42. sesja Rady Miejskiej

2018-04-03

Znamy podział na okręgi wyborcze w gminie Niepołomice.

W dniu 28.03.2018 r. miała miejsce 42. sesja Rady Miejskiej. Podjęte na niej zostały m.in. uchwały w sprawie podziału gminy Niepołomice na okręgi wyborze oraz obwody głosowania.  Poniżej informacja ze strony Urzędu Miasta odnośnie zastosowanej metodologii podziału.

W styczniu weszła w życie ustawa, która znacząco zmieniła przepisy Kodeksu Wyborczego. W myśl nowych przepisów, jednomandatowe okręgi wyborcze, znane z poprzednich wyborów, przestają istnieć (w gminach takich jak nasza, powyżej 20 tys. mieszkańców). Nowy podział  w znacznej mierze pokrywa się z tym, co znamy z wyborów z 2010 roku.

Jak pracowaliśmy nad nowym podziałem na okręgi wyborcze:

  • Rozpoczęliśmy od analizy podziału obowiązującego osiem lat temu: zachodnie sołectwa, miasto i wschodnie sołectwa.
  • Obliczyliśmy tak zwaną ‘normę przedstawicielską’. Norma przedstawicielska to w uproszczeniu liczba mieszkańców, jaka przypada na jeden mandat. Podzieliliśmy liczbę mieszkańców z końca kwartału poprzedzającego ten, w którym przyjmuje się uchwałę (więc na koniec zeszłego roku) przez liczbę radnych (czyli 21). W naszym przypadku wynosi on 1288 osób na jednego radnego.
  • Przez ostatnich osiem lat znacznie zmieniła się liczba mieszkańców. Wzrost jednak nie nastąpił równomiernie. Największy skok zanotowało miasto Niepołomice. Po nałożeniu normy przedstawicielskiej na sołectwa i osiedla okazało się, że liczba radnych, którzy mogliby być wybierani z miasta Niepołomice wynosi 9. A to powyżej limitu ustawowego, który nakazuje utworzenie okręgów, z których wybierać będziemy od 5 do 8 radnych.
  • Co do zasady nie wolno łączyć w jednym okręgu sołectw i osiedli. Jednak ustawodawca przewidział odstępstwo od tej reguły, jeśli w żaden inny sposób nie da się utworzyć okręgu. Łączyć zaś można wyłącznie jednostki graniczące ze sobą.
  • Przeanalizowaliśmy kilka wariantów podziału gminy. Wybraliśmy z nich jeden, naszym zdaniem optymalny. Przewidywał on podział gminy na trzy okręgi: zachodnie sołectwa, miasto Niepołomice do linii drogi krajowej nr 75 i osiedla Piaski i Jazy połączone ze wschodnimi sołectwami.
  • Taka propozycja została wysłana do zaopiniowania przez Krajowe Biuro Wyborcze. KBW zgodziło się częściowo z naszym pomysłem, zwracając uwagę, iż odstępstwo od reguły zakazu łączenia sołectw z osiedlami, wymuszone układem przestrzennym gminy, musi być minimalne – tylko do osiągnięcia żądanego okręgu.
  • Dlatego KBW zdecydowało, że ze wschodnimi sołectwami połączyć można tylko jedno niepołomickie osiedle – Jazy. Przyłączenie samego osiedla Piaski, zamiast Jazów, nie dawałoby wystarczającego efektu, z uwagi na zbyt niską liczbę mieszkańców.
  • W ten sposób powstał podział gminy na trzy okręgi, z których wybierać będziemy po 7 radnych: zachód gminy, miasto Niepołomice bez osiedla Jazy, oraz wschód gminy wraz z Jazami.