45 sesja Rady Miejskiej

2018-06-26

Radni powołali Radę Seniorów

W dniu 26.06.2018 r. miała miejsce 45. sesja Rady Miejskiej. Pod obrady trafiła m.in. uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Niepołomice oraz nadania jej statutu. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przedmiotem obrad była również uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych rada miejska zobligowana była do podjęcia uchwały obniżającej wynagrodzenie burmistrza. Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Rady Marek Ciastoń przedstawił swoje stanowisko. Stwierdził, że jako radny nie uznaje, aby rozporządzenie mogło odbierać prawa nabyte, a zmiana uchwały rady odgórnym rozporządzeniem świadczy o lekceważeniu samorządu. Przyznał, że zobligowany jest wprowadzić projekt uchwały, ale głosować będzie przeciw jej zapisom.
Podczas głosowania 17 z 18 radnych zagłosowało za odrzuceniem uchwały. Jedna radna wstrzymała się od głosu. Przewodniczący poinformował, że odrzucenie uchwały niesie dla burmistrza niebezpieczeństwo poniesienia konsekwencji przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. Następnie swoje stanowisko przedstawił mecenas Zbigniew Łosiński. Stwierdził, że jakość stanowionego prawa budzi wątpliwości, dotyczy to w szczególności ww. rozporządzenia. Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Unia Metropolii Polskich i Związek Województw Polskich zamówiły opinie prawne dotyczące tego aktu wykonawczego. Z opinii wynika jednoznaczny wniosek, że rozporządzenie jest niezgodne z ustawą o pracownikach samorządowych, z europejską kartą samorządu terytorialnego, w kilku miejscach z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą o konsultacjach wspólnych komisji rządu i samorządu terytorialnego. Burmistrz Roman Ptak przerwał wystąpienie mecenasa. Podziękował radnym za głosowanie i poinformował, że wyda polecenie do księgowości o wypłaceniu pomniejszonego wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem.