Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2018-09-06

W dniu 05.09.2018 r. miała miejsce 47. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji projektu "Cyfrowe Niepołomice". Jednym z elementów projektu jest usługa potwierdzania profilu zaufanego. Mieszkańcy gminy nie muszą już jechać w tym celu do Wieliczki czy Krakowa, profil można potwierdzić w UMiG w Niepołomicach. Dzięki profilowi większość spraw urzędowych można załatwić elektronicznie. Wdrożony został kompleksowy elektroniczny obieg dokumentów. Najprawdopodobniej w tym tygodniu udostępniona zostanie strona e-urzędu wraz z prezentacją dostępnych usług. Po założeniu konta będzie dostęp do informacji o wszystkich sprawach na linii petent-urząd, rozliczeniach podatkowych, korespondencji z urzędem.
Kolejnym punktem było sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu: W przetargach na wykonanie PSZOK w Woli Batorskiej i Podłężu oferty znacznie przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację. Planowane jest powtórzenie przetargu na PSZOK w Podłężu w tym roku, przetarg na PSZOK w Woli Batorskiej przesunięty zostanie na przyszły rok. Rozstrzygnięty został przetarg dotyczący świadczenia usług w zakresie poradni psychologiczno — pedagogicznej. W trakcie postępowania jest przetarg dotyczący budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Rozstrzygnięto 2 przetargi dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Zakończył się przetarg na modernizację dróg gminnych. Remonty rozpoczną się od 17.09, zakończą przed listopadem. Początek prac od Suchoraby, Zagórza, zachodnia część gminy, Wola Batorska, Zabierzów, Niepołomice. Nie było ofert w przetargu na zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego, postępowanie zostanie powtórzone. We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargów na: budowę chodnika w Ochmanowie, na ul. Portowej w Niepołomicach, odśnieżanie i odbiór śmieci. Nie została jeszcze podpisana umowa dotycząca węzła autostradowego, opóźnienia wynikają ze skarg jakie składają na siebie nawzajem firmy, które uczestniczyły w postępowaniu.
Zakończyły się remonty w Podłężu i w Podgrabiu, remont w szkole na ul. Szkolnej potrwa jeszcze kilka dni. Klasy O-III uczą się w bibliotece, w LAS, zamku i MCDiS. Będzie problem z II częścią obiektu, gdzie funkcjonuje 7 klas gimnazjum. Najprawdopodobniej do połowy października nauka będzie się odbywała w gimnazjum w Woli Batorskiej.
Podjęte zostały następujące uchwały:
1. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Największe zmiany dotyczyły dochodów z podatków (400 tys. zwiększenie na podatku od nieruchomości od osób prawnych, 210 tys. zł zwiększenie na podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od czynności cywilno-prawnych 500 tys. zł), zwiększenie w udziałach w podatku CIT- 500 tys. zł, kary ściągnięte od firmy PROINVEST — 200 tys. zł za prace, których nie wykonała firma przy szkole na Jazach. Zwiększenia na wydatkach: modernizacja dróg gminnych — 400 tys. zł, zakup domu na Boryczowie na cele społeczne — 200 tys. zł w 2018 r. + 300 tys. zł w 2019 r. , zwiększenie na administrację — 200 tys. zł (dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w urzędzie, remont kuchni, meble dostosowane do RODO).Modernizacja SP w Zakrzowie — 145 tys., Modernizacja SP w Podgrabiu — 150 tys., odwodnienie szkoły na Jazach 140 tys. zł (wydatek sfinansowany z kar od firmy PROINVEST).
2. Przekazania 25 000 zł na zakup radiowozu dla komisariatu w Niepołomicach.
3. Przystąpienia do realizacji projektu" Aktywni — Niepołomice" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej 66 osób z terenu gminy Niepołomice.
4. W sprawie przejęcia zadań powiatu związanych z odśnieżaniem dróg.
5. Określenie inkasentów za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wskazanie z imienia i nazwiska sołtysów).
6. Zgoda na nabycie nieruchomości na osiedlu Boryczów (końcówka ul. Wrzosowej) .
7. Zgoda na nabycie nieruchomości w Staniątkach (ul. Polna od ul. Kolejowej w kierunku linii kolejowej) .
8. Przyznania dotacja dla OSP w Woli Batorskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu dla młodzieży — 13 000 zł.
9. Wyrażenie zgody na nabycie działki w Podłężu (ścieżka łącząca Piaski z drogą wojewódzką).