Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 33
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2017-02-06
Uchwała nr 388/17 — Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe …r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 388/17 Uchwała […] r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe Plan sieci…
szkoły
2. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 60/15 — Uchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. 19 0 0 2 0 skargi prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych sąd…
prawo sąd skargi
3. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 390/17 — Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. …Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. 390/17 UCHWAŁA NR […] marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe…
szkoły
4. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 40/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. …w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej…
nieruchomości
5. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 43/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. …w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy […] o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy…
nieruchomości
6. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 423/17 — Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. …Wieliczce. Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
7. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 449 — 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności drogowej). …Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności drogowej). 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice ograniczonym […] prawem rzeczowym służebności drogowej). nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 507 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działki nr 341/2 o pow. 0,0295 ha położonej w Podłężu) …Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r […] ha położonej w Podłężu) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia…
nieruchomości transport
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 508 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.(dotyczy działek nr 341/6, 341/12, 341/13,341/14, 341/16 położonych w Podłężu) …Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r […] 341/13,341/14, 341/16 położonych w Podłężu) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy…
nieruchomości transport
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 509 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działek nr 1198/2 położonej w Podłężu) …Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r […] działek nr 1198/2 położonej w Podłężu) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy…
nieruchomości transport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 58. sesji Rady Miejskiej 2023-05-11 …szkoły odeszło 15 uczniów. Zwrócił uwagę, że nikt ze szkoły nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu, orzeczenie w tej sprawie dopiero zapadnie. Dyrektor przeprowadził rozmowy z nauczycielami odnośnie pracy w kolejnym…
2. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …poinformował radnego, że finansowanie kosztów odbioru śmieci ze środków gminy jest niezgodne z prawem. Przytoczył również informacje ze strony internetowej gminy Elbląg, z których wynikało, że opłaty…
3. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …GDD. Na zjeździe z mostu z Wisły wrysowaliśmy rondo, natomiast GDD zażyczyło sobie dodatkowo dwie alternatywne koncepcje - prawo(lewo)skręty i skrzyżowanie dwupoziomowe. Nie chcemy płacić projektantom za przygotowanie dokumentów, żeby GDD mogło…
4. 45 sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 …Przewodniczący Rady Marek Ciastoń przedstawił swoje stanowisko. Stwierdził, że jako radny nie uznaje, aby rozporządzenie mogło odbierać prawa nabyte, a zmiana uchwały rady odgórnym rozporządzeniem świadczy o lekceważeniu samorządu. Przyznał, że zobligowany jest […] przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. Następnie swoje stanowisko przedstawił mecenas Zbigniew Łosiński. Stwierdził, że jakość stanowionego prawa budzi wątpliwości, dotyczy to w szczególności ww. rozporządzenia. Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Unia…
5. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …i Zakrzów w gminie Niepołomice ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27347 ); (b) zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie nieodpłatnego przekazania ( https://mamprawowiedziec.pl…
6. Petycje mieszkańców 2019-07-20 …Petycje mieszkańców 2019-07-20 Petycja to narzędzie dające obywatelom możliwość wpływania na prawo lokalne. Petycja to narzędzie dające obywatelom możliwość wpływania na prawo lokalne. Petycja złożona do Rady Miejskiej w Niepołomicach trafia do Komisja…
7. Osoby niepełnosprawne też chcą głosować 2019-07-15 …Na 13 lokali dostosowanych było 7. To minimum wynikające z Kodeksu Wyborczego. Z badania przeprowadzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że zdecydowana większość polskich obywateli chce głosować osobiście w lokalu wyborczym. Dotyczy to r…
8. Monitorujemy pracę Komisji Rady Miejskiej 2019-07-24 …opinii Komisji Rady Miejskiej.  W obecnej kadencji w gminie Niepołomice działa 7 Komisji. Konstytucja daje obywatelom prawo uczestniczenia i rejestrowania ich posiedzeń, z kolei statut gminy nakłada na burmistrza obowiązek udostępniania protokołów…
9. Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej 2019-10-11 …i rad sołeckich w terminie od 18.11.2019 do 08.12.2019.  Podjęto uchwały przekształcające szkoły średnie zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.  Duże kontrowersje wzbudziła uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania w trybie bezprzetargowym […] realizowany jest Budżet Obywatelski i Urząd Miasta miał wystarczająco dużo czasu, aby regulamin BO dostosować do obowiązującego prawa.  Radny Michał Hebda zwrócił uwagę, że przy wprowadzeniu Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. przyjęto założenie…
10. Relacja z 14. sesji Rady Miejskiej 2020-01-06 …znalazł osobę równie kompetentną do nadzoru obecnie realizowanych wielomilionowych inwestycji w gminie. Odpowiedź: Zgodnie z prawem pracownik powołany może być w każdej chwili odwołany bez uzasadnienia. Nie mam zastępcy. 👉 Radny Paweł Lasek (RdMiGN […] wszelkiej dokumentacji gminy Niepołomice. Pan Bęben jest zastępcą wójta w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Zgodnie z prawem nie może łączyć funkcji zastępcy wójta z funkcją zastępcy burmistrza. Jest jedynie doradcą, a zajął…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników