Relacja z 63. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2023-09-28
fot. Paweł Pawłowski
ELACJA Z 63. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
👉W dniu 28 września 2023 r. odbyła się 63. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC URZĘDU MIĘDZY SESJAMI:
👉Pełniącym obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Niepołomicach został Marcin Słoczyński.
👉Od 01.09.2023 r. dyrektorem Centrum Kultury w Niepołomicach jest Natalia Nowacka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, doktor rysunku i malarstwa. Trwają przygotowania do połączenia w jedną jednostkę Centrum Kultury, MCDiS i Piekarni Sztuki.
👉Podpisano umowę na modernizację boiska na ul. Kruczej w Niepołomicach. Zadanie w około 50% dofinansowane jest z budżetu województwa.
👉Podpisano umowę na rozbudowę budynku OSP w Woli Batorskiej.
👉Podpisano umowę na rozbudowę Niepołomickich Błoń. Powstanie 8-torowa bieżnia oraz boisko sportowe.
👉Przeprowadzono przetarg na zakup energii dla obiektów gminnych – urzędu, szkół, przedszkoli i innych gminnych instytucji. Koszt dostawy energii w latach 2024-2025 wyniesie 22 mln zł. Dotychczas gmina płaciła 50 gr za kWh, w przyszłym roku koszt wzrośnie do 84 gr za kWh (netto).
👉Rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów. Wygrało to samo konsorcjum co w latach ubiegłych. Koszty odbioru odpadów od mieszkańców w 2024 r. nie wzrosną. Ściągalność opłat nie jest zła, tylko 5% mieszkańców ma zaległości. Od 2025 r. planowane jest zlecenie odbioru odpadów spółce miejskiej Infrastruktura Niepołomice. Systemem odbioru odpadów objęte będą również budynki niezamieszkane, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
👉Powstanie skatepark na Błoniach, budowa będzie trwała 9 miesięcy. Koszty inwestycji (1,1 mln zł) częściowo zostaną pokryte z tzw. funduszu korkowego (opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu). Planowana jest również budowa pumptracku.
👉Trwa postępowanie przetargowe na budowę Domu Kultury Senior w Podłężu. Obiekt powstanie na działce odzyskanej od PKP,obok Park&Ride. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę Domu Kultury ze środków europejskich (LGD) kwotą 0,5 mln zł.
👉Przygotowywany jest przetarg na przebudowę drogi w Woli Batorskiej, tzw. drogi do Orlika. Udało się pozyskać dofinansowanie z programu Polski Ład – 1,7 mln zł.
👉Droga 964 – jest zapewnienie wykonawcy, że do końca roku znikną mijanki.
👉Gmina pozyskała 1,3 mln zł (98% dofinansowania) na remont dachu na Magistracie.
👉Od października linia 301 obsługiwana jest przez autobusy przegubowe.
👉Od sierpnia funkcjonuje bilet metropolitalny, umożliwiający za 160 zł/miesiąc przejazd w obrębie Krakowa i otaczających Kraków gmin. Bilet można wykorzystywać w MPK, PKP i busach dojazdowych. Uruchomiona została aplikacja iMKA do obsługi biletów.
👉Przygotowywane są zmiany rozkładów linii 211 — skrócenie do Pleszowa i zwiększenie liczby kursów.
👉Na terenie gminy będzie więcej lokali wyborczych. Będą dodatkowe komisje w Chobocie, Ochmanowie, Słomirogu, Suchorabie, Zakrzowcu, będą również dodatkowe komisje na Zamku w Niepołomicach oraz na Jazach.
PYTANIA RADNYCH:
👉Radna Agata Zawadzka zapytała o nakazy podatkowe oraz o możliwość zatrzymywania się autobusu 301 na przystanku przy Centrum Kongresowym ICE. Odpowiedź Burmistrza: Zmiany w systemie ewidencji gruntów powinny być wprowadzone do końca roku. Jeżeli ktoś ma problemy z płatnością, jest możliwość wydłużenia terminu.
👉Radna zgłosiła również problem z niedostarczaniem przesyłek przez Pocztę Polską. Odpowiedź: Wystąpiliśmy do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej, do wiadomości do ministra Sasina. To nie jest tylko problem w Niepołomicach, nie mamy wpływu na działalność Poczty.
👉Radna Marta Korabik zapytała gdzie są zainstalowane przekaźniki sieci 5G, bo jest wiele doniesień o szkodliwości promieniowania. Radna zapytała również o kwestię petycji stowarzyszenia Kominki i Piece. Petycja uznana została za zasadną przez Radę Miejską, radna chciała wiedzieć, jaki jest postęp w zmianie lokalnej uchwały antysmogowej. Odpowiedź: Przygotujemy listę przekaźników i przekażemy do wiadomości radnej. Odnośnie zmiany uchwały antysmogowej – w gminie obowiązuje zakaz palenia w piecach pozaklasowych od początku 2023 r. Nie były dotychczas nakładane kary na osoby, które nie wymieniły pieca. Poluzowanie gminnej uchwały antysmogowej będzie wiązało się z brakiem możliwości otrzymania środków na termomodernizację gminnych obiektów publicznych.
PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY:
👉Zmiana uchwały budżetowej. Dochody budżetu: 243 mln zł. Wydatki: 271 mln zł. Deficyt: 28 mln zł.
👉Wprowadzenie stypendiów sportowych i artystycznych dla uczniów szczególnie uzdolnionych i studentów (do 25 roku życia) zamieszkałych na terenie gminy Niepołomice. Kryteria: co najmniej III miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim, kwota stypendium zależna jest od indywidualnej oceny Burmistrza. Stypendium przyznawane będzie na okres 12 miesięcy. Dotychczas przyznawane były tylko stypendia sportowe.
👉Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Podłęża etap I.
👉Wprowadzenie zniżki 10% (4 zł/osobę) za odbiór odpadów od osób objętych kartą dużej rodziny. Zmiana obejmie około 5000 osób na terenie gminy. Roczny koszt zmiany dla gminy to 300 000 zł. Aby skorzystać ze zniżki konieczne będzie złożenie korekty deklaracji od stycznia 2024 r.
👉Zakup działki w Woli Zabierzowskiej na potrzeby edukacyjne.
👉Zmiany w statutach sołectw i osiedli. Najważniejsze zmiany: wydłużenie kadencji Rad Sołeckich, Sołtysów i Zarządów Osiedli do 5 lat. Kolejne wybory będą przeprowadzone bezpośrednio po wyborach samorządowych w maju 2024 r. Prawo głosu podczas zebrań wyborczych przysługuje osobom stale zamieszkałym, a nie jak dotychczas zameldowanym na terenie osiedla czy sołectwa.