Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 1/14 — Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. …r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 2/14 — Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach …r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 17/15 — Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. …Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. 20 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 18/15 — Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. …na 2015 rok. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. 19 2 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 1/2018 — Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej …1/2018 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 2/2018 — Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej …2/2018 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 13/2018 — Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. …Niepołomicach na 2019 rok. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 14/2018 — Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. …rok. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr nr 7 z dnia
2019-05-09
Uchwała nr 66/2019 — Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach. …Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach. Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr nr 7 z dnia
2019-05-09
Uchwała nr 67/2019 — Uchwała w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. …67/2019 Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg […] Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. Projekt uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia […] Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 67/2019 Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 52
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 Radni obniżyli wynagrodzenie Burmistrza. Powołano komisje miejskie. W dniu 11.12.2018 r. miała miejsce II sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między sesjami […] termoizolację, gdyż nie wszystko mieszkańcom jest wiadome. Przewodniczący nie poinformował, kto jest autorem interpelacji.   Ustna interpelacja: Radny Józef Trzos – użytkownicy ulicy Prostej w Niepołomicach sygnalizują utrudnienia w związku z prowadzoną tam […] Burmistrz wyjaśnił na czym polega działanie PSZOK, poinformował, że mieszkańcy byli informowani, a lokalizacja nie wywoływała kontrowersji. Radny Stanisław Lebiest – dlaczego wcześniej nie był poruszany temat wzrostu stawek za odbiór odpad…
2. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …kwota jest na muzeum? Odpowiedź: Muzeum jest podmiotem prowadzącym MCDiS, około 2/3 kwoty to budżet muzeum zamkowego. Radny Michał Hebda – Budynek SP na Jazach budowany był na 6-letni cykl nauki, w ciągu kilku […] Jazach. Nie spodziewałbym się, że to będzie w ciągu 2-3 lat, raczej końcówka kadencji. Radny Wojciech Ciastoń – Kiedy rozpocznie się budowa szkoły w Zakrzowie? Odpowiedź: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na […] niepełnosprawnych. Kolejne punkty dotyczyły budżetu gminy. Projekt zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. został zaakceptowany przez 20 radnych, Anna Front wstrzymała się od głosowania. Podobne wyniki były przy głosowaniu nad projektem budżetu na 2019 r…
3. 4. sesja Rady Miejskiej 2019-01-06 …r. zapłacimy o 50% więcej za śmieci? Podczas IV sesji Rady Miejskiej w dniu 09.01.2018 r. radni podejmą uchwałę odnośnie wysokości stawek opłat za odbiór śmieci w 2019 r. Projekt zakłada stawkę […] miejskiej można śledzić online, materiały dostępne są tutaj - http://niepolomice.esesja.pl/ . Relacje z sesji, wyniki głosowań oraz biogramy radnych udostępniamy na stronie Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl dzięki grantowi otrzymanemu z fundacji im. Stefana Batorego…
4. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …się 4. sesja Rady Miejskiej. Burmistrz Roman Ptak poinformował, że wyłoniono wykonawcę budowy obwodnicy. Pytania i wnioski radnych: Przewodniczący Rady Marek Ciastoń poinformował o wpłynięciu interpelacji Pawła Laska dotyczącej odśnieżania. Burmistrz poinformował, że poprosił firmę […] odśnieżającą o wzmożenie odśnieżania i większą ilość sprzętu. Radny Michał Hebda zapytał, czy firma SKR raportuje jaki jest zakres wykonanych prac. Burmistrz wyjaśnił, że takie raporty są przekazywane przez firmę co miesiąc. Radny Stanisław Lebiest […] odpowiedział, że żaden z dyrektorów nie sygnalizował, że nauczyciele planują podjąć akcję strajkową. Kolejne pytanie radnego dotyczyło planu pozyskiwanie pieniędzy z budżetu województwa. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o obecną perspektywę…
5. 42. sesja Rady Miejskiej 2018-04-03 …kwartału poprzedzającego ten, w którym przyjmuje się uchwałę (więc na koniec zeszłego roku) przez liczbę radnych (czyli 21). W naszym przypadku wynosi on 1288 osób na jednego radnego. Przez ostatnich osiem […] Największy skok zanotowało miasto Niepołomice. Po nałożeniu normy przedstawicielskiej na sołectwa i osiedla okazało się, że liczba radnych, którzy mogliby być wybierani z miasta Niepołomice wynosi 9. A to powyżej limitu ustawowego, kt […] ry nakazuje utworzenie okręgów, z których wybierać będziemy od 5 do 8 radnych. Co do zasady nie wolno łączyć w jednym okręgu sołectw i osiedli. Jednak ustawodawca przewidział odstępstwo od tej…
6. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 Sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu pomiędzy sesjami oraz pytania radnych do burmistrza. W dniu 31.05.2017 r. miała miejsce 31. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Zgodnie z przyjętym […] przed częścią związaną z głosowaniem nad projektami uchwał, burmistrz zdaje relację z prac urzędu pomiędzy sesjami, następnie radni zadają pytania. Poniżej przedstawiam relację z tej części sesji. Sprawozdanie burmistrza: - został rozstrzygnięty przetarg na remont szkoły […] zbierane są deklaracje przystąpienia. Jest duże Zainteresowanie programem ze strony mieszkańców Niepołomic. Pytania do Burmistrza: Radny Juszczyński: Jak wygląda sprawa z przygotowaniem zlecenia na remonty dróg? Odpowiedź: Trwają prace nad przygotowaniem…
7. 45 sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 …sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 Radni powołali Radę Seniorów W dniu 26.06.2018 r. miała miejsce 45. sesja Rady Miejskiej. Pod obrady trafiła m.in. uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy […] obniżającej wynagrod zenie burmistrza. Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Rady Marek Ciastoń przedstawił swoje stanowisko. Stwierdził, że jako radny nie uznaje, aby rozporządzenie mogło odbierać prawa nabyte, a zmiana uchwały rady odgórnym rozporządzeniem świadczy […] że zobligowany jest wprowadzić projekt uchwały, ale głosować będzie przeciw jej zapisom. Podczas głosowania 17 z 18 radnych zagłosowało za odrzuceniem uchwały. Jedna radna wstrzymała się od głosu. Przewodniczący poinformował, że odrzucenie uchwały niesie dla…
8. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Miejskiej 39 sesja Rady Miejskiej (29.12.2017 r.) rozpoczęła się od złożenia życzeń i wręczenia prezentów radnym przez Mariana Ponikiewicza, przedstawiciela Zarządu MKS Puszcza Niepołomice. Następnie burmistrz Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z prac Urzędu […] to stowarzyszenie prowadzące Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu w Staniątkach. Następnym punktem sesji były pytanie radnych. Radny Janusz Szczurek zapytał o liczbę firm startujących w poprzednim przetargu na odbiór odpad […] dotyczącego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2018 r. Krzysztof Sondel, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę radnych na dwie planowane kontrole problemowe - w Referacie Ochrony Środowiska związaną z wycinką drzew na cele gospodarcze oraz…
9. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …r. odbyła się 28. Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Minutą ciszy uczczono zmarłych (z powodu Covid-19) radnego Waldemara Juszczyńskiego oraz Piotra Górę, kierownika w spółce Wodociągi Niepołomice. Burmistrz Roman Ptak […] przedstawił nową Sekretarz Gminy, Martę Jędrysiak-Strózik. Ślubowanie radnego złożył Marcin Migas. Radny objął mandat po Waldemarze Juszczyńskim, został również wybrany w skład komisji, w których wcześniej zasiadał radny […] Biernat (UMiG) dodał, że Programem można objąć tylko 20% gminy. Obszary rewitalizowane ustalone zostały w 2016 r. Radny Marcin Migas zapytał, czy nie ma możliwości objęcia GPR terenów z innych sołectw oraz czy…
10. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2018-01-29 …Rewizyjnej Tadeusza Jasonka, Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził procedurę uzupełnienia składu komisji. Przypomnę, że w radzie mamy 21 radnych, z czego 17 należy do Klubu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Radny Tadeusz Jasonek reprezentuje grupę […] radnych nie należących do Klubu, więc w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady zaproponował wskazanie przedstawiciela tej właśnie grupie. Radni nie wytypowali kandydata, żaden z radnych spoza Klubu Razem (...) nie zdecydował się również w…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Aktywność

Brak wyników

Inne strony