Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 30
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 12/14 — Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta […] i Gminy Niepołomice. 17 3 skargi
skargi
2. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 19/15 — Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …19/15 Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice […] skargi
skargi
3. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 60/15 — Uchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. Uchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę […] Rady Miejskiej w Niepołomicach. 19 0 0 2 0 skargi prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych sąd…
prawo sąd skargi
4. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 435/17 — Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. …Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 435/17 Uchwała w sprawie […] powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 20 skargi
skargi
5. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 46/15 — Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …46/15 Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice […] skargi
skargi
6. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 47/15 — Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w […] Niepołomicach. 21 skargi
skargi
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-29
Projekt uchwały nr 545 — Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. …Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. skargi
skargi
8. Sesja nr 32 z dnia
2017-06-29
Uchwała nr 32/474 — rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …32/474 Uchwała Nr XXXII/474/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy…
pomoc społeczna
9. Sesja nr nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 55/2019 — Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. …55/2019 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 55/2019 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika […] gminnej jednostki organizacyjnej. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. skargi
skargi
10. Sesja nr nr 7 z dnia
2019-05-09
Uchwała nr 67/2019 — Uchwała w sprawie powołania radnego do składu Komisji Rewizyjnej w Niepołomicach oraz zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. …II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. Projekt uchwały w sprawie powołania radnego do […] II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 67/2019 Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego […] II/7/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach. Uchwała w sprawie powołania radnego do składu…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …Marzec zapytała o możliwość wpływu na działanie Poczty Polskiej w Niepołomicach. W ostatnim czasie jest bardzo dużo skarg mieszkańców na tę instytucję. Osoby starsze nie dostają emerytury oraz informacji o rachunkach do zapłacenia…
2. Relacja z 56. sesji Rady Miejskiej 2023-03-30 …kontroli przebiegu procesu spalania przez regulację dopływu powietrza w oparciu o pomiar temperatury spalin”. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił przewodniczący komisji, radny Paweł Lasek. Zdaniem Komisji stosowanie wskazanych w petycji…
3. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …odbiór śmieci. Nie została jeszcze podpisana umowa dotycząca węzła autostradowego, opóźnienia wynikają ze skarg jakie składają na siebie nawzajem firmy, które uczestniczyły w postępowaniu. Zakończyły się remonty w Podłężu…
4. Relacja z 61. sesji Rady Miejskiej 2023-06-29 …prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”. Petycja została uznana za zasadną. Zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapisy w uchwale antysmogowej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla…
5. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie nieodpłatnego przekazania ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27348 ); (c) podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach ( https://mamprawowiedziec.pl/file/27349 ); (d) podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia…
6. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …wybrany w skład komisji, w których wcześniej zasiadał radny Juszczyński, tj. komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Arnold Stempak, prezes Wodociągów Niepołomice omówił sytuację w…
7. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …petycji głosowało 17 radnych, dwoje radnych (Wojciech Ciastoń oraz Marta Korabik) zagłosowało przeciw podjęciu uchwały. Odrzucona została skarga na działalność Burmistrza (3:16:17). W części dotyczącej spraw różnych i wolnych wniosk…
8. Radni poparli działania antysmogowe w gminie 2019-05-29 …aglomeracji krakowskiej, dotyczącą poprawy jakości powietrza. Zanim jednak dokument trafił pod obrady radnych, rozpatrzony został przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Paweł Lasek, przewodniczący Komisji, w uzasadnieniu powiedział: „Komisja popiera swoje stanowisko…
9. Petycje mieszkańców 2019-07-20 …dające obywatelom możliwość wpływania na prawo lokalne. Petycja złożona do Rady Miejskiej w Niepołomicach trafia do Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja rozpatruje sprawę oraz przygotowuje projekt uchwały odnośnie rozpatrzenia petycji. Następnie petycję…
10. Monitorujemy pracę Komisji Rady Miejskiej 2019-07-24 …w i kolorystyki. Komisja zawnioskowała również o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się petycjami dotyczącymi smogu oraz budowy CLM w Zagórzu. - Komisja…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników