Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 59
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 16/15 — Wydłużenie okresu realizacji Projektu Systemowego „Żyjemy obok siebie, zacznijmy żyć razem”. …Systemowego „Żyjemy obok siebie, zacznijmy żyć razem”. 21 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje dotacje
dotacje finanse
2. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 23/15 — Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. …23/15 Uchwała Nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym […] do rejestru zabytków. 21 dotacje
dotacje
3. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 50/15 — Przystąpienie przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. …przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. projekt statutu LGD 19 0 0 2 0 dotacje organizacje pozarządowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne przedsiębiorcy…
dotacje organizacje pozarządowe przedsiębiorcy współpraca regionalna
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 391/17 — Zmiana uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. …XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice […] oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Zmiana uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów […] form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 391 391/17 UCHWAŁA NR XXIX/391/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie…
przedszkola szkoły
5. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 395/17 — Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 395/17 Uchwała Nr XXIX/395/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w […] sprawie: przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 20 dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
6. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 396/17 — Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. …Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Uchwała Nr XXIX/396/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] marca 2017 r. w sprawie: przekazania dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. 396/17 20 dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
7. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 397/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. 397/17 Uchwała Nr XXIX/397/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] marca 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą…
bezpieczeństwo dotacje
8. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 398/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. 398/17 Uchwała Nr XXIX/398/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] marca 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. 20 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą […] domową, monitoring dotacje
bezpieczeństwo dotacje
9. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 399/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. Dotacja celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. 399/17 Uchwała Nr XXIX/399/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r […] w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. 20 dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo dotacje
10. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 400/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. 400/17 Uchwała Nr XXIX/400/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r […] w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dotacje
bezpieczeństwo dotacje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 25
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …zł, deficyt 28,5 mln zł. Największe zmiany w dochodach i wydatkach: modernizacja boiska przy ul. Kruczej dotacja 121 tys. zł, całkowity koszt zadania – 400 tys. zł. Wpłata 3 mln zł na poczet przebudowy […] z opłaty planistycznej, 2 mln zł wpływy z nieruchomości od osób prawnych, 218 tys. zł dotacja na potrzeby edukacji obywateli Ukrainy. Największe zmiany po stronie wydatków: 3,9 mln zł na […] modernizację dróg gminnych, dotacje dla OSP – 0,5 mln na zakup samochodu w Podłężu, 1,2 mln zł na projekt „Piekarnia Sztuki”, dotacja na remont kościoła w Niepołomicach…
2. Relacja z 58. sesji Rady Miejskiej 2023-05-11 …niezadowoleniem rodziców i przepisywaniem dzieci do innych szkół. Mniejsza liczba dzieci skutkowała mniejszymi dotacjami dla szkoły. W ocenie Burmistrza pozostawienie szkoły jako niepublicznej skutkowałoby dalszymi odejściami dzieci do innych szk…
3. Relacja z 56. sesji Rady Miejskiej 2023-03-30 …organizacjom pożytku publicznego realizację zadań o wartości 2 mln zł, z czego 1,35 mln zł to dotacja na zadania „Prowadzenie domu dziennego pobytu” i „Prowadzenie domu pomocy społecznej” zlecone Stowarzyszeniu […] są to szkoły i przedszkola). PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE: Udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim dotacji 40 tys. zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy […] Bobrowe Rozlewisko, czynne od 01.06 do 31.08.2023 r. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. Zmiana rozszerzyła katalog wydatków, na kt…
4. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …Zgoda na nabycie nieruchomości w Staniątkach (ul. Polna od ul. Kolejowej w kierunku linii kolejowej) . 8. Przyznania dotacja dla OSP w Woli Batorskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu dla młodzieży - 13 000 zł. 9. Wyrażenie…
5. Relacja z 61. sesji Rady Miejskiej 2023-06-29 …zwiększono plan wydatków na budowę boiska przy ul. Kusocińskiego. Zmniejszono o 1,5 mln zł dotację dla stowarzyszenia, które dotychczas prowadziło szkołę na osiedlu Jazy, kwota przesunięta została na pozostałe wydatki…
6. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …w. ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU STOP SMOG. Zmiany są korzystne dla osób ubiegających się o dotacje. Są to m.in. skrócenie z 10 do 5 lat okresu obowiązku zwrotu części dotacji w przypadku…
7. Relacja z 43. sesji Rady Miejskiej 2022-04-07 …mln zł na rzecz administrowania Zamkiem Królewskim. Zmiany nie wpłynęły na zwiększenie deficytu. 👉 Udzielenia dotacji celowej w kwocie 12.500,00 zł na dofinansowanie realizacji szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce…
8. Relacja z 42. sesji Rady Miejskiej 2022-02-24 …jednym partnerem. Przeciwko dofinansowaniu szczepień z budżetu gminy głosowali radna Marta Korabik oraz radny Wojciech Ciastoń. 👉 Udzielono dotacji na renowację zabytkowych fresków, mebli i podłogi w zakrystii kościoła w Niepołomicach. Przeciwko udzieleniu dotacji
9. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …minimalnej krajowej, w przyszłym roku osoby te dostaną wyrównanie. Radny Stanisław Lebiest zaproponował, żeby odciąć dotacje gminne dla firmy MAT BUS za to, że nie poinformowała dużo wcześniej o likwidacji linii na trasie […] gdzie będzie usytuowany i ile osób po nim będzie chodzić. Odpowiedź: MAT BUS nie otrzymuje dotacji, ma 2 umowy do dofinansowanie linii. Firmy wyłaniane są w procedurze przetargowej, więc nie można na złość […] UDZIELENIE BURMISTRZOWI ABSOLUTORIUM ZA ROK 2018. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych. Troje radnych się wstrzymało. UDZIELENIE DOTACJI NA SFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Radni podjęli uchwałę o udzieleniu 150 tys. zł dotacji parafii pw…
10. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03  Opozycyjni radni przeciw przekazaniu dotacji na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W dniu 29.05 miała miejsce 8. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji […] raportem (link w komentarzach), uwagi do raportu mogą zgłaszać również mieszkańcy. Podjęto uchwałę o przekazaniu dotacji na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przeciwko uchwale głosowała trójka radnych: Anna…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników