Wyniki wyszukiwania dla tagu: energia

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 407/17 — Regulamin dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. …Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 20 energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia środowisko
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 506 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” …na przystąpienie gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji […] projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” energia ciepło, gaz, prąd projekty unijne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia projekty unijne środowisko
3. Sesja nr nr 8 z dnia
2019-05-29
Uchwała nr 82/2019 — Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. …określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. energia ciepło, gaz, prąd…
energia
4. Sesja nr nr 12 z dnia
2019-10-29
Uchwała nr XII/153/2019 — w sprawie zmiany uchwały Nr XV/215/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice. …zmiany uchwały Nr XV/215/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice. energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia środowisko
5. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XVLII/638/22 — w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółdzielni energetycznej. …sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółdzielni energetycznej. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółdzielni energetycznej. 18 2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia
6. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XVLII/639/22 — w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie przez Centrum Kultury w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach, działalności w ramach spółdzielni energetycznej w zakresie nie powodującym ograniczenia prowadzenia działalności podstawowej. …w Niepołomicach, działalności w ramach spółdzielni energetycznej w zakresie nie powodującym ograniczenia prowadzenia działalności podstawowej. 18 2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia
7. Sesja nr nr 52 z dnia
2022-12-29
Uchwała nr LII/703/22 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/567/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. …Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 19 2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia
8. Sesja nr nr 57 z dnia
2023-04-27
Uchwała nr LVII/772/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. …służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. 18 3 energia ciepło, gaz, prąd…
energia
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …gminy do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Stowarzyszenie ZPT jest liderem projektu dotyczącego montażu odnawialnych źródeł energii. W sprawie przyjęcia Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice. W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania…
2. 36. sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 …r. (m.in. termomodernizacja, park & ride). 3. Przystąpienia gminy do projektu "Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski". Projekt polega na dofinansowaniu mieszkańcom gminy montażu ogniw fotowoltaicznych (60% kosztów). 4. Nabycia od…
3. Relacja z 27. sesji Rady Miejskiej 2021-01-21 …wymieniać kotły na własny koszt. Radny Paweł Lasek zapytał, czy są dotacje na ekologiczne źródła energii w nowo budowanych obiektach oraz na zbiorniki na deszczówkę. Odpowiedź: Nowe budynki powinny spełniać normy…
4. Relacja z 29. sesji Rady Miejskiej 2021-04-22 …zielonych, - niewystarczający dostęp do usług medycznych. REGULAMIN PROGRAMU STOP SMOG Zrezygnowano z wymogu pobierania faktur potwierdzających zużycie energii elektrycznej. ZASADY NAJMU SOCJALNEGO LOKALI Podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o najem lokalu. Jest to…
5. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2021-10-07 …zabaw przy Klubie Sportowym Batory w Woli Batorskiej i w Woli Zabierzowskiej. Ogłoszony jest przetarg na dostawę energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej w gminie. Można się spodziewać 60-70% podwyżek cen. W…
6. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2022-09-08 …wartości 32 mln zł. Utworzenia spółdzielni energetycznej. Przedmiotem działania spółdzielni energetycznej będzie produkcja energii na własny użytek. Podjęto decyzję o założeniu spółdzielni przez gminę Niepołomice - budynek ul. Zamkowa…
7. Relacja z 63. sesji Rady Miejskiej 2023-09-28 …Podpisano umowę na rozbudowę Niepołomickich Błoń. Powstanie 8-torowa bieżnia oraz boisko sportowe. Przeprowadzono przetarg na zakup energii dla obiektów gminnych – urzędu, szkół, przedszkoli i innych gminnych instytucji. Koszt dostawy […] energii w latach 2024-2025 wyniesie 22 mln zł. Dotychczas gmina płaciła 50 gr za kWh, w przyszłym roku koszt wzrośnie do 84 gr za kWh (netto). Rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpad…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników