Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 52/15 — Wyrażenie zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od Skarbu Państwa zadania zarządzania fragmentem pasa autostrady A4, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko” …Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko” 19 0 0 2 0 transport inwestycje…
inwestycje transport
2. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 53/15 — Przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. …na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. 19 0 0 2 0 inwestycje transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje transport
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 507 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działki nr 341/2 o pow. 0,0295 ha położonej w Podłężu) …przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działki nr 341/2 o pow. 0,0295 ha położonej w Podłężu) transport nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości transport
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 508 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.(dotyczy działek nr 341/6, 341/12, 341/13,341/14, 341/16 położonych w Podłężu) …Koleje Państwowe”.(dotyczy działek nr 341/6, 341/12, 341/13,341/14, 341/16 położonych w Podłężu) nieruchomości głównie mieszkania, grunty transport
nieruchomości transport
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 509 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działek nr 1198/2 położonej w Podłężu) …o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. (dotyczy działek nr 1198/2 położonej w Podłężu) transport nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości transport
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 510 — Projekt uchwały w sprawie współrpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko". …na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko". inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
drogi inwestycje transport
7. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/520/21 — utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Niepołomice w 2022 roku. …utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Niepołomice w 2022 roku. utworzenia linii autobusowej i wyrażenia […] zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Niepołomice w 2022 roku. komunikacja miejska 19 1 komunikacja miejska…
komunikacja miejska
8. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/521/21 — wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest gmina Niepołomice. …XLI/521/21 wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest gmina Niepołomice. wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest gmina Niepołomice. komunikacja miejska 19 1 komunikacja miejska…
komunikacja miejska
9. Sesja nr nr 45 z dnia
2022-06-14
Uchwała nr XLV/604/22 — utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Niepołomice w 2022 roku. …utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Niepołomice w 2022 roku. utworzenia linii autobusowej i wyrażenia […] zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Niepołomice w 2022 roku. 21 transport
transport
10. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XVLII/652/22 — w sprawie: rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców gminy Niepołomice. …wniesionej przez mieszkańców gminy Niepołomice. w sprawie: rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców gminy Niepołomice. 16 2 2 transport
transport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 62. sesji Rady Miejskiej 2023-08-10 …przez mieszkańca jest znacznie wyższy niż średnia krajowa, opłaty za odbiór odpadów i transport odpadów są bardzo wysokie, mimo krótkich tras przewozu odpadów, gmina nie […] również nieruchomości niezamieszkałe. Główny wniosek z przeprowadzonej analizy: zasadne jest przejęcie odbioru i transportu odpadów w całości przez gminę, pozwoli to obniżyć koszty o…
2. Relacja z 43. sesji Rady Miejskiej 2022-04-07 …się lokalna społeczność, zarówno w przyjmowaniu osób w domach prywatnych jak i w transporcie osób z przejść granicznych. 👉 Organizacją działań transportowo – lokalowych, pierwszym kontaktem z uchodźcami oraz zapewnieniem […] Central Kitchen, ona finansuje i dostarcza wyżywienie dla osób w ośrodkach na terenie gminy. W transporcie posiłków pomaga również OSP. 👉 Powstał gminny magazyn dla uchodźców w budynku…
3. Relacja z 12. sesji Rady Miejskiej 2019-10-29 …przesunięta na wiosnę 2020 r. W przyszłym roku ma być koordynator, który będzie odpowiadał za transport na zawody ze wszystkich szkół w gminie. Radna Marta Korabik poprosiła o MONTAŻ ŁAWEK I […] uwagę na BRAK BUSÓW do okolicznych miejscowości. Powiedział, że gmina powinna się zaangażować w organizację transportu, szczególnie ze względu na osoby starsze i dzieci. Zauważył, że jest problem z dojazdem do…
4. Relacja z 24. sesji Rady Miejskiej 2020-12-17 …rej podjęto dwie uchwały. Uchwałę w sprawie porozumienia z gminą Kłaj dotyczącego zapewnienia przez gminę Niepołomice transportu niepełnosprawnego ucznia z Kłaja do szkoły w Wieliczce. Uchwałę w sprawie granic aglomeracji Niepołomice na potrzeby krajowego programu…
5. Relacja z 25. sesji Rady Miejskiej 2020-12-30 …w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a już kolejnego dnia został pełniącym obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Transportu UMWM. Kolejnym punktem obrad radnych był projekt uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów…
6. Relacja z 29. sesji Rady Miejskiej 2021-04-22 …W trakcie są 2 przetargi – na podgrzewanie murawy na stadionie MKS Puszcza Niepołomice oraz świadczenie usług transportu zbiorowego dla miejscowości Suchoraba, Zagórze, Słomiróg, Zakrzowiec, Staniątki, Niepołomice. PYTANIA RADNYCH DO BURMISTRZA…
7. Relacja z 45. sesji Rady Miejskiej 2022-06-14 …zł na zajęcia szkolne dla dzieci z Ukrainy. Wzrost wydatków o 270 tys. zł na transport dowozowy do stacji Park & Ride. ................................................................................................... Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników