Relacja z 18. sesji Rady Miejskiej — cz.1

Paweł Pawłowski
2020-05-28

W dniu 28.05.2020 r. miała miejsce 18. sesja Rady Miejskiej.

Po raz kolejny w sesji nie wziął udziału pełniący funkcję burmistrza Krystian Zieliński. Na sesji nie stawił się również prezes spółki Wodociągi Niepołomice, Przemysław Bęben, pomimo, że podczas sesji miało być przedstawione sprawozdanie z działalności spółki.

👉 Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Ciastoń zwrócił uwagę, że współpraca burmistrza z Radą Miejską polega m.in. na uczestniczeniu w sesjach, nie powinno dojść do takiej sytuacji, że w 3 na 4 sesje Krystian Zieliński nie uczestniczył. Termin sesji był ustalony z pełniącym funkcję burmistrza.
👉 W związku z nieobecnością prezesa Bębna, radny Adam Suślik powiedział, że nie spotkał się do tej pory z sytuacją, w której szef spółki Wodociągi odmawia udzielenia informacji Radzie Miejskiej. Radny zwrócił uwagę, że nie jest znana strategia działania spółki odnośnie zaopatrzenia mieszkańców w wodę, już obecnie gmina kupuje wodę z Krakowa.
👉 Radny Michał Hebda poinformował, że mija 150 dni od ostatniej sesji, w której uczestniczył Krystian Zieliński. Przywołał zapisy Statutu gminy Niepołomice, z których wynika, że uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej jest obowiązkiem burmistrza. Stwierdził, że pełniący funkcję burmistrza lekceważy radnych, nie znajduje czasu na udział w sesji, nie odpowiada na pytania radnych.
👉 Po krótkiej przerwie, radny Andrzej Gąsłowski poinformował, że radni Klubu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice oczekują obecności pełniącego funkcję burmistrza i prezesa spółki Wodociągi Niepołomice na sesji. Z tego powodu złożył wniosek o przerwanie obrad
👉 W wyniku głosowania sesja została przerwana do dnia 1 czerwca do godziny 17:15. Żadna z uchwał przewidzianych w porządku obrad nie podlegała głosowaniu.