Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 54
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 16/15 — Wydłużenie okresu realizacji Projektu Systemowego „Żyjemy obok siebie, zacznijmy żyć razem”. …Systemowego „Żyjemy obok siebie, zacznijmy żyć razem”. 21 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje dotacje
dotacje finanse
2. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 23/15 — Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. …23/15 Uchwała Nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym […] do rejestru zabytków. 21 dotacje
dotacje
3. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 50/15 — Przystąpienie przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. …gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. projekt statutu LGD 19 0 0 2 0 przedsiębiorcy dotacje organizacje pozarządowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
dotacje organizacje pozarządowe przedsiębiorcy współpraca regionalna
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 391/17 — Zmiana uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. …XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice […] oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Zmiana uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów […] form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 391 391/17 UCHWAŁA NR XXIX/391/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie…
przedszkola szkoły
5. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 395/17 — Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 395/17 Uchwała Nr XXIX/395/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w […] sprawie: przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 20 dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
6. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 396/17 — Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. …Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Uchwała Nr XXIX/396/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] marca 2017 r. w sprawie: przekazania dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. 396/17 20 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia dotacje
dotacje kultura
7. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 397/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. 397/17 Uchwała Nr XXIX/397/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] marca 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą…
bezpieczeństwo dotacje
8. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 398/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. 398/17 Uchwała Nr XXIX/398/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] marca 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. 20 dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością…
bezpieczeństwo dotacje
9. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 399/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. Dotacja celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. 399/17 Uchwała Nr XXIX/399/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r […] w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. 20 dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo dotacje
10. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 400/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. 400/17 Uchwała Nr XXIX/400/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r […] w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dotacje
bezpieczeństwo dotacje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 20
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …Zgoda na nabycie nieruchomości w Staniątkach (ul. Polna od ul. Kolejowej w kierunku linii kolejowej) . 8. Przyznania dotacja dla OSP w Woli Batorskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu dla młodzieży - 13 000 zł. 9. Wyrażenie…
2. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …w. ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU STOP SMOG. Zmiany są korzystne dla osób ubiegających się o dotacje. Są to m.in. skrócenie z 10 do 5 lat okresu obowiązku zwrotu części dotacji w przypadku…
3. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …minimalnej krajowej, w przyszłym roku osoby te dostaną wyrównanie. Radny Stanisław Lebiest zaproponował, żeby odciąć dotacje gminne dla firmy MAT BUS za to, że nie poinformowała dużo wcześniej o likwidacji linii na trasie […] gdzie będzie usytuowany i ile osób po nim będzie chodzić. Odpowiedź: MAT BUS nie otrzymuje dotacji, ma 2 umowy do dofinansowanie linii. Firmy wyłaniane są w procedurze przetargowej, więc nie można na złość […] UDZIELENIE BURMISTRZOWI ABSOLUTORIUM ZA ROK 2018. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych. Troje radnych się wstrzymało. UDZIELENIE DOTACJI NA SFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Radni podjęli uchwałę o udzieleniu 150 tys. zł dotacji parafii pw…
4. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03  Opozycyjni radni przeciw przekazaniu dotacji na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W dniu 29.05 miała miejsce 8. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji […] raportem (link w komentarzach), uwagi do raportu mogą zgłaszać również mieszkańcy. Podjęto uchwałę o przekazaniu dotacji na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przeciwko uchwale głosowała trójka radnych: Anna…
5. Radni poparli działania antysmogowe w gminie 2019-05-29 …przynieść wymierny efekt edukacyjny. Warto również zaplanować: - działania mające na celu pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na wymianę kotłów, - utworzenie programów osłonowych dla osób ubogich, nieradzących sobie…
6. Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej 2019-10-11 …udzielała pani Skarbnik Gminy, niestety nie są one słyszalne na nagraniu z sesji.  Podjęto decyzję o udzielenie dotacji w wysokości 278 tys. zł dla OSP w Staniątkach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.  Podjęto uchwałę dotyczącą…
7. Relacja z 10. sesji Rady Miejskiej 2019-07-26 …klas 4-8. -> Zmiany w uchwale budżetowej: Najbardziej znaczące zmiany po stronie dochodów to dotacja 1,5 mln zł na budowę chodnika w Ochmanowie (planowano w 100% z własnych środków […] kwotę 84 tys. zł na zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli. Ponadto po stronie dochodów wprowadzono dotacje: 623 tys. na budowę dwóch klubów malucha w Woli Batorskiej, 99 tys. na…
8. Relacja z 17. sesji Rady Miejskiej 2020-03-30 …Zwiększenie o 1,1 mln zł wydatków na ochronę powietrza (z czego 339 tys. zł dotacja z programu EKO-TEAM oraz 425 tys. zł z programu STOP SMOG). Zwiększono o 948 tys. zł […] wydatki na bieżącą modernizację dróg gminnych, zwiększono o 200 tys. zł dotację dla Centrum Kultury oraz o 100 tys. zł dotację dla biblioteki. Do budżetu gminy wprowadzono również koszt bramownicy przy […] sprawie dofinansowania żłobków niepublicznych. Rodzice oraz właściciele żłobków nie mają jasnej informacji czy dotacje przyjęte w ubiegłym roku będą podtrzymane. Radny zwrócił uwagę, że należałoby pomyśleć nad dodatkowym wsparciem…
9. Relacja z 25. sesji Rady Miejskiej 2020-12-30 …Podkreślił, że niepokój budzi małe zainteresowanie mieszkańców programem STOP SMOG. Na 140 możliwych dotacji złożono 25 wniosków. Zdaniem komisji konieczna jest bardziej aktywna promocji programu. Radna Anna Front (Komisja…
10. Relacja z 22. sesji Rady Miejskiej 2020-09-24 …Nadanie nazwy ul. Śliczna drodze wewnętrznej na osiedlu Podgrabie. Uchwała w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekun…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników