Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 395/17 — Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 395/17 Uchwała Nr XXIX/395/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w […] sprawie: przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 20 dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 396/17 — Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. …im. Tadeusza Biernata. Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. 396/17 20 dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
3. Sesja nr nr 10 z dnia
2019-07-26
Uchwała nr X/108/2019 — Uchwała w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. …X/108/2019 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata […] X/108/2019 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Uchwała w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. dotacje…
dotacje
4. Sesja nr nr 10 z dnia
2019-07-26
Uchwała nr X/109/2019 — Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. …X/109/2019 Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. X/109/2019 Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. dotacje…
dotacje
5. Sesja nr nr 44 z dnia
2022-05-12
Uchwała nr XLIV/590/22 — udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury — Centrum Kultury w Niepołomicach. …XLIV/590/22 udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury - Centrum Kultury w Niepołomicach. udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury - Centrum Kultury w Niepołomicach. 20 1 dotacje…
dotacje
6. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XLVII/633/22 — w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury — Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. …XLVII/633/22 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. 18 2 dotacje…
dotacje
7. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XVLII/639/22 — w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie przez Centrum Kultury w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach, działalności w ramach spółdzielni energetycznej w zakresie nie powodującym ograniczenia prowadzenia działalności podstawowej. …XVLII/639/22 w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie przez Centrum Kultury w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach, działalności w ramach spółdzielni energetycznej w zakresie nie powodującym ograniczenia prowadzenia działalności podstawowej. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie […] przez Centrum Kultury w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach, działalności w ramach spółdzielni energetycznej w zakresie nie powodującym ograniczenia prowadzenia działalności podstawowej. 18 2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …w Zabierzowie Bocheńskim, 130 m drogi dojazdowej w Woli Zabierzowskiej, ul. Solna i droga dojazdowa do Domu Kultury w Ochmanowie, 200 m w okolicy Zajazdu Celtyckiego w Zakrzowie, 100 m ul. Nagórna w […] Staniątkach, dojazd na boisko i odcinek w okolicy Domu Kultury w Słomirogu, 100 m w okolicy szkoły w Woli Batorskiej, 500 m ul. Sportowa i 200 m ul. Jasna, 50 m ul. Błonie w Podgrabiu…
2. Relacja z 56. sesji Rady Miejskiej 2023-03-30 …W dniu 30 marca 2023 r. odbyła 56. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY W NIEPOŁOMICACH Sprawozdanie przedstawiła dyrektor Małgorzata Gajda. Centrum koordynuje pracę 11 Domów Kultury na terenach […] wiejskich oraz na osiedlach Jazy i Podgrabie w Niepołomicach. Radna Anna Front zapytała, czy Centrum Kultury występowało o dodatkowe środki zewnętrzne. Odpowiedź: Nie występowaliśmy. Jedną z przyczyn jest to, że nie mamy kim realizować dodatkowych […] zajęcia z modelarstwa. Radny Stanisław Lebiest zwrócił się z prośbą o rozbudowywanie Domów Kultury, a radny Paweł Lasek o remont DK w Podgrabiu. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC URZĘDU MIĘDZY SESJAMI Radny…
3. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …stanem faktycznym. Radna Barbara Wdaniec poruszyła temat odśnieżania w Zagórzu i Suchorabie oraz remontu domu kultury w Zakrzowie. Odpowiedź: podpisanie umowy na remont planowane jest na marzec. Radny Adam Suślik zgłosił prośbę o…
4. Relacja z 61. sesji Rady Miejskiej 2023-06-29 …sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Burmistrz Roman Ptak poinformował, że z końcem sierpnia Małgorzata Gajda, Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach odchodzi na emeryturę. Planowane jest skonsolidowanie instytucji i powołanie nowego dyrektora Centrum Kultury, kt […] ry będzie zarządzał Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa, Piekarnią Sztuki oraz Domami Kultury w Podgrabiu i w sołectwach. PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE: Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za 2022 r. i przeprowadzeniu debaty…
5. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …modernizację Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego i modernizację obiektów sportowych przy gimnazjum. Od stycznia zarządzanie budynkiem Domu Kultury w Staniątkach przechodzi w ręce stowarzyszenia "Pomóc Bliźniemu". Jest to stowarzyszenie prowadzące Dom…
6. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …że w GPR uwzględnione jest tylko jedno sołectwo – Podłęże, pomimo, że są tam już dwa Domy Kultury (remiza i Dom Kultury) planowana jest budowa trzeciego oraz budowa dwóch parków. W…
7. Relacja z 43. sesji Rady Miejskiej 2022-04-07 …zł na opiekę dzieci w żłobkach i przedszkolach. Na zasadzie wolontariatu opiekę świadczy przedszkole Happy Fun. 👉 Centrum Kultury organizuje bezpłatne zajęcia dla dorosłych i dzieci z Ukrainy. 👉 Organizacją i przyjmowaniem wniosków na świadczenia…
8. Relacja z 7. sesji Rady Miejskiej 2019-05-30 …przebudowę boiska KS Czarni 7,7 mln zł. Termin realizacji: 31.12.2020 r. - Podpisano umowę na przebudowę Domu Kultury w Zagórzu za kwotę 900 tys. zł. Termin realizacji: 19.08.2019 r. - Podpisano umowę na zagospodarowanie…
9. Relacja z drugiej części 9. sesji Rady Miejskiej 2019-07-15 …z dofinansowaniem placówek prowadzących żłobki i kluby malucha. Radny Andrzej Gąsłowski, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, poinformował, że 1 l ipca miało miejsce spotkanie Komisji z przedstawicielami niepublicznych żłobków/klubów…
10. Monitorujemy pracę Komisji Rady Miejskiej 2019-07-24 …w i Petycji zajmowała się petycjami dotyczącymi smogu oraz budowy CLM w Zagórzu. - Komisja Kultury i Oświaty opiniowała zasady dofinansowania podmiotów prowadzące żłobki i kluby dziecięce. W tym czasie trzy razy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników