Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 49/15 — Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. …sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach…
pomoc społeczna
2. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 50/15 — Przystąpienie przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. …Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. Przystąpienie przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. projekt statutu LGD 19 0 0 2 0 dotacje organizacje pozarządowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
dotacje organizacje pozarządowe przedsiębiorcy współpraca regionalna
3. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 413/17 — Nadanie Statutu Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Zmiana uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 413/17 UCHWAŁA NR XXIX/413/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady […] Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Nadanie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 20 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie…
pomoc społeczna
4. Sesja nr nr 5 z dnia
2019-02-26
Uchwała nr 31/2019 — Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. …Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. statut zmiany statutu gminy szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
statut szkoły
5. Sesja nr nr 13 z dnia
2019-11-28
Uchwała nr XIII/177/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Agatka" oraz ustalenia jego statutu. …XIII/177/2019 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Agatka" oraz ustalenia jego statutu. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Agatka" oraz ustalenia jego statutu. przedszkola…
przedszkola
6. Sesja nr nr 42 z dnia
2022-02-24
Uchwała nr XLII/528/22 — zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach. zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach. pomoc społeczna 21 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr nr 43 z dnia
2022-04-07
Uchwała nr XLIII/569/22 — zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach. zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 21 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr nr 49 z dnia
2022-10-25
Uchwała nr XLIX/661/22 — w sprawie: powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach …powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie: powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach 21 statut zmiany statutu gminy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni statut
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …przeciwdziałania narkomanii w gminie. Wiceburmistrz przedstawił również wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw i osiedli. Zgłoszone zostały m.in. następujące zmiany: wydłużenie kadencji zarządów i rad…
2. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …Miejskiej. Ze składem komisji można zapoznać się na stronie www.niepolomice.mamprawowiedziec.pl. Uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Statutu Gminy Niepołomice.   Relację z sesji można obejrzeć tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=DCxjrF1LN3M. Imienne wyniki głosowań oraz biogramy…
3. 45 sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 …Pod obrady trafiła m.in. uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Niepołomice oraz nadania jej statutu. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przedmiotem obrad była również uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza Miasta i…
4. Monitorujemy pracę Komisji Rady Miejskiej 2019-07-24 …w gminie Niepołomice działa 7 Komisji. Konstytucja daje obywatelom prawo uczestniczenia i rejestrowania ich posiedzeń, z kolei statut gminy nakłada na burmistrza obowiązek udostępniania protokołów z obrad. Ponieważ protokoły nie są udostępniane w…
5. Relacja z 18. sesji Rady Miejskiej — cz.1 2020-05-28 …poinformował, że mija 150 dni od ostatniej sesji, w której uczestniczył Krystian Zieliński. Przywołał zapisy Statutu gminy Niepołomice, z których wynika, że uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej jest obowiązkiem burmistrza. Stwierdził…
6. Relacja z 18. sesji Rady Miejskiej — cz.2 2020-06-01 …b z transparentami. Hasła adresowane były do pełniącego funkcję Krystiana Zielińskiego. Były to głównie fragmenty statutu Gminy Niepołomice, przypominające o obowiązkach burmistrza. Następnie grupa osób przeszła pod Zamek Królewski…
7. Relacja z 30. sesji Rady Miejskiej 2021-05-06 …względzie negatywne doświadczenia z okresu funkcjonowania spółki Wodociągi Niepołomice, gdy prezesem był Przemysław Bęben, w statucie spółki uwzględniono dodatkowe zabezpieczenia przed działaniem zarządu na szkodę gminy. M.in. burmistrz będzie m…
8. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2022-09-08 …Adama Kociołka w Niepołomicach zamknięte zostało stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej. Odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące aktualizacji statutów sołectw i osiedli. Wypracowany projekt przekazany zostanie do konsultacji wszystkim radnym, sołtysom i przewodniczącym osiedli…
9. Relacja z 49. sesji Rady Miejskiej 2022-10-25 …wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego o 6 mln zł. Powołano doraźną komisję Rady Miejskiej do spraw zmian statutów osiedli i sołectw. Nadano nazwę drodze wewnętrznej, bocznej od ul. Grabskiej – ul. Ignacego Łukasiewicza…
10. Relacja z 63. sesji Rady Miejskiej 2023-09-28 …złożenie korekty deklaracji od stycznia 2024 r. Zakup działki w Woli Zabierzowskiej na potrzeby edukacyjne. Zmiany w statutach sołectw i osiedli. Najważniejsze zmiany: wydłużenie kadencji Rad Sołeckich, Sołtysów i Zarządów Osiedli…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników