Relacja z 43. sesji Rady Miejskiej

2022-04-07

Jak wygląda w gminie pomoc dla uchodźców z Ukrainy?

👉 W dniu 7.04.2022 r. odbyła się 43. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. 👉 Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Niepołomicach przedstawił komendant Maciej Onyszko. W komisariacie zatrudnionych jest 39 policjantów. 👉 Radny Paweł Lasek przekazał prośbę mieszkańców ul. Podłęskiej o kontrolę tonażu przejeżdżających tą drogą samochodów ciężarowych. Zapytał, czy potrzebne są dodatkowe punkty, w których należy zamontować monitoring. Komendant powiedział, że warto byłoby zainstalować urządzenia, które pozwolą rozpoznać nr tablicy rejestracyjnej. Takie urządzenia są w Gdowie i Wieliczce. 👉 Radna Agata Zawadzka poprosiła o interwencje na terenie przy szkole w Zabierzowie Bocheńskim, gdzie wieczorami organizowane są libacje. Radna stwierdziła, że policja nie reaguje na zgłoszenia w tej sprawie bądź przyjeżdża po 3 godzinach od zgłoszenia. Poprosiła o prowadzenie kontroli prędkości na drodze Wola Zabierzowska – Zabierzów. Komisarz poprosił o zgłaszanie próśb o interwencję na numer 112, każde takie zgłoszenie musi być zrealizowane. 👉 Radny Andrzej Gąsłowski zapytał jak policja radzi sobie z problemem handlu narkotykami w gminie. Odpowiedź: Mamy bardzo dobrą wykrywalność takich przestępstw. 👉 Radny Wojciech Ciastoń zapytał czy w związku z dużą liczbą osób ze wschodu, które zamieszkały na terenie gminy, policja była lub będzie szkolona w zakresie kontrwywiadu. Komendant odparł, że jest zaskoczony pytaniem i nie potrafi udzielić odpowiedzi. 👉 Radny Stanisław Lebiest zaapelował, żeby policja pojawiła się we wszystkich miejscowościach gminy. 👉 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej przedstawił komendant Janusz Kaczmarczyk. W Straży Miejskiej zatrudnione są 4 osoby. Część sprawozdania dotyczyła walki ze smogiem. Tematem tym Straż Miejska zajmuje się od 5 lat. Przeprowadzonych zostało 1700 kontroli palenisk domowych, nałożono 65 mandatów, 3 sprawy skierowane zostały do sądu. Pobrano 60 próbek do badania laboratoryjnego, z czego w 29 przypadkach potwierdzono spalanie odpadów. 👉 Radny Józef Trzos zapytał czy można palić ogniska. Odpowiedź komendanta: Regulamin utrzymania czystości w gminie jest nieprecyzyjny w tym zakresie, ale wynika z niego, że obowiązuje zakaz palenia gałęzi i pozostałości roślinnych. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI 👉 Burmistrz przedstawił informację na temat działań związanych z wojną na Ukrainie. 👉 W budynku Straży Miejskiej uruchomiono całodobowy punkt informacyjno-konsultacyjny dla uchodźców. Początkowo punkt był czynny 24h/dobę, od 21.03 punkt czynny jest w dni powszednie od 8.00 do 20.00. Od 20:00 do 8:00 oraz w dni wolne od pracy uchodźcy przyjmowani są przez recepcję na Zamku. 👉 Nieocenioną pomoc od początku wojny niosła i niesie fundacja Lepsze Niepołomice z Pawłem Pawłowskim na czele, która zajmuje się koordynacją działań pomocowych, pomocą prawną, organizacją zbiórek, przekazywaniem darów do magazynu i na terytorium Ukrainy, finansuje część zakupów na potrzeby uchodźców. 👉 Podstawowymi punktami kwaterowania uchodźców są Małopolskie Obserwatorium Astronomiczne (48 miejsc), remiza OSP w Niepołomicach (12 miejsc), harcówka Szczepu Puszcza (18 miejsc), OSP Podgrabie (30 miejsc), OSP Podłęże (20 miejsc), hostel Spółdzielni Kółek Rolniczych w Woli Batorskiej (17 miejsc), Dom dla Ociemniałych Mężczyzn (23 miejsca), hotel Novum, hotel Zamek, klasztor Sióstr Benedyktynek (115 miejsc). 👉 Burmistrz podziękował za stałą opiekę nad klasztorem radnej Annie Front. 👉 Niezwykłym zaangażowaniem wykazała się lokalna społeczność, zarówno w przyjmowaniu osób w domach prywatnych jak i w transporcie osób z przejść granicznych. 👉 Organizacją działań transportowo – lokalowych, pierwszym kontaktem z uchodźcami oraz zapewnieniem kontaktu z tłumaczem zajęła się fundacja Lepsze Niepołomice, tworząc Ośrodek Koordynacji Pomocy nad pocztą w Niepołomicach. Pomoc świadczą wolontariusze w systemie dwuzmianowym. 👉 W szczytowym momencie pomoc lokalową na terenie gminy otrzymało 2 500 osób. Aktualnie w zorganizowanych punktach noclegowych przebywa około 250 osób. Szacuje się, że na terenie gminy przebywa około 1000 uchodźców. 👉 Jeżeli chodzi o wyżywienie, to w początkowym etapie śniadania i kolacje uchodźcy przygotowywali sobie sami z artykułów przekazywanych podczas zbiórek, z darów od darczyńców. Obiady były przygotowywane przez kuchnie przedszkoli i szkół. Każda placówka przez tydzień gotowała obiady. 👉 Od 28.04 gmina współpracuje z fundacją World Central Kitchen, ona finansuje i dostarcza wyżywienie dla osób w ośrodkach na terenie gminy. W transporcie posiłków pomaga również OSP. 👉 Powstał gminny magazyn dla uchodźców w budynku TG Sokół. Zasoby są uzupełniane ze zbiórek, od darczyńców, osób prywatnych i firm. Nieoceniona rolę w funkcjonowaniu magazynu od początku pełniła radna Małgorzata Juszczyk. Burmistrz podziękował również radnym Zuzannie Polańskiej, Karolinie Marzec i wielu wolontariuszom zaangażowanym w pomoc. W magazynie można otrzymać odzież, obuwie, żywność, artykuły higieniczne, chemię gospodarczą. Magazyn wspomaga również magazyn powiatowy. Rzeczy z magazynu za pośrednictwem fundacji Lepsze Niepołomice oraz innych sprawdzonych organizatorów, czyli osób, które od dłuższego czasu mieszkają na terenie gminy, transportowane są również na terytorium Ukrainy. 👉 Na dzień 6.04 do publicznych placówek oświatowych zgłoszonych zostało 242 dzieci narodowości ukraińskiej w wieku przedszkolnym. Zespół Szkół Średnich – 25 osób, SP nr 1 w Niepołomicach – 46, SP nr 2 – 55, SP nr 3– 32, Podłęże -12, Staniątki -31, Wola Batorska – 15, Wola Zabierzowska – 9, Zabierzów Bocheński – 6, Zakrzów — 8, Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach -1, PS w Podłężu – 2 dzieci. Do placówek niepublicznych zgłoszono 38 dzieci w wieku przedszkolnym, rozpoczną edukację od 1 września. 👉 Wszystkie szkoły z terenu gminy włączyły się w pomoc w zbiórkach i wstępnej segregacji darów. Burmistrz wyróżnił również pracowników Referatu Promocji UMiG, podziękował strażakom OSP. 👉 Dziennie Urząd wydaje 30-35 numerów PESEL. 👉 W pomoc włączyło się Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa. W poniedziałki i czwartki organizuje spotkania integracyjne, codzienne świetlicowe spotkania dla dzieci, koncerty charytatywne. 👉 Biblioteka Publiczna od 14.03 organizuje lekcje języka polskiego. Powstało 10 grup językowych, w tym 8 dla osób dorosłych. Zajęcia odbywają się dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku. Koszty zajęć są częściowo finansowane z pieniędzy przekazanych przez francuskie miasto partnerskie (10 000 Euro). 👉 Dwie firmy ze strefy przekazały łącznie 230 000 zł na opiekę dzieci w żłobkach i przedszkolach. Na zasadzie wolontariatu opiekę świadczy przedszkole Happy Fun. 👉 Centrum Kultury organizuje bezpłatne zajęcia dla dorosłych i dzieci z Ukrainy. 👉 Organizacją i przyjmowaniem wniosków na świadczenia dla osób z Ukrainy zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W MGOPS przyjmowane są też wnioski o wypłatę świadczeń dla osób, które przyjęły do siebie uchodźców. 👉 PUP, OHP i MGOPS organizują pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej, wpłynęło ponad 30 ofert z terenu strefy. 👉 Z Urzędu Miasta bardzo zaangażowani byli Jerzy Groński, sekretarz Marta Jędrysiak-Strózik, wiceburmistrzowie Michał Hebda i Adam Twardowski. 👉 Burmistrz podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Stwierdził, że jako społeczeństwo Niepołomic zdaliśmy egzamin z ludzkiej solidarności w tym trudnym czasie. PYTANIA RADNYCH DO BURMISTRZA 👉 Radny Paweł Lasek zapytał o monitoring Błoń Niepołomickich. Odpowiedź Burmistrza: Będzie tam zamontowanych około 40 kamer. Radny zapytał również o realizację projektów wybranych w ubiegłym roku w Budżecie Obywatelskim. Odpowiedź: Szczegółowa informacja zostanie przesłana radnym pocztą elektroniczną. 👉 Radna Marta Korabik do podziękowań, które składał Burmistrz za zaangażowanie w pomoc uchodźcom dodała fundację Cor Meum, która refundowała koszty recept. 👉 Radna Agata Zawadzka zapytała o analizę kosztów za wywóz śmieci, w tym w kontekście wzrostu kosztów ze względu na dużą liczbę uchodźców w gminie. Odpowiedź: Sprawozdanie będzie gotowe po 20.04 i zostanie przesłane radnym. 👉 Radna Magdalena Kuźba podziękowała właścicielom Bobrowego Rozlewiska, fundacji im. Piotra Maja i pomagającym mieszkańom. Powiedziała, że z pomocy skorzystało tam 250 uchodźców. PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE: 👉 Uchwała budżetowa. Dochody 215 mln zł, wydatki 254 mln zł, deficyt 39 mln zł. Dokonano drobnych przesunięć w budżecie na 2022 r. Największa zmiany: wzrost dochodów o 2,6 mln zł – zwrócony podatek VAT za budowę szkoły na Jazach. Wzrost kosztów o 300 tys. zł – bieżące utrzymanie dróg gminnych. W budżecie zabezpieczono 1 mln zł na rzecz administrowania Zamkiem Królewskim. Zmiany nie wpłynęły na zwiększenie deficytu. 👉 Udzielenia dotacji celowej w kwocie 12.500,00 zł na dofinansowanie realizacji szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. Uchwała była podejmowana podczas poprzedniej sesji, ale z przyczyn formalnych leżących po stronie Urzędu Marszałkowskiego konieczne było jej ponowne podjęcie. Przeciwko dofinansowaniu szczepień z budżetu gminy głosowali radna Marta Korabik oraz radny Wojciech Ciastoń. 👉 Udzielono pomocy rzeczowej miastu Sławuta na Ukrainie, w formie zakupu sprzętu technicznego (agregatu prądotwórczego, krótkofalówek) o wartości do 28.258,90 zł. 👉 Przyjęto zmiany w Regulaminie dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Z programu wojewódzkiego będzie możliwe dofinansowanie wymiany dodatkowych 280 pieców. 👉 Podjęto uchwałę, wyznaczającą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucję wypłacającą pieniądze za goszczenie uchodźców w domach. Na dzień 7.04 było zaledwie 80 wniosków o wypłatę takich środków. 👉 Podjęto uchwałę o nadaniu nazwy ulicy Syriusza (okolice ulicy Ples). 👉 Ustalono wysokość ekwiwalentu dla członków OSP. Za godzinę w działaniu ratowniczym 14 zł, za godzinę udziału w szkoleniu 7 zł. Jak poinformował wiceburmistrz Hebda, strażacy w gminie Niepołomice nie korzystają z tego ekwiwalentu. 👉 Podjęto uchwałę na temat zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Gmina do dnia 24.04.2022 r. zapewnia pomoc w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. Przyjęto, że okres ten może zostać wydłużony. 👉 Burmistrz poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie nadzorcze uchylające mandat Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Ciastonia. ############################## Przedstawiona powyżej relacja nie jest pełnym zapisem z obrad Rady Miejskiej w Niepołomicach. Nagranie z sesji dostępne jest pod adresem: https://niepolomice.esesja.pl/.../xliii-sesja-rady-w-dniu... Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. #AktywniObywateleGranty