Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2021-03-11

W dniu 11.03.2021 r. odbyła się 28. Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

👉 Minutą ciszy uczczono zmarłych (z powodu Covid-19) radnego Waldemara Juszczyńskiego oraz Piotra Górę, kierownika w spółce Wodociągi Niepołomice.
👉 Burmistrz Roman Ptak przedstawił nową Sekretarz Gminy, Martę Jędrysiak-Strózik.
👉 Ślubowanie radnego złożył Marcin Migas. Radny objął mandat po Waldemarze Juszczyńskim, został również wybrany w skład komisji, w których wcześniej zasiadał radny Juszczyński, tj. komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
👉 Arnold Stempak, prezes Wodociągów Niepołomice omówił sytuację w spółce. Zwrócił uwagę na zmiany w umowie spółki, które wprowadził w styczniu 2020 r. pełniący funkcję burmistrza Krystian Zieliński. Najbardziej istotne: ograniczono rolę rady nadzorczej, kompetencje zgromadzenia wspólników, wprowadzono nieograniczony czas trwania kadencji prezesa (wcześniej 3 lata), ograniczono możliwość odwoływania prezesa. Zmiany te zostały anulowane przez nadzwyczajne zebranie wspólników w październiku 2020 r. Prezes przedstawił również informację o uchybieniach i błędach stwierdzonych w okresie kierowania spółką przez Przemysława Bębna. Zwrócił uwagę na niezrealizowane działania, niegospodarność, braki magazynowe, niekorzystne umowy. Poinformował, że ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną od 15.03 zamknięta będzie kasa i biuro obsługi klienta w Wodociągach.
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA
👉 W trzech komórkach organizacyjnych urzędu wystąpiły zachorowania na Covid-19, chorych jest 6 osób. Pracownicy wydziałów: Edukacji, Inwestycji oraz Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości pracują zdalnie.
👉 Przygotowywany jest projekt budowy chodnika przy ul. Wielickiej między myjnią a mostem, realizacja — prawdopodobnie 2022 r.
👉 Prace przy budowie obwodnicy realizowane są zgodnie z harmonogramem.
PODJĘTE UCHWAŁY
👉 BUDŻET GMINY. Dochody: 243 mln zł. Wydatki: 265 mln zł. Deficyt budżetowy: 22 mln zł.
👉 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. W 2021 r. gmina będzie finansowała nie tylko sterylizacji, ale również kastracji kotów.
👉 ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU STOP SMOG. Zmiany są korzystne dla osób ubiegających się o dotacje. Są to m.in. skrócenie z 10 do 5 lat okresu obowiązku zwrotu części dotacji w przypadku sprzedaży budynku, wydłużenie z 3 do 12 miesięcy okresu za który wyliczany jest dochód wnioskodawcy.
👉 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAM REWITALIZACJI (GPR). Wprowadzone zostało m.in. zadanie dotyczące klasztoru pt. Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego. Projekt polega na przebudowie historycznego budynku tzw. Nowej szkoły i adaptacji na muzeum klasztorne z biblioteką i z salą wielofunkcyjną dla działalności kulturalnej i edukacyjnej. Dodano zadania: Zamek Królewski jako kulturalne centrum Niepołomic oraz adaptacja budynku GS na cele społeczne.
W części dotyczącej pytań do uchwały głos zabrała radna Stanisława Zielińska. Zwróciła uwagę, że w GPR uwzględnione jest tylko jedno sołectwo – Podłęże, pomimo, że są tam już dwa Domy Kultury (remiza i Dom Kultury) planowana jest budowa trzeciego oraz budowa dwóch parków. W parku planowane jest postawienie pomnika majora Kubali, trzeciego pomnika w tej miejscowości, wystarczająca byłaby tablica upamiętniająca. Zdaniem radnej wskaźniki do wyznaczania obszarów rewitalizowanych wybrane zostały tendencyjnie, a dokument to stek bzdur. Zwróciła uwagę, że w Suchorabie oprócz szkoły nie ma żadnej infrastruktury społecznej oprócz szkoły. W Suchorabie, Zagórzu, Zakrzowcu, Zakrzowie brakuje chodników przy drogach do szkoły. Burmistrz Roman Ptak odparł, że całej gminy nie można było objąć programem. W Zakrzowie z pieniędzy gminnych rozbudowana została szkoła podstawowa oraz wybudowany chodnik. Referujący uchwałę Wojciech Biernat (UMiG) dodał, że Programem można objąć tylko 20% gminy. Obszary rewitalizowane ustalone zostały w 2016 r.
Radny Marcin Migas zapytał, czy nie ma możliwości objęcia GPR terenów z innych sołectw oraz czy zagospodarowanie budynku dworca w Podłężu jest ważniejsze niż budowa dróg i chodników do szkół. Odpowiedź Wojciecha Biernata: GPR obowiązuje do 2023 r., lepszym rozwiązaniem będzie wyznaczenie nowych obszarów w kolejnym programie.
Radny Adam Suślik zwrócił uwagę, że wpisanie do GPR nie oznacza przyznania dofinansowania, a otrzymanie dodatkowych punktów, gdy pojawi się możliwość finansowania ze środków zewnętrznych. Dotychczas żadne zadania z GPR w Podłężu nie zostały zrealizowane.
👉 UTWORZENIE LINII AUTOBUSOWEJ SUCHORABA – NIEPOŁOMICE
Radna Anna Front zaapelowała o zwiększenie liczby kursów na trasach Suchoraba – Niepołomice oraz Chobot – Niepołomice.
Radny Paweł Lasek zapytał o możliwość uruchomienia komunikacji publicznej na ul. Portowej.
👉 NADANIE NAZW RONDOM PRZY ZJEŹDZIE Z AUTOSTRADY A4
Rondom nadano nazwy „Prymasa Stefana Wyszyńskiego" oraz „100- lecia Niepodległości".
SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI
👉 Mirosław Gaweł, sołtys Woli Batorskiej, podziękował za życzenia i prezent od burmistrza z okazji Dnia Sołtysa. Wyraził życzenie, żeby burmistrz Roman Ptak spotkał się z nim, bo kilka razy próbował dostać się do burmistrza i mu się to nie udało.
Zawnioskował o budowę i naprawę chodników przy drodze 964 oraz o wprowadzenie funduszu sołeckiego. Zapytał, czy gmina jest coś w stanie zrobić, żeby mieszkańcy nie grodzili się przy samej drodze. Zwrócił uwagę, że rośnie coraz bardziej ilość wody w związku z coraz większą powierzchnią pokrytą kostką brukową, zaapelował o utworzenie zrzutu wody ze strefy przemysłowej bezpośrednio do Wisły.
👉 Radna Anna Front zapytała, czy prawdą jest, że ma powstać spółka zarządzająca Zamkiem. Odpowiedź burmistrza: Tak jest taki plan, pod koniec kwietnia radnym przedstawiony zostanie plan działania. Planowane jest również powołanie spółki, która zajmowałaby się całą infrastrukturą sportową, w tym pływalnią, Orlikami, stadionem w Niepołomicach i kompleksem sportowym w Staniątkach.