Niepołomice.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Niepołomice. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–21 z 21
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Relacja z 45. sesji Rady Miejskiej

5,9 mln zł na dodatki energetyczne.

Relacja z 44. sesji Rady Miejskiej

Zmiana kwoty ekwiwalentu dla strażaków.

Relacja z 43. sesji Rady Miejskiej

Jak wygląda w gminie pomoc dla uchodźców z Ukrainy?

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr nr 47 z dnia 8.09.2022

Uchwała nr XVLII/652/22

w sprawie: rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców gminy Niepołomice.

Uchwała nr XVLII/648/22

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.

Uchwała nr XLVII/628/22

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2022-2044.

Uchwała nr XLVII/632/22

w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim.

Uchwała nr XLVII/629/22

w sprawie: emisji obligacji komunalnych.

Uchwała nr XVLII/649/22

w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Uchwała nr XLVII/630/22

w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach.

Uchwała nr XLVII/627/22

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2022.

Uchwała nr XLVII/631/22

w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej.

Uchwała nr XLVII/633/22

w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury — Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata.

Uchwała nr XVLII/650/22

w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Uchwała nr XLVII/634/22

w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Niepołomice na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała nr XLVII/635/22

w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice.

Uchwała nr XLVII/636/22

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/360/21 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach.

Uchwała nr XVLII/651/22

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

Uchwała nr XLVII/637/22

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX361/21 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego (w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy), za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; wysokości i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy Karty Nauczyciela.

Uchwała nr XVLII/638/22

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółdzielni energetycznej.

Uchwała nr XVLII/639/22

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie przez Centrum Kultury w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach, działalności w ramach spółdzielni energetycznej w zakresie nie powodującym ograniczenia prowadzenia działalności podstawowej.

Uchwała nr XVLII/643/22

w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Uchwała nr XVLII/640/22

w sprawie: przejęcia przez gminę Niepołomice od Powiatu Wielickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Niepołomice oraz chodników znajdujących się przy tych drogach – w okresie od dnia 15 października 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr XVLII/645/22

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.

Uchwała nr XVLII/641/22

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Kłaj.

Uchwała nr XVLII/642/22

w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Uchwała nr XVLII/644/22

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę), w trybie bezprzetargowym, części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XVLII/646/22

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.

Uchwała nr XVLII/647/22

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne