Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 1/14 — Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. …r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 2/14 — Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach …r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 17/15 — Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. …Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. 20 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 18/15 — Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. …na 2015 rok. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. 19 2 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 1/2018 — Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej …1/2018 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 2/2018 — Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej …2/2018 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 13/2018 — Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. …Niepołomicach na 2019 rok. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 14/2018 — Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. …rok. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr nr 7 z dnia
2019-05-09
Uchwała nr 66/2019 — Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach. …Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach. Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr nr 7 z dnia
2019-05-09
Uchwała nr 67/2019 — Uchwała w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. …67/2019 Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg […] Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. Projekt uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia […] Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 67/2019 Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 62
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 59. sesji Rady Miejskiej 2023-05-25 …dwójki nauczycieli. Dofinansowania szczepień przeciwko zarażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Za przyjęciem uchwały zagłosowali wszyscy radni z wyjątkiem radnego Marcina Migasa (wstrzymał się) oraz radnego Wojciecha Ciastonia (przeciw). WOLNE WNIOSKI: Radny Krzysztof Sondel…
2. Relacja z 55. sesji Rady Miejskiej 2023-03-09 …Woli Zabierzowskiej i planowane jest tam utworzenie przedszkola. Odpowiedź: Tak, planowany jest zakup salki pod potrzeby edukacyjne. Radny Krzysztof Sondel zaapelował o podjęcie działań w celu ograniczenia zabudowy wielorodzinnej. Radny Wojciech Ciastoń stwierdził, że nie […] rozumie po co powstrzymywać działania deweloperów. RADNI PODJĘLI M.IN. UCHWAŁY: Zmiana uchwały budżetowej. Dochody budżetu: 221,3 mln, wydatki: 249,8 mln, deficyt: 28,5 mln. Największe zmiany po stronie dochodów…
3. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …pod jednym ze sklepów w Niepołomicach. Radna Magdalena Kuźba poprosiła o zatrudnianie większej liczby dzielnicowych. Radny Adam Suślik co przeszkadza w powołaniu komórki zajmującej się ruchem drogowym. Odpowiedź: Wydziały Ruchu Drogowego […] funkcjonują przy komendach powiatowych policji. Radny Wojciech Ciastoń przypomniał, że podczas sprawozdania policji w ubiegłym roku pytał, czy prowadzone są szkolenia kontrwywiadowcze dla policji. Odpowiedź: Nie są prowadzone takie szkolenia. Jerzy Groński, pełnomocnik burmistrza ds […] bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego podziękował radnym za pomoc w działaniach związanych z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną w Ukrainie. W szczególności podziękował radnym: Małgorzacie Juszczyk, Annie Front, Karolinie Marzec, Małgorzacie Klimie i Magdalenie Kuźbie…
4. Relacja z 58. sesji Rady Miejskiej 2023-05-11 …niepotrzebnych insynuacji, jeżeli radna czegoś nie wie, to można to sprawdzić. Stowarzyszenie jest podmiotem niezależnym od gminy. Radny Wojciech Wimmer zapytał skąd będą wyższe zarobki dla nauczycieli po zmianie szkoły na publiczną. Odpowiedź: Obecnie subwencja […] nieprofesjonalnego zachowania poprzedniego dyrektora szkoły 2 nauczycielki obecnie utraciły możliwość wykonywania zawodu. Po serii pytań ze strony radnych opozycyjnych Burmistrz poprosił, aby nie próbowali oni zbijać popularności i kapitału politycznego na trudnej sytuacji […] związanej ze szkołą. Zwrócił uwagę, że radni nie mają kompetencji do tego, żeby oceniać relacje pomiędzy byłym dyrektorem a stowarzyszeniem zarządzającym szkołą. Ponadto w sesji nie uczestniczą dyrektor i władze stowarzyszenia, nie mogą…
5. Relacja z 56. sesji Rady Miejskiej 2023-03-30 …dodatkowych działań. Skład osobowy Centrum to dyrektor i 2 księgowe, reszta osób pracuje w terenie. Radny Paweł Lasek zapytał czy CK bada potrzeby mieszkańców i kto podejmuje decyzję, gdzie i jakie […] zajęcia się odbywają. Radny zapytał również o możliwość współpracy CK z OSP, która dysponuje dużymi pomieszczeniami. Odpowiedź: Pracownicy w terenie mają rozeznanie, jakie zajęcia są potrzebne. Często zdarza się […] rzu i Woli Batorskiej odbywają się zajęcia z tenisa stołowego, zainteresowaniem cieszą się zajęcia z modelarstwa. Radny Stanisław Lebiest zwrócił się z prośbą o rozbudowywanie Domów Kultury, a radny Paweł Lasek…
6. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 Radni obniżyli wynagrodzenie Burmistrza. Powołano komisje miejskie. W dniu 11.12.2018 r. miała miejsce II sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między sesjami […] termoizolację, gdyż nie wszystko mieszkańcom jest wiadome. Przewodniczący nie poinformował, kto jest autorem interpelacji.   Ustna interpelacja: Radny Józef Trzos – użytkownicy ulicy Prostej w Niepołomicach sygnalizują utrudnienia w związku z prowadzoną tam […] Burmistrz wyjaśnił na czym polega działanie PSZOK, poinformował, że mieszkańcy byli informowani, a lokalizacja nie wywoływała kontrowersji. Radny Stanisław Lebiest – dlaczego wcześniej nie był poruszany temat wzrostu stawek za odbiór odpad…
7. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …kwota jest na muzeum? Odpowiedź: Muzeum jest podmiotem prowadzącym MCDiS, około 2/3 kwoty to budżet muzeum zamkowego. Radny Michał Hebda – Budynek SP na Jazach budowany był na 6-letni cykl nauki, w ciągu kilku […] Jazach. Nie spodziewałbym się, że to będzie w ciągu 2-3 lat, raczej końcówka kadencji. Radny Wojciech Ciastoń – Kiedy rozpocznie się budowa szkoły w Zakrzowie? Odpowiedź: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na […] niepełnosprawnych. Kolejne punkty dotyczyły budżetu gminy. Projekt zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. został zaakceptowany przez 20 radnych, Anna Front wstrzymała się od głosowania. Podobne wyniki były przy głosowaniu nad projektem budżetu na 2019 r…
8. 4. sesja Rady Miejskiej 2019-01-06 …r. zapłacimy o 50% więcej za śmieci? Podczas IV sesji Rady Miejskiej w dniu 09.01.2018 r. radni podejmą uchwałę odnośnie wysokości stawek opłat za odbiór śmieci w 2019 r. Projekt zakłada stawkę […] miejskiej można śledzić online, materiały dostępne są tutaj - http://niepolomice.esesja.pl/ . Relacje z sesji, wyniki głosowań oraz biogramy radnych udostępniamy na stronie Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl dzięki grantowi otrzymanemu z fundacji im. Stefana Batorego…
9. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …się 4. sesja Rady Miejskiej. Burmistrz Roman Ptak poinformował, że wyłoniono wykonawcę budowy obwodnicy. Pytania i wnioski radnych: Przewodniczący Rady Marek Ciastoń poinformował o wpłynięciu interpelacji Pawła Laska dotyczącej odśnieżania. Burmistrz poinformował, że poprosił firmę […] odśnieżającą o wzmożenie odśnieżania i większą ilość sprzętu. Radny Michał Hebda zapytał, czy firma SKR raportuje jaki jest zakres wykonanych prac. Burmistrz wyjaśnił, że takie raporty są przekazywane przez firmę co miesiąc. Radny Stanisław Lebiest […] odpowiedział, że żaden z dyrektorów nie sygnalizował, że nauczyciele planują podjąć akcję strajkową. Kolejne pytanie radnego dotyczyło planu pozyskiwanie pieniędzy z budżetu województwa. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o obecną perspektywę…
10. 42. sesja Rady Miejskiej 2018-04-03 …kwartału poprzedzającego ten, w którym przyjmuje się uchwałę (więc na koniec zeszłego roku) przez liczbę radnych (czyli 21). W naszym przypadku wynosi on 1288 osób na jednego radnego. Przez ostatnich osiem […] Największy skok zanotowało miasto Niepołomice. Po nałożeniu normy przedstawicielskiej na sołectwa i osiedla okazało się, że liczba radnych, którzy mogliby być wybierani z miasta Niepołomice wynosi 9. A to powyżej limitu ustawowego, kt […] ry nakazuje utworzenie okręgów, z których wybierać będziemy od 5 do 8 radnych. Co do zasady nie wolno łączyć w jednym okręgu sołectw i osiedli. Jednak ustawodawca przewidział odstępstwo od tej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Aktywność

Brak wyników

Inne strony