Relacja z drugiej części 9. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2019-07-15

Jest już dostępna lipcowa Gazeta Niepołomicka, a w niej m.in. informacje o zmianach w dopłatach do żłobków.

Dopłaty były tematem dyskusji podczas 9. Sesji Rady Miejskiej. Stanowiły też powód przerwania sesji na tydzień i dokończenia obrad 4 lipca 2019 r. Druga część sesji była krótka i dotyczyła tylko dwóch uchwał związanych z dofinansowaniem placówek prowadzących żłobki i kluby malucha.
Radny Andrzej Gąsłowski, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, poinformował, że 1 lipca miało miejsce spotkanie Komisji z przedstawicielami niepublicznych żłobków/klubów malucha. 100 zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie czesnego rodzicom – bon żłobkowy, 100 zł zostanie przeznaczone na działalność statutową podmiotów prowadzących żłobki. Burmistrz Roman Ptak uzupełnił, że większość rodziców wyraziło zgodę na taki sposób podziału środków. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych, wszyscy radni byli za podjęciem uchwał.