Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej

2018-12-11

Radni obniżyli wynagrodzenie Burmistrza. Powołano komisje miejskie.

Miejscy radni.

W dniu 11.12.2018 r. miała miejsce II sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między sesjami:

 1. Jesteśmy po otwarciu przetargu w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców. W ubiegłym roku system zamknął się kwotą 4,2 mln. W tym roku najtańsza oferta to 5,3 mln. Otwarto przetarg w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów z PSZOK. Koszt w ubiegłym roku — 310 tys. zł, 596 tys. zł najtańsza oferta. Po uwzględnieniu kosztów likwidacji dzikich wysypisk oraz sprzątania terenów publicznych łączny koszt obsługi systemu odpadów to 6,1 mln zł. Dzieląc tę kwotę na liczbę deklaracji wychodzi koszt 16 zł/osobę. Obecna opłata, niezmienna od 3 lat to 10 zł od osoby. Przepisy nie pozwalają na to, aby gmina pokrywała koszty odbioru odpadów. Bez sporej podwyżki się nie odbędzie.
 2. Jesteśmy po otwarciu ofert na budowę obwodnicy, najtańsza oferta 53,4 mln.
 3. Otwarto przetarg na budowę PSZOK w Woli Batorskiej, pojawiło się 5-6 ofert.
 4. Złożyłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich wnioski o wykonanie zadań przy drodze 964: odcinek Paleo do Balachówki, Wola Batorska – Chobot, okolice Coca-Coli, Staniątki-Niepołomice, Zakrzów w kierunku stacji benzynowej. Prace wyceniono na 5 mln zł.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły 2 interpelacje:

 1. Umieszczenie lustra w miejscowości Staniątki.
 2. Interpelacja o umożliwienie i przedstawienie warunki skorzystania z programów na termoizolację, gdyż nie wszystko mieszkańcom jest wiadome. Przewodniczący nie poinformował, kto jest autorem interpelacji.

 

Ustna interpelacja:

 1. Radny Józef Trzos – użytkownicy ulicy Prostej w Niepołomicach sygnalizują utrudnienia w związku z prowadzoną tam budową – niszczenie ulicy przez developera. Interwencja u Straży Miejskiej i w Wydziale Dróg nie przyniosła skutków, proszę zadziałać w tej sprawie.

Pytania do Burmistrza:

 1. Radna Agata Zawadzka – czy mieszkańcy Woli Batorskiej mają możliwość wypowiedzenia się o lokalizacji PSZOK? Burmistrz wyjaśnił na czym polega działanie PSZOK, poinformował, że mieszkańcy byli informowani, a lokalizacja nie wywoływała kontrowersji.
 2. Radny Stanisław Lebiest – dlaczego wcześniej nie był poruszany temat wzrostu stawek za odbiór odpadów? Dlaczegonie przewidziano remontu dróg w Zakrzowcu, Ochmanowie?

Odpowiedź: Cena odpadów wzrasta, bo rosną koszty. Rada co roku zajmuje się stawką opłat za odpady. Program, z którego będą wspomniane remonty jest dedykowany inwestycjom przy drodze, które są w zarządzie ZDW w Krakowie. W Ochmanowie inwestycja rozpoczęła się miesiąc temu. Chodnik w Zakrzowcu – jest to droga powiatowa, w powiecie należy się starać o środki na to zadanie.

 1. Radny Edward Wnęk poprosił o remont chodnika, uzupełnienie fragmentów dróg w Woli Batorskiej. Odpowiedź: Takie zgłoszenie pójdzie do ZDW do przyszłorocznego budżetu.
 2. Radny Michał Hebda: Czy jest procedura monitoringu przez Referat Drogowy jak wyglądają zniszczenia dróg gminnych przez deweloperów? Odpowiedź: Straż Miejska i Referat Drogowy stara się egzekwować na ile to możliwe remont dróg. Problem jest gdy działa kilku deweloperów. Dopóki się nie zakończą inwestycje, nie ma sensu robić remontów, bo drogi ponownie zostaną zniszczone. Chcemy zrealizować program modernizacji dróg na osiedlu Jazy, Boryczów i w innych miejscach gdzie się intensywnie buduje.
 3. Radny Adam Suślik: Realizowany jest rządowy program termomodernizacji. Część mieszkańców nie rozumie, że nie jest to program realizowany przez gminę. Proszę aby jakaś informacja w tej sprawie pojawiła się w Gazecie Niepołomickiej i pomogła w składaniu wniosków. Radny, odnosząc się do wypowiedzi radnego Lebiesta, poinformował, że w 2018 r. składał wniosek w sprawie chodnika w Zakrzowie do PZD, ale nie otrzymał odpowiedzi.
 4. Radny Paweł Lasek: Uzyskałem informację od wykonawcy ścieżek na wałach wiślanych, że nie będą asfaltowane zjazdy z wałów. Co gmina jest w stanie z tym zrobić? Odpowiedź Burmistrza: Na ZDW nie da się już wymusić uzupełnienia asfaltu, prace są zakończone. Może znajdziemy pieniądze na to w przyszłym roku w budżecie gminy. Wystąpię do ZDW czy moglibyśmy to wykonać za nich.
 5. Radny Andrzej Gąsłowski: Czy w przyszłym roku będzie kontynuowany tegoroczny plan asfaltowania nakładek? Odpowiedź: Tak, firma ma wykonać prace do końca kwietnia.

 

Podjęte uchwały:

 1. W sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Stowarzyszenie ZPT jest liderem projektu dotyczącego montażu odnawialnych źródeł energii.
 2. W sprawie przyjęcia Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice.
 3. W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 4. W sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Kwota zaproponowana przez przewodniczącego Rady to 10 620 zł ( o 1600 zł mniej niż dotychczas). Radny Juszczyński przestawił argumenty, którego jego zdaniem nie pozwalają na przyjęcie zaproponowanej kwoty wynagrodzenia. Ponadto złożył wniosek o przekazanie projektu uchwały do odpowiedniej komisji. Wniosek został odrzucony.
 5. Uchwały w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej. Ze składem komisji można zapoznać się na stronie www.niepolomice.mamprawowiedziec.pl.
 6. Uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Statutu Gminy Niepołomice.

 

Relację z sesji można obejrzeć tutaj — https://www.youtube.com/watch?v=DCxjrF1LN3M.

Imienne wyniki głosowań oraz biogramy radnych udostępniamy na stronie Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl dzięki grantowi otrzymanemu z fundacji im. Stefana Batorego.