Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 22
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 12/14 — Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta […] i Gminy Niepołomice. 17 3 skargi
skargi
2. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 19/15 — Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …19/15 Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice […] skargi
skargi
3. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 60/15 — Uchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. Uchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę […] Niepołomicach. 19 0 0 2 0 prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych skargi sąd…
prawo sąd skargi
4. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 435/17 — Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. …Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 435/17 Uchwała w sprawie […] powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 20 skargi
skargi
5. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 46/15 — Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …46/15 Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice […] skargi
skargi
6. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 47/15 — Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w […] Niepołomicach. 21 skargi
skargi
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-29
Projekt uchwały nr 545 — Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. …Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. skargi
skargi
8. Sesja nr 32 z dnia
2017-06-29
Uchwała nr 32/474 — rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …32/474 Uchwała Nr XXXII/474/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy…
pomoc społeczna
9. Sesja nr nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 55/2019 — Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. …55/2019 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 55/2019 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika […] gminnej jednostki organizacyjnej. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. skargi
skargi
10. Sesja nr nr 7 z dnia
2019-05-09
Uchwała nr 67/2019 — Uchwała w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. …II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. Projekt uchwały w sprawie powołania radnego do […] II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 67/2019 Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego […] II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. Uchwała w sprawie powołania radnego do składu…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …odbiór śmieci. Nie została jeszcze podpisana umowa dotycząca węzła autostradowego, opóźnienia wynikają ze skarg jakie składają na siebie nawzajem firmy, które uczestniczyły w postępowaniu. Zakończyły się remonty w Podłężu…
2. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie nieodpłatnego przekazania ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27348 ); (c) podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27349 ); (d) podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia…
3. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …wybrany w skład komisji, w których wcześniej zasiadał radny Juszczyński, tj. komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Arnold Stempak, prezes Wodociągów Niepołomice omówił sytuację w…
4. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …petycji głosowało 17 radnych, dwoje radnych (Wojciech Ciastoń oraz Marta Korabik) zagłosowało przeciw podjęciu uchwały. Odrzucona została skarga na działalność Burmistrza (3:16:17). W części dotyczącej spraw różnych i wolnych wniosk…
5. Radni poparli działania antysmogowe w gminie 2019-05-29 …aglomeracji krakowskiej, dotyczącą poprawy jakości powietrza. Zanim jednak dokument trafił pod obrady radnych, rozpatrzony został przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Paweł Lasek, przewodniczący Komisji, w uzasadnieniu powiedział: „Komisja popiera swoje stanowisko…
6. Petycje mieszkańców 2019-07-20 …dające obywatelom możliwość wpływania na prawo lokalne. Petycja złożona do Rady Miejskiej w Niepołomicach trafia do Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja rozpatruje sprawę oraz przygotowuje projekt uchwały odnośnie rozpatrzenia petycji. Następnie petycję…
7. Monitorujemy pracę Komisji Rady Miejskiej 2019-07-24 …w i kolorystyki. Komisja zawnioskowała również o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się petycjami dotyczącymi smogu oraz budowy CLM w Zagórzu. - Komisja…
8. Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej 2019-10-11 …należy zawrzeć zapisy obligujące do dbania o porządek przez firmy przy kontenerach.  Kolejna część sesji dotyczyła petycji, skarg i wniosków składanych przez mieszkańców do Rady Miejskiej. Rozpatrywane są one przez Komisję […] Skarg, Wniosków i Petycji. Stanowisko Komisji przestawił radny Paweł Lasek, przewodniczący Komisji.  Pierwsza petycja, złożona przez mieszkańców Zabierzowa Bocheńskiego, dotyczyła zakłócania ciszy nocnej przez gości ośrodka Bobrowa Rozlewisko. Z […] uchwały byli wszyscy obecni na sesji radni, z wyjątkiem radnego Wojciecha Ciastonia.  W kolejnej części rozstrzygnięto 3 skargi na działalność Burmistrza. Skargi uznano za bezzasadne. Osoby zainteresowane odsyłam do relacji z sesji https://www.youtube.com/watch?v=XPDeO66th2Q&t=7255s…
9. Relacja z 19. sesji Rady Miejskiej 2020-06-18 …zwołana w sprawie jednej uchwały – wyrażenia zgody na rozpatrzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej wniesionej przez prokuratora okręgowego od wyroku II SA/Kr1588/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia […] stycznia 2018r. Skarga prokuratora okręgowego dotyczyła uchwały podjętej przez Radę Miejską w 2012 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy. Zdaniem prokuratora Rada Miejska podjęła uchwałę […] niezgodnie z prawem. Prokurator wniósł o unieważnienie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Skarga prokuratora nie dotyczyła kwestii merytorycznych (np. wysokości stawek), a kwestii proceduralnych. Prokurator uznał, że Rada Miejska nie…
10. Relacja z 27. sesji Rady Miejskiej 2021-01-21 …Suślik przypomniał, że podobne uchwały były podejmowane dla cmentarza w Niepołomicach i dla cmentarza w Staniątkach. Rozpatrzono skargę na działalność Burmistrza. Skarga dotyczyła bezczynności i przewlekłego załatwiania sprawy dotyczącej poszerzenia drogi w Ochmanowie. Skarga, przeanalizowana […] przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznana została za bezzasadną. SPRAWY RÓŻNE I WOLNE WNIOSKI Radna Anna Front odniosła się do wypowiedzi burmistrza z 25. sesji, że radni opozycyjni zrobili…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników