację inwestycji.
Radny Jasonek: Jakiś czas temu marszałek Kozak przedstawiał nam wizje dotyczące Drwinki, czy Pan Burmistrz wie, czy coś zostało zrobione w tej sprawie?
Odpowiedź: Temat został tylko omówiony. Prawdopodobnie nie wszytko zależy od marszałka Kozaka, ponieważ to są inne centralne pieniądze. Nie wiadomo, jak to będzie funkcjonowało od nowego roku, bo ma powstać spółka Polskie Wody.
Radny Suślik: W 2017 r. miała być przeprowadzana regulacja Podłężanki, czy Pan Burmistrz wie coś na ten temat?
Odpowiedź: Nie mam wiedzy na ten temat, sprawdzę sprawę regulacji Drwinki i Podłężanki.
Po części, w której radni zadawali pytania, przedstawione zostały sprawozdania przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy oraz głosowania nad uchwałami. Wyniki głosowania (po otrzymaniu protokołu z sesji z Urzędu Miasta) udostępnimy na stronie www.niepolomice.mamprawowiedziec.pl.