Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2019-06-28

Burmistrz otrzymał absolutorium za 2018 r.

fot. Paweł Pawłowski

W czwartek. 27.06.2019 odbyła się 9. sesja Rady Miejskiej. W sprawozdaniu z prac Urzędu między sesjami burmistrz poinformował o:

1. Unieważnieniu przetargu na przebudowę budynku gimnazjum w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole i kluby dziecięce. Złożone oferty znacznie przekraczały możliwości finansowe gminy.

2. Od 1.08 będzie funkcjonował PSZOK w Podłężu.

3. Od końca czerwca MAT BUS zawiesza połączenia na trasie KŁAJ-STANIĄTKI-KRAKÓW. Jest duże prawdopodobieństwo, że od 15.07 na tę trasę wejdzie firma D-BUS, przy czym początkowo trasa będzie kończyła się w Wieliczce.

4. Od przyszłego tygodnia będą robione opryski komarów. Nie będą to opryski z samolotów (wojewoda nie wyraża na to zgody), będzie to metoda biologiczna, polegająca na zabijaniu larw w miejscach gdzie stoi woda. Oprysk będzie prowadzony dwukrotnie.

Pytania radnych:

Radna Agata Zawadzka po raz kolejny zapytała o płace pracowników obsługi w oświacie oraz poinformowała o potrzebie wykoszenia wałów wzdłuż trasy rowerowej. Odpowiedź: Wały Wiślane podlegają Polskim Wodom, urząd występował kilkukrotnie o koszenie, w lipcu ma się koszenie rozpocząć. Są 2 osoby, które w podstawie wynagrodzenia nie mają minimalnej krajowej, w przyszłym roku osoby te dostaną wyrównanie.

Radny Stanisław Lebiest zaproponował, żeby odciąć dotacje gminne dla firmy MAT BUS za to, że nie poinformowała dużo wcześniej o likwidacji linii na trasie KŁAJ-STANIĄTKI-KRAKÓW. Zwrócił uwagę, że kilka miesięcy temu uwagę na możliwość likwidacji linii MAT BUS. Zapytał również o chodnik koło sklepu Paleo – gdzie będzie usytuowany i ile osób po nim będzie chodzić.

Odpowiedź: MAT BUS nie otrzymuje dotacji, ma 2 umowy do dofinansowanie linii. Firmy wyłaniane są w procedurze przetargowej, więc nie można na złość firmie MAT BUS rozwiązać umowę. W przetargu na 2020 r. mogą startować różne firmy, nie tylko MAT BUS. Chodnik powstanie pomiędzy sklepem Paleo, a Balachówką, czyli węzłem autostradowym. Jest to jeden z najpilniejszych do budowy odcinek chodnika.

Radna Małgorzata Juszczyk zapytała o to, kto dba o hydranty w gminie. Odpowiedź: O hydranty dbają Wodociągi.

Radny Adam Suślik: Na osiedlu Trawniki pojawił się jeleń. Jest on olbrzymi, stwarza zagrożenie dla mieszkańców, którzy boją się wychodzić z domu. Zwierzę przeskakuje 1,5 metrowe płoty, niszczy ogrodzenia i ogródki działkowe. Odpowiedź: Burmistrz podpisał wniosek o zgodę na odłowienie jelenia.

Radny Michał Hebda poruszył kwestię uciążliwości zapachowej firmy CEDROB. Z przedstawionych przez radnego informacji wynika, że filtry miały być założone do połowy 2016 r. Następnie miały być zamontowane do końca 2018 r. Zwrócił uwagę, że zakład położony jest pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi. Zapach z CEDROBu to nie tylko kwestia dobrego samopoczucia, ale może być również szkodliwy dla zdrowia – zawierać amoniak i siarkowodory. Poprosił również o zwrócenie uwagi firmie OŚCIEŻNICA, która remontuje drogę na ul. Portowej, na wyrwy w drodze utrudniające przejazd mieszkańcom.

Odpowiedź: Burmistrz poinformował, że zgłosi do firmy Ościeżnica, żeby wyrwy uzupełniane były na bieżąco. Odnośnie CEDROB — Problemem jest brak w Polsce ustawy odorowej. Mam zapewnienie, że CEDROB zamontuje instalację eliminującą odór w tym roku. W firmie prowadzona była kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Będą zalecenia oraz wyznaczony termin na wyeliminowanie zapachów, prawdopodobnie będzie to październik 2019 r.

Radna Barbara Wdaniec poprosiła o uruchomienie na trasie Suchoraba – Zagórze -Kraków linii przewozowej. Odpowiedź: Będą prowadzone rozmowy w tej sprawie.

Radny Wojciech Wimmer odniósł się do wypowiedzi radnego Adama Cieślika na temat jelenia w Staniątkach. Poinformował, że w miejscu gdzie jest Coca Cola był kiedyś korytarz migracyjny. Jeleń jest zwierzęciem wędrownym, agresywny jedynie w okresie rykowiska. W Staniątkach trafia na przeszkody, gdzie od wieków populacje jeleni wędrowały. W tym miejscu było wiele kolizji, bo jest to ulubione miejsce wędrówek dzikich zwierząt – z Puszczy Niepołomickiej, aż po same Rybitwy.

Następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad uchwałami.

RAPORT O STANIE GMINY.

Podczas dyskusji radna Marta Korabik odniosła się do kwestii smogu. Zdaniem radnej problemem nie są tylko domowe paleniska, ale również inne czynniki – położenie geograficzne, duży ruch samochodowy, brak korytarzy powietrznych, zanieczyszczenia powstające w wyniku ścierania się klocków hamulcowych i opon oraz fotosmog. Zwróciła uwagę, że drewno, którym paliło się przez kilkaset tysięcy lat nagle okazuje się szkodliwe. Uchwała zdaniem radnej uderza w przedsiębiorców, rzemieślników i mieszkańców, którzy nie będą mogli korzystać z grilla. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnej pokazując wyniki wskaźników Airly. Szczegóły – transmisja z sesji Rady Miejskiej od 35:37.

Po raz kolejny radny zwróciła uwagę na problem zażywania leków psychoaktywnych przez młodzież.

Radny Józef Trzos zasugerował, że radni powinni dostać informację o działalności spółki Wodociągi Niepołomice.

Radni Edward Wnęk i Adam Suślik zgłosili, że trzeba zadbać o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Radny Andrzej Gąsłowski zaproponował, żeby w raporcie znalazły się informacje o sukcesach w obszarze edukacji gminnej.

UDZIELENIE BURMISTRZOWI WOTUM ZAUFANIA.

Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 16 radnych. Przeciw był 1 radny – Waldemar Juszczyński. Dwoje radnych się wstrzymało. Radny Wojciech Ciastoń na czas głosowania nad wotum zaufania i absolutorium opuścił salę obrad.

UDZIELENIE BURMISTRZOWI ABSOLUTORIUM ZA ROK 2018.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych. Troje radnych się wstrzymało.

UDZIELENIE DOTACJI NA SFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Radni podjęli uchwałę o udzieleniu 150 tys. zł dotacji parafii pw. Najświętszej Marii Panny i Dziesięciu Tysięcy Męczenników na modernizację instalacji elektrycznej w kościele.

BON ŻŁOBKOWY

Głos zabrał właściciel żłobków działających w Niepołomicach. Poinformował, że proponowane zmiany spowodują zmniejszenie dotacji i konieczność podniesienia czesnego. Przewodniczący Rady, mając na względzie znalezienie konsensusu prawnego w sprawie dopłat, ogłosił tygodniową przerwę w obradach Rady.