36. sesja Rady Miejskiej

2017-10-19
Wzrasta deficyt budżetu gminy.

 W dniu 19.10.2017 r. odbyła się 36. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przyjęto uchwały dotyczące:

1. Zmian w budżecie gminy na 2017 r. W stosunku do poprzedniej uchwały budżetowej (04.10.2017 r.) dochody gminy zwiększyły się o 935 tys. zł, natomiast wydatki o 4,4 mln zł.

Deficyt budżetowy wzrósł o 3, 5 mln i wynosi 8,9 mln zł. Deficyt pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych przez gminę. Większe wpływy wynikają główne ze środków otrzymanych przez gminę na realizację projektu "Wielospecjalistyczna stymulacja dziecka z niepełnosprawnością — szansą na lepszy udział w edukacji przedszkolnej" (128 tys. zł). Zwiększenie wydatków związane jest z budową szkoły na Jazach ( 3,5 mln zł).

2. Zaciągnięcia przez gminę kredytu w wysokości 5 mln zł na realizację projektów unijnych w 2017 r. (m.in. termomodernizacja, park & ride).

3. Przystąpienia gminy do projektu "Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski". Projekt polega na dofinansowaniu mieszkańcom gminy montażu ogniw fotowoltaicznych (60% kosztów).

4. Nabycia od PKP nieruchomości w związku z budową parkingu Park & Ride w Podłężu.

5. Aneksowania porozumienia pomiędzy gminą, województwem i Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy węzła Niepołomice pomiędzy Zakrzowem a Podłężem. Aneks dotyczył zmian w wysokości finansowania kosztów przedsięwzięcia przez poszczególnych partnerów.