Relacja z 7. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2019-05-30

Budżet obywatelski zawieszony.

W dniu 09.05.2019 r. odbyła się VII sesja Rady Miejskiej — https://www.youtube.com/watch?v=PIlgsk42s9A.
Najważniejsze informacje ze sprawozdania Burmistrza z prac między sesjami:
- Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, koszt prac 11,4 mln zł.
- Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę szkoły w Zakrzowie, koszt prac 4,4 mln zł. Termin realizacji: 30.05.2020 r.
- Podpisano umowę na przebudowę boiska KS Czarni 7,7 mln zł. Termin realizacji: 31.12.2020 r.
- Podpisano umowę na przebudowę Domu Kultury w Zagórzu za kwotę 900 tys. zł. Termin realizacji: 19.08.2019 r.
- Podpisano umowę na zagospodarowanie otoczenia Kopca Grunwaldzkiego. Koszt 205 tys. zł. Termin realizacji: 20.05.2019 r.
- Podpisano umowę na rozbudowę infrastruktury sportowej przy gimnazjum. Koszt 3,2 mln. Termin realizacji: 30.07.2019 r.
Otrzymano dofinansowanie w wysokości 1,1 mln zł na wymianę pieców, co pozwoli wymienić 160 kotłów. Dotychczas wymieniono 263 „kopciuchy”. Jest 100% prawdopodobieństwo, że w okolicach VIII-IX 2019 r. gmina otrzyma kolejne 1,7 mln zł co pozwoli na wymianę kolejnych 240 kotłów.
Są opóźnienia w budowie Park & Ride’ów.
Po sprawozdaniu burmistrza głos zabierali radni miejscy. Wnioski zgłaszali radna Agata Zawadzka (16:23), radny Józef Trzos (18:50), radna Anna Front (20:40), radny Paweł Lasek (23:30) oraz radny Edward Wnęk (24:40). Pytanie radnej Front dotyczyło informacji prasowej, z której wynikało, że Budżet Obywatelski nie będzie już w gminie realizowany, a w zamian BO wprowadzona zostanie Inicjatywa Lokalna. Burmistrz poinformował, że nie chce rezygnować z BO, a jedynie zawiesić na jeden rok. Dodatkowo w 2020 r. uruchomiona zostanie Inicjatywa Obywatelska, aby mieszkańcy w 2020 r. mieli możliwość prowadzenia działań partycypacyjnych. Nie jest wykluczone, że w kolejnych latach będą funkcjonowały oba mechanizmy.
Kolejnym punktem było sprawozdanie z działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego oraz Pogotowia Ratunkowego. Sprawozdanie dostępne jest pod adresem — http://niepolomice.esesja.pl/zalacz…/…/epson_0562_423550.pdf. Radny Józef Trzos, przywołał fragment raportu fundacji Lepsze Niepołomice p.t.„To już nie są moje Niepołomice”, dotyczący zmieniającej się sytuacji demograficznej w gminie i zapytał o to, czy zasoby lokalowe i personalne przychodni są adekwatne do potrzeb mieszkańców. Z odpowiedzi prezesa Kłuska wynika, że nie ma możliwości wygospodarowania dodatkowych gabinetów, jednak jeszcze większym problemem jest brak lekarzy.
Następny punkt obrad stanowiły dyskusja i głosowanie w sprawie przygotowanych projektów uchwał. Uchwały oraz wyniki głosowania są dostępne na: http://niepolomice.esesja.pl/posiedzenie/9854e76d-73c5-4.
W części dotyczącej spraw różnych radny Lasek poinformował o złożeniu petycji przez mieszkańców miejscowości Zagórze i Słomiróg.