Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej

2023-04-27

👉W dniu 27 kwietnia 2023 r. odbyła się 57. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉Podczas sesji przedstawione były sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, komisariatu Policji oraz pełnomocnika burmistrza ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
👉Straż Miejska w Niepołomicach pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8:00 do 20:00 (od poniedziałku do piątku). Zatrudnionych jest 5 strażników. W 2022 r. Straż Miejska nałożyła 182 mandaty karne, skierowała 18 wniosków o ukaranie do sądu.
👉Na terenie gminy jest 11 Ochotniczych Straży Pożarnych. Działa w nich 548 strażaków, w tym 76 kobiet. W 2022 r. w gminie Niepołomice było 145 pożarów. Po wybuchu wojny w Ukrainie wszystkie OSP zaangażowały się w pomoc uchodźcom. Druhowie prowadzili m.in. zbiórki żywności i odzieży, dowozili uchodźców do miejsca zakwaterowania. OSP przekazały również znaczną ilość sprzętu strażakom z Ukrainy.
👉Komisariat Policji w Niepołomicach obejmuje działaniem 2 gminy: Niepołomice i Kłaj. Na koniec 2022 r. zatrudnionych było 41 policjantów. W 2022 r. m.in. ujawniono 175 przestępstw, zatrzymano 35 osób poszukiwanych oraz 64 nietrzeźwych kierujących. W komisariacie nie ma komórki ruchu drogowego, wszystkie zdarzenia drogowe obsługiwane są przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.
W 2022 r. zatrzymano złodzieja paliwa ze stacji (18 zarzutów), zatrzymano nieletniego seryjnego podpalacza (4 podpalenia na terenie Woli Batorskiej). Zatrzymano również osobę, która notorycznie uszkadzała samochody (w tym radiowóz policji) pod jednym ze sklepów w Niepołomicach.
👉Radna Magdalena Kuźba poprosiła o zatrudnianie większej liczby dzielnicowych.
👉Radny Adam Suślik co przeszkadza w powołaniu komórki zajmującej się ruchem drogowym. Odpowiedź: Wydziały Ruchu Drogowego funkcjonują przy komendach powiatowych policji.
👉Radny Wojciech Ciastoń przypomniał, że podczas sprawozdania policji w ubiegłym roku pytał, czy prowadzone są szkolenia kontrwywiadowcze dla policji. Odpowiedź: Nie są prowadzone takie szkolenia.
👉Jerzy Groński, pełnomocnik burmistrza ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego podziękował radnym za pomoc w działaniach związanych z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną w Ukrainie. W szczególności podziękował radnym: Małgorzacie Juszczyk, Annie Front, Karolinie Marzec, Małgorzacie Klimie i Magdalenie Kuźbie. Poinformował, że centrum monitoringu miejskiego znajduje się przy ul. Targowej. Monitoring prowadzony jest przez całą dobę ze 120 kamer. W szczególności obserwowane jest ścisłe centrum miasta i Niepołomickie Błonia. Z monitoringu przekazano 727 zdjęć do Komisariatu Policji w Niepołomicach.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC URZĘDU MIĘDZY SESJAMI

👉 W przygotowaniu są m.in. następujące przetargi: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomiróg, wymiana kotłów węglowych na gazowe w 42 budynkach (STOP SMOG), asfaltowanie dróg gminnych (Łaźnia 380 m w Zabierzowie Bocheńskim, 130 m drogi dojazdowej w Woli Zabierzowskiej, ul. Solna i droga dojazdowa do Domu Kultury w Ochmanowie, 200 m w okolicy Zajazdu Celtyckiego w Zakrzowie, 100 m ul. Nagórna w Staniątkach, dojazd na boisko i odcinek w okolicy Domu Kultury w Słomirogu, 100 m w okolicy szkoły w Woli Batorskiej, 500 m ul. Sportowa i 200 m ul. Jasna, 50 m ul. Błonie w Podgrabiu, 300 m ul. Na Tamie, 780 m ul. Powiśle, 200 m ul. Słoneczna Boczna, 650 m ul. Prosta, 380 m ul. Łanowa, 180 m ul. Topolowa, 1km ul. Wiśniowa, 500 m ul. Kasztanowa, 250 m ul. Wesoła na Jazach. Koszt asfaltowania – 2 mln zł. Początek prac – koniec maja.
👉W maju rozpoczną się prace na ul. Czerwonych Beretów.
👉Podpisano umowę na na przebudowę ul. Akacjowej, od ul. Kolejowej do drogi krajowej. Powstanie tam centrum handlowe o powierzchni ok. 8000 m2, m.in. restauracje McDonald’s i KFC.
👉Gmina pozyskała 121 tys. na zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kruczej. Dofinansowanie uzyskał projekt budowy boiska (II etap rozbudowy Błoń).
👉Z programu Maluch+ dofinansowana będzie budowa Klubu Malucha dla 60 dzieci w Podłężu. Kwota dofinansowania to 2,1 mln zł na budowę oraz 1,8 mln zł na funkcjonowanie przez okres 3 lat. Z dofinansowania będzie można m.in. odkupić budynek od Gminnej Spółdzielni.
👉Złożony został wniosek do programu Polski Ład na kwotę 1,7 mln zł na wymianę dachu w urzędzie.
👉W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie w sprawie budowy kolei. W spotkaniu uczestniczyli m.in. mieszkańcy, którzy nie zgadzają się na budowę przystanku końcowego przy Moczydle. Omawiane były inne warianty lokalizacji przystanku. Za miesiąc planowane jest kolejne spotkanie w tej sprawie.
👉Do Burmistrza wpłynęło pismo z wnioskiem o przekształcenie szkoły na Jazach w szkołę publiczną. W dniu 9 maja odbędzie się spotkanie z Radą Rodziców. Od jakiegoś czasu są dysproporcje w wynagrodzeniach nauczycieli szkoły społecznej na Jazach w stosunku do wynagrodzeń nauczycieli w placówkach publicznych. Przekształcenie wymaga zgody Kuratorium i powinno być zgłoszone najpóźniej w lutym. Będą prowadzone rozmowy w tej sprawie z Kuratorium, dalsze działania uzależnione są od wyniku rozmów. Burmistrz jest skłonny do podjęcia działań w celu ekspresowego przekształcenia placówki na Jazach w szkołę publiczną, jeżeli taką zgodę wyrazi Kuratorium.
👉Radny Marcin Migas przekazał informacje ze spotkania mieszkańców osiedla Jazy. Poprosił o udział Burmistrza lub któregoś z zastępców w kolejnych spotkaniach. Radny odniósł się też do sytuacji w szkole na Jazach. Poinformował, że 2 nauczycieli złożyło wypowiedzenia, 9 rozważa zmianę pracy. Średnio nauczyciele w szkole na Jazach zarabiają o 600-800 zł niż wynoszą zarobki w szkołach publicznych. W tegorocznym naborze zgłoszonych zostało 30 dzieci mniej niż w ubiegłym, 50 dzieci zostało przeniesionych do innych szkół. Niekorzystna atmosfera w szkole wynika również z przesunięcia dyrektora na stanowisko dyrektora finansowego. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród rodziców pokazało, że zdecydowana większość chce przekształcenia placówki w publiczną.
👉Radna Agata Zawadzka zapytała czy w przypadku przekształcenia szkoły będzie konieczność zwrotu VAT przez gminę. Odpowiedź: Nie powinniśmy ponieść konsekwencji finansowych przekształcenia szkoły, zlecona jest ekspertyza prawna w tej sprawie.
👉Radna Anna Front w imieniu 7 radnych zawnioskowała o zwołanie nadzwyczajnej sesji tematycznej w sprawie szkoły na Jazach.
👉Radna Danuta Szydłowska poprosiła o remont pomieszczeń po aptece w przychodni w Zabierzowie Bocheńskim. Odpowiedź: Prowadzone są działania w tej sprawie.
👉Radna Anna Front zapytała o sprawozdanie finansowe spółki oraz czy zaszły zmiany na kluczowych stanowiskach w spółce Zamek Królewski. Zapytała również czy prawdą jest, że żona Burmistrza zatrudniona jest w spółce. Odpowiedź Burmistrza: Sprawozdanie będzie gotowe w ciągu 2 tygodni. Planowane są zmiany organizacyjne w spółce. Nie jestem zadowolony z funkcjonowania spółki przez ostatnie półtora roku. Spółka za 2022 r. osiągnęła stratę w wysokości 400 tys. zł, był to główny powód zmiany na stanowisku prezesa. Od maja prezesem będzie pani Karolina Ziomek, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy w dużych firmach, była m.in. prezesem spółki Lajkonik w Krakowie. Moja żona nie jest zatrudniona w spółce Zamek Królewski, poprosiłem ją o wsparcie oraz podzielenie się doświadczeniem i kontaktami, aby w Zamku zaczęło się więcej dziać.
👉Radna Karolina Marzec zapytała o możliwość wpływu na działanie Poczty Polskiej w Niepołomicach. W ostatnim czasie jest bardzo dużo skarg mieszkańców na tę instytucję. Osoby starsze nie dostają emerytury oraz informacji o rachunkach do zapłacenia. Odpowiedź: Napisałem wystąpienie do Poczty Polskiej, że jest problem z funkcjonowaniem placówki w Niepołomicach. Możemy przygotować rezolucję Rady Miejskiej w tej sprawie.
👉Radny Wojciech Wimmer poprosił o interwencję do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie budowy utwardzonego pasa do parkowania przy leśniczówce w Przyborowie. W weekendy parkuje tam tak wiele, samochodów, że ruch odbywa się w sposób wahadłowy.
👉Wiceburmistrz Michał Hebda poinformował, że radni otrzymali do wglądu sprawozdania dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie. Wiceburmistrz przedstawił również wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw i osiedli. Zgłoszone zostały m.in. następujące zmiany: wydłużenie kadencji zarządów i rad do 5 lat (zrównanie z kadencją Rady Miejskiej), zmiana nazewnictwa z osiedli na dzielnice.

PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE:
👉Zmiany uchwały budżetowej. Dochody budżetu: 228 mln zł. Wydatki: 256,5 mln zł, deficyt 28,5 mln zł. Największe zmiany w dochodach i wydatkach: modernizacja boiska przy ul. Kruczej dotacja 121 tys. zł, całkowity koszt zadania – 400 tys. zł. Wpłata 3 mln zł na poczet przebudowy ul. Akacjowej w Niepołomicach, 0,8 mln zł wpływy z opłaty planistycznej, 2 mln zł wpływy z nieruchomości od osób prawnych, 218 tys. zł dotacja na potrzeby edukacji obywateli Ukrainy. Największe zmiany po stronie wydatków: 3,9 mln zł na modernizację dróg gminnych, dotacje dla OSP – 0,5 mln na zakup samochodu w Podłężu, 1,2 mln zł na projekt „Piekarnia Sztuki”, dotacja na remont kościoła w Niepołomicach – 150 tys. zł.

...................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.