Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 395/17 — Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 395/17 Uchwała Nr XXIX/395/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w […] sprawie: przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 20 dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 396/17 — Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. …Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. 396/17 20 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia dotacje…
dotacje kultura
3. Sesja nr nr 10 z dnia
2019-07-26
Uchwała nr X/108/2019 — Uchwała w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. …X/108/2019 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata […] X/108/2019 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Uchwała w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. dotacje…
dotacje
4. Sesja nr nr 10 z dnia
2019-07-26
Uchwała nr X/109/2019 — Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. …X/109/2019 Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. X/109/2019 Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. dotacje…
dotacje
5. Sesja nr nr 44 z dnia
2022-05-12
Uchwała nr XLIV/590/22 — udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury — Centrum Kultury w Niepołomicach. …XLIV/590/22 udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury - Centrum Kultury w Niepołomicach. udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury - Centrum Kultury w Niepołomicach. 20 1 dotacje…
dotacje
6. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XLVII/633/22 — w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury — Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. …XLVII/633/22 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. 18 2 dotacje…
dotacje
7. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XVLII/639/22 — w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie przez Centrum Kultury w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach, działalności w ramach spółdzielni energetycznej w zakresie nie powodującym ograniczenia prowadzenia działalności podstawowej. …XVLII/639/22 w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie przez Centrum Kultury w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach, działalności w ramach spółdzielni energetycznej w zakresie nie powodującym ograniczenia prowadzenia działalności podstawowej. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie […] przez Centrum Kultury w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach, działalności w ramach spółdzielni energetycznej w zakresie nie powodującym ograniczenia prowadzenia działalności podstawowej. 18 2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …stanem faktycznym. Radna Barbara Wdaniec poruszyła temat odśnieżania w Zagórzu i Suchorabie oraz remontu domu kultury w Zakrzowie. Odpowiedź: podpisanie umowy na remont planowane jest na marzec. Radny Adam Suślik zgłosił prośbę o…
2. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …modernizację Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego i modernizację obiektów sportowych przy gimnazjum. Od stycznia zarządzanie budynkiem Domu Kultury w Staniątkach przechodzi w ręce stowarzyszenia "Pomóc Bliźniemu". Jest to stowarzyszenie prowadzące Dom…
3. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …że w GPR uwzględnione jest tylko jedno sołectwo – Podłęże, pomimo, że są tam już dwa Domy Kultury (remiza i Dom Kultury) planowana jest budowa trzeciego oraz budowa dwóch parków. W…
4. Relacja z 7. sesji Rady Miejskiej 2019-05-30 …przebudowę boiska KS Czarni 7,7 mln zł. Termin realizacji: 31.12.2020 r. - Podpisano umowę na przebudowę Domu Kultury w Zagórzu za kwotę 900 tys. zł. Termin realizacji: 19.08.2019 r. - Podpisano umowę na zagospodarowanie…
5. Relacja z drugiej części 9. sesji Rady Miejskiej 2019-07-15 …z dofinansowaniem placówek prowadzących żłobki i kluby malucha. Radny Andrzej Gąsłowski, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, poinformował, że 1 l ipca miało miejsce spotkanie Komisji z przedstawicielami niepublicznych żłobków/klubów…
6. Monitorujemy pracę Komisji Rady Miejskiej 2019-07-24 …w i Petycji zajmowała się petycjami dotyczącymi smogu oraz budowy CLM w Zagórzu. - Komisja Kultury i Oświaty opiniowała zasady dofinansowania podmiotów prowadzące żłobki i kluby dziecięce. W tym czasie trzy razy…
7. Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej 2019-11-28 …Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej 2019-11-28 Sprawozdania instytucji kultury. 👉 Podczas sesji sprawozdania złożyły: - Małgorzata Gajda, Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach - Maria Jaglarz, Dyrektor Muzeum Niepołomickiego - Barbara Ptak, Prezes Fundacji Zamek Kr […] odnośnie sprawozdań: Radny Edward Wnęk zwrócił uwagę na hałas dochodzący w godzinach porannych z Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim. Dyrektor Gajda powiedziała, że domy kultury wynajmowane są mieszkańcom, a pracownicy domów […] kultury nie pilnują do której trwają imprezy. Dyrektor Gajda obiecała, że przyjrzy się problemowi. 👉 Radny Paweł Lasek zapytał o różnice między ofertą domów kultury i świetlic. Odpowiedź dyrektor Małgorzaty…
8. Relacja z 14. sesji Rady Miejskiej 2020-01-06 …dokumentacji inwestycyjnych, budowę chodników, modernizację dróg gminnych, utrzymanie rezerwy finansowej. 👉 Komisja Oświaty i Kultury: w wydatkach budżetowych należy uwzględnić środki na dokończenie remontu instalacji elektrycznej w szkole w Woli Batorskiej oraz […] dodatkową kwotę na wydatki bieżące domów i ośrodków kultury. 👉 Radny Józef Trzos (niezrzeszony): Radny odniósł się do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu, stwierdził, że w budżecie […] na dysproporcję w stosunku do wynagrodzeń kadry zarządzającej innych placówek - dyrektorzy biblioteki, muzeum i centrum kultury mają roczne przychody około 80 tys. zł. Odwołał się do protokołu z kontroli NIK, z kt…
9. Relacja z 17. sesji Rady Miejskiej 2020-03-30 …zł wydatki na bieżącą modernizację dróg gminnych, zwiększono o 200 tys. zł dotację dla Centrum Kultury oraz o 100 tys. zł dotację dla biblioteki. Do budżetu gminy wprowadzono również koszt bramownicy…
10. Relacja z 25. sesji Rady Miejskiej 2020-12-30 …organizacje sportowe opłat za udział dzieci w zajęciach dofinansowanych przez gminę. Radny Andrzej Gąsłowski (Komisja Oświaty i Kultury) zwrócił uwagę, że w 2021 r. gmina zapłaci prawie 1 mln zł za utrzymanie Zamku…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników