Relacja z 42. sesji Rady Miejskiej

2022-02-24

Zaprzysiężenie nowej radnej, Magdaleny Kużby.

👉 W dniu 24.02.2022 r. odbyła się 42. Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. 👉 W sesji uczestniczyli wszyscy radni. 👉 Sesja rozpoczęła się od zaprzysiężenia nowej radnej, Magdaleny Kużby. Magdalena Kuźba objęła mandat po radnym Stanisławie Łosińskim. W wyborach samorządowych w 2018 r. uzyskała 106 głosów. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI 👉Rozstrzygnięto przetargi na wykonanie dokumentacji drogowej (w nawiasach terminy realizacji zamówień): — Ul. Trudna (31.05.2022 r.) — Ul. Czerwonych Beretów i Wrzosowa (31.07.2022 r.) — Ul. Chodnik w Zakrzowie (31.07.2022 r.) — Droga w Ochmanowie — połączenie z Bodzanowem (31.07.2022 r.) — Chodnik wzdłuż Coca-Coli (5.06.2022 r.) — Ul. Krakowska w Niepołomicach (12.2022 r.) — Droga od Zagórza do Słomiroga i od Słomiroga do drogi nr 94. — Odwodnienie drogi wewnętrznej w Woli Batorskiej do Orlika (30.06.2022 r.) — Ul. Na Tamie, ul. Daszyńskiego, ul. Pociągów Pancernych, ul. Cmentarna, ul. Potasińskiego, ul. Podlasie, ul. Wodna, ul. Grzybowa, ul. Akacjowa, ul. Słoneczna w Niepołomicach (08.2023 r.) — Ul. Akacjowa w Zabierzowie Bocheńskim (08.2023 r.) — Odwonienie ul. Staropocztowej i przebudowa ul. Za Torem w Podłężu. 👉 Koszt wykonania ww. dokumentacji wynosi 2,2 mln zł. 👉 W związku z wojną w Ukrainie powołany został gminny Sztab Kryzysowy. 👉 Wróciła nauka do szkoły na Jazach. Udało się wykonać większy zakres pracy niż wymagany przez nadzór budowlany. Koszt remontu: 2,5 mln zł netto. Gmina ubiega się o odszkodowanie w wysokości 3,1 mln zł. Kwota odszkodowania obejmuje koszty związane z prowadzeniem nauki w innych lokalizacjach. Uruchomiony został przetarg na przebudowę 7 km drogi wojewódzkiej od Woli Batorskiej do Chobotu. Koszt zadania to 60 mln zł, wkład gminy 5,5 mln zł. Zakres robót obejmuje poszerzenie i wykonanie podbudowy drogi, budowę chodnika od dawnego budynku w Woli Batorskiej prawą stroną do Szkoły Podstawowej, budowę brakującego odcinka chodnika od Woli Zabierzowskiej do Chobotu, korektę skrzyżowania przy SKR. Termin zakończenia prac wrzesień 2023 r. 👉 Inwestycja na Błoniach idzie zgodnie z harmonogramem. Planowany termin oddania – 05.06.2022 r. Na Dzień Dziecka planowane jest również oddanie placu zabaw przy parku w Niepołomicach. 👉 Informacje odnośnie fotowoltaiki: Jeśli ktoś ma podpisaną do końca marca i złoży wniosek do końca 2023 r. będzie mógł się rozliczyć na starych prosumenckich zasadach. Są opóźnienia w realizacji. Dotychczas gmina zapłaciła za 92 odebrane instalacje. W trakcie odbioru jest 47 instalacji, jest 10 nowych zgłoszeń, pozostało do wykonania około 170. Około 15 osób zrezygnowało z instalacji. PYTANIA RADNYCH 👉 Radny Krzysztof Sondel zapytał o ul. Piękną od ul. Jagiellońskiej do cmentarza. Stwierdził, że droga jest w opłakanym stanie, a obciążenie drogi duże. Odpowiedź burmistrza: Remont tego odcinka też jest w planie. 👉 Do programu Polski Ład Urząd Miasta złożył 4 wnioski – ul. Trudna, ul. Wrzosowa i Potasińskiego, odcinek od Alei Dębowej do ul. Wrzosowej, odcinek Słomiróg – „czwórka”. 👉 Radna Agata Zawadzka zapytała o oświetlenie na ul. Białej w Zabierzowie Bocheńskim oraz asfaltowanie dróg. Poprosiła o naprawę chodnika na odcinku Wola Batorska – Zabierzów. Zapytała, kiedy ruszy asfaltowanie dróg na wschodzie gminy oraz kiedy zostanie odzyskany VAT z budowy szkoły na Jazach. Zwróciła uwagę na brak połączeń z Chobotu do Niepołomic w weekendy po godz. 15:00. Odpowiedź burmistrza: Od 28.02 ruszają Autobusowe Linie Dowozowe. Koszt dojazdu z Chobotu do Podłęża 3 zł, uczniowie szkół podstawowych będą mieli darmowy przejazd. W marcu będzie ponowione postępowanie na asfaltowanie dróg, po tym, gdy rozwiązana została umowa z poprzednią firmą. Planowany termin rozpoczęcia robót– maj 2022 r. Naprawa chodnika będzie elementem prac, które rozpoczną się wkrótce. Prace związane z wymianą lamp rozpoczną się po połowie roku. 👉Radna Magdalena Kuźba zapytała, czy Wody Polskie wyraziły zgodę co do możliwości zjazdu na wodowanie łodzi przy moście w Niepołomicach. Odpowiedź burmistrza: Jeszcze nie. Burmistrz wyjaśnił, że gmina wystąpiła z takim wnioskiem po jednej z akcji poszukiwawczych zaginionej osoby. 👉Ewa Krzysica, dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach przedstawiła informację o funkcjonowaniu ośr. Link do sprawozdania: https://niepolomice.esesja.pl/zalaczniki/170266/sprawozdanie-za-2021_1624679.pdf PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE: 👉Ustanowienia programu „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2022”. Za realizację odpowiada MGOPS. W programie przewidziano następujące usługi dla osób w wieku 65+: spędzanie czasu z seniorami przez wolontariuszy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, utrzymaniu porządku w domu, zapewnienie seniorom „opasek bezpieczeństwa”. „Korpus Wsparcia Seniorów Gminy Niepołomice na rok 2022” — https://niepolomice.esesja.pl/zalaczniki/170266/2022-02-14-program-oslonowy_1626228.pdf 👉 Dokonano drobnych przesunięć w budżecie na 2022 r. Dochody:211 mln zł, wydatki 250 mln zł, deficyt 39 mln zł. 👉 Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego. Pomoc dotyczy dofinansowania przez gminę kwotą 12 500 zł i szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. Przed głosowaniem swoje stanowisko wyraziła radna Marta Korabik. Powiedziała, że od kilku lat gmina dofinansowuje akcję, natomiast szczepionka wzbudza coraz więcej kontrowersji. Radna wymieniła szereg czynników powodujących raka szyjki macicy, m.in. stosowanie antykoncepcji, zbyt wczesna inicjacja seksualna i zbyt częsta zmiana partnerów. Do wypowiedzi radnej odniósł się wiceburmistrz Michał Hebda. Powiedział, że szczepionki przeciw chorobom zakaźnym uratowały życie kilkuset milionom osób. Szczepionki przeciwko HPV są dobrowolne i rodzice mają możliwość podjęcia decyzji, czy chcą je stosować. Wypowiedź radnej Korabik skomentowała również radna Danuta Szydłowska. Powiedziała, że nie można zabronić młodym dziewczynom szczepień i nakazać życia z jednym partnerem. Przeciwko dofinansowaniu szczepień z budżetu gminy głosowali radna Marta Korabik oraz radny Wojciech Ciastoń. 👉 Udzielono dotacji na renowację zabytkowych fresków, mebli i podłogi w zakrystii kościoła w Niepołomicach. Przeciwko udzieleniu dotacji głosowała radna Agata Zawadzka. 👉 Podjęto 7 uchwał dotyczących przekazania środków dla OSP na zadania, które wygrały głosowanie w Budżecie Obywatelskim w 2021 r. Łączna wartość zadań: 210 tys. zł. 👉 Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych. W wyniku zmian zwiększy się kwota dofinansowania (90% wkład własny gminy) oraz usprawnią procedury rozpatrywania wniosków. 👉 Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże (teren osiedla Żubr). 👉 Podjęto uchwałę o nadaniu nazwy ulicy Księżycowa (przecznica ulicy Ples). 👉 Ustanowiono pomnik przyrody Dąb Kazimierz, zasadzony pomiędzy 1870 r. a 1890 r., ul. 3- Maja. 👉 Podjęto rezolucję w sprawie agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rada Miejska wyraziła stanowczy sprzeciw wobec agresji terytorialnej oraz solidarność z obywatelami Ukrainy. 👉 Podjęto rezolucję w sprawie nadania obwodnicy nazwy Św. Jana Pawła II. ############################## Przedstawiona powyżej relacja nie jest pełnym zapisem z obrad Rady Miejskiej w Niepołomicach. Nagranie z sesji dostępne jest pod adresem: https://niepolomice.esesja.pl/transmisja/24306/xlii-sesja-rady-w-dniu-czwartek-24-lutego-2022.htm. Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny #AktywniObywateleGranty