Sesja nr 29 z dnia 2017-03-30
Uchwalona
Uchwała nr 390/17 — Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Rozkład głosów radnych

Za
18
Przeciw
0
Wstrzymał się
3
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach