Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–21 z 21
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Relacja z 60. sesji Rady Miejskiej

Dotacja na remont kościoła w Niepołomicach. Niepołomicki Sport spółką akcyjną.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr nr 62 z dnia 10.08.2023

Uchwała nr LXII/806/23

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2023 r.

Uchwała nr LXII/807/23

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2023- 2044.

Uchwała nr LXII/808/23

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Woli Batorskiej.

Uchwała nr LXII/809/23

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pod nazwą „Doświetlenie przejść dla pieszych w km 1+192 odcinka 290 drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Ochmanów i w km 0+764 odcinka 410 drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Wola Batorska” w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego.”

Uchwała nr LXII/810/23

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

Uchwała nr LXII/811/23

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/635/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice.

Uchwała nr LXII/812/23

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/685/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ochmanów oraz części miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice.

Uchwała nr LXII/813/23

w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/304/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Niepołomice oraz uchylenia uchwały Nr XI/129/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice – Wschód.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne