Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr nr 69 z dnia 2024-03-21

Sesja nr nr 68 z dnia 2024-02-29

Sesja nr nr 67 z dnia 2023-12-29

Sesja nr nr 66 z dnia 2023-12-21

Sesja nr nr 65 z dnia 2023-11-23

Sesja nr nr 64 z dnia 2023-10-26

Sesja nr nr 63 z dnia 2023-09-28

Sesja nr nr 62 z dnia 2023-08-10

Sesja nr nr 61 z dnia 2023-06-29

Sesja nr nr 60 z dnia 2023-06-23

Sesja nr nr 59 z dnia 2023-05-25

Sesja nr nr 58 z dnia 2023-05-11

Sesja nr nr 57 z dnia 2023-04-27

Sesja nr nr 56 z dnia 2023-03-30

Sesja nr nr 55 z dnia 2023-03-09

Sesja nr nr 54 z dnia 2023-02-02

Sesja nr nr 53 z dnia 2023-01-25

Sesja nr nr 52 z dnia 2022-12-29

Sesja nr nr 51 z dnia 2022-12-06

Sesja nr nr 50 z dnia 2022-11-09

Sesja nr nr 49 z dnia 2022-10-25

Sesja nr nr 48 z dnia 2022-09-26

Sesja nr nr 47 z dnia 2022-09-08

Sesja nr nr 46 z dnia 2022-07-21

Sesja nr nr 45 z dnia 2022-06-14

Sesja nr nr 44 z dnia 2022-05-12

Sesja nr nr 43 z dnia 2022-04-07

Sesja nr nr 42 z dnia 2022-02-24

Sesja nr nr 41 z dnia 2021-12-23

Sesja nr nr 40 z dnia 2021-11-23

Sesja nr nr 39 z dnia 2021-10-07

Sesja nr nr 38 z dnia 2021-09-09

Sesja nr nr 37 z dnia 2021-09-04

Sesja nr nr 36 z dnia 2021-08-24

Sesja nr nr 35 z dnia 2021-07-15

Sesja nr nr 34 z dnia 2021-07-01

Sesja nr nr 33 z dnia 2021-06-24

Sesja nr nr 32 z dnia 2021-06-10

Sesja nr nr 31 z dnia 2021-05-12

Sesja nr nr 30 z dnia 2021-05-06

Sesja nr nr 29 z dnia 2021-04-22

Sesja nr nr 28 z dnia 2021-03-11

Sesja nr nr 27 z dnia 2021-01-21

Sesja nr nr 26 z dnia 2021-01-07

Sesja nr nr 25 z dnia 2020-12-30

Sesja nr nr 24 z dnia 2020-12-17

Sesja nr nr 23 z dnia 2020-11-24

Sesja nr nr 22 z dnia 2020-09-24

Sesja nr nr 21 z dnia 2020-08-27

Sesja nr nr 20 z dnia 2020-07-02

Sesja nr nr 19 z dnia 2020-06-18

Sesja nr nr 18 z dnia 2020-05-28

Sesja nr nr 17 z dnia 2020-03-30

Sesja nr nr 16 z dnia 2020-02-27

Sesja nr nr 15 z dnia 2020-01-24

Sesja nr nr 14 z dnia 2019-12-30

Sesja nr nr 13 z dnia 2019-11-28

Sesja nr nr 12 z dnia 2019-10-29

Sesja nr nr 11 z dnia 2019-10-11

Sesja nr nr 10 z dnia 2019-07-26

Sesja nr nr 9 z dnia 2019-06-27

Sesja nr nr 8 z dnia 2019-05-29

Sesja nr nr 7 z dnia 2019-05-09

Sesja nr nr 6 z dnia 2019-03-27

Sesja nr nr 5 z dnia 2019-02-26

Sesja nr nr 4 z dnia 2019-01-09

Sesja nr nr 3 z dnia 2018-12-28

Sesja nr nr 2 z dnia 2018-12-11

Sesja nr nr 1 z dnia 2018-11-21

Zobacz pozostałe
Zwiń

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Typ

Wynik

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 824
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr nr 69 z dnia
21.03.2024
Uchwała nr LXVII/913/24 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2024-2044. 20 0 1 0 0
Uchwalono
budżet
2. Sesja nr nr 69 z dnia
21.03.2024
Uchwała nr LXVII/912/24 — w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2024. 20 0 1 0 0
Uchwalono
3. Sesja nr nr 62 z dnia
10.08.2023
Uchwała nr LXII/813/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/304/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Niepołomice oraz uchylenia uchwały Nr XI/129/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice – Wschód. 16 0 2 3 0
Uchwalono
4. Sesja nr nr 62 z dnia
10.08.2023
Uchwała nr LXII/812/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/685/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ochmanów oraz części miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice. 18 0 0 3 0
Uchwalono
5. Sesja nr nr 62 z dnia
10.08.2023
Uchwała nr LXII/811/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/635/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. 18 0 0 3 0
Uchwalono
przedszkola
6. Sesja nr nr 62 z dnia
10.08.2023
Uchwała nr LXII/810/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego; 18 0 0 3 0
Uchwalono
wybory
7. Sesja nr nr 62 z dnia
10.08.2023
Uchwała nr LXII/809/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pod nazwą „Doświetlenie przejść dla pieszych w km 1+192 odcinka 290 drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Ochmanów i w km 0+764 odcinka 410 drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Wola Batorska” w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego.” 0 0 0 3 0
Uchwalono
drogi
8. Sesja nr nr 62 z dnia
10.08.2023
Uchwała nr LXII/809/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pod nazwą „Doświetlenie przejść dla pieszych w km 1+192 odcinka 290 drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Ochmanów i w km 0+764 odcinka 410 drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Wola Batorska” w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego.” 18 0 0 3 0
Uchwalono
drogi
9. Sesja nr nr 62 z dnia
10.08.2023
Uchwała nr LXII/808/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Woli Batorskiej. 18 0 0 3 0
Uchwalono
dotacje
10. Sesja nr nr 62 z dnia
10.08.2023
Uchwała nr LXII/807/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2023- 2044. 18 0 0 3 0
Uchwalono
budżet
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83