Relacja z 61. sesji Rady Miejskiej

2023-06-29

Raport o stanie gminy.

RELACJA Z 61. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
👉W dniu 29 czerwca 2023 r. odbyła 61. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉Burmistrz Roman Ptak poinformował, że z końcem sierpnia Małgorzata Gajda, Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach odchodzi na emeryturę. Planowane jest skonsolidowanie instytucji i powołanie nowego dyrektora Centrum Kultury, który będzie zarządzał Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa, Piekarnią Sztuki oraz Domami Kultury w Podgrabiu i w sołectwach.
PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE:
👉Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za 2022 r. i przeprowadzeniu debaty udzielono wotum zaufania Burmistrzowi. 👉Zatwierdzono sprawozdanie finansowe gminy za rok 2022. Udzielono absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu gminy Niepołomice za rok 2022. Za głosowało 18 radnych, przeciw 2 radnych (Wojciech Ciastoń i Anna Front).
👉Zmiany uchwały budżetowej. Dochody budżetu: 234 mln zł. Wydatki: 262 mln zł. Deficyt: 29 mln zł. Największe zmiany: wprowadzenie po stronie dochodów kwoty 2,4 mln zł i po stronie kosztów kwoty 3,1 mln zł na rozbudowę budynku OSP w Woli Batorskiej. Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 1,2 mln zł na utworzenie Klubu Malucha „Jaś i Małgosia” w Podłężu oraz kwotę 0,2 mln zł na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II. O kwotę 0,2 mln zł zwiększono plan wydatków na budowę boiska przy ul. Kusocińskiego. Zmniejszono o 1,5 mln zł dotację dla stowarzyszenia, które dotychczas prowadziło szkołę na osiedlu Jazy, kwota przesunięta została na pozostałe wydatki w dziale oświaty.
👉Nadania nazwy ulicy na osiedlu Boryczów: Sąsiedzka.
👉Dofinansowania szczepień przeciw meningokokom. Za głosowało 18 radnych, przeciw 3 radnych (Wojciech Ciastoń, Anna Front i Marta Korabik).
👉Rozpatrzenia petycji wniesionej przez prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”. Petycja została uznana za zasadną. Zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapisy w uchwale antysmogowej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Gminy Niepołomice w kwestii możliwości instalacji nowych kominków są zbyt rygorystyczne. Jedyne ograniczenie, o które wnioskowała Rada Miejska dotyczyło uchwalenia zakazu eksploatacji pieców, w których zachodzi spalanie węgla po 2029 r. natomiast Sejmik Województwa podjął uchwałę, w której zawarł przepisy zaostrzające kryteria dotyczące montażu nowych kominków.