Relacja z 62. sesji Rady Miejskiej

2023-08-10

KONCEPCJA ROZWOJU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

👉 W dniu 10 sierpnia 2023 r. odbyła się 62. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉 W trakcie sesji przedstawiono KONCEPCJĘ ROZWOJU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE DO ROKU 2030. Koncepcję przygotowała spółka Refunda z Wrocławia.
Wnioski i zalecenia wykonawcy koncepcji po przeprowadzonej analizie gospodarki odpadami w gminie Niepołomice:
👉w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił znaczący i nieuzasadniony czynnikami obiektywnymi wzrost ilości odpadów w gminie Niepołomice,
👉jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów przez mieszkańca jest znacznie wyższy niż średnia krajowa,
👉opłaty za odbiór odpadów i transport odpadów są bardzo wysokie, mimo krótkich tras przewozu odpadów,
👉gmina nie ma kontroli nad odbiorem oraz kosztami zagospodarowania odpadów, gmina od kilku lat ma tego samego jedynego wykonawcę usługi,
👉 przy obecnym wykonawcy i prognozowanym wzroście liczby odpadów jest ryzyko, że koszty odpadów będą rosły w sposób kaskadowy,
👉 gmina osiąga wysokie poziomy selektywnej zbiórki w porównaniu do innych gmin w Polsce, odpady zmieszane stanowią 50% odpadów,
👉 w celu zwiększenia poziomu recyclingu rekomendowane jest prowadzenie dodatkowych akcji informacyjno-edukacyjnych,
👉 zalecane jest wspieranie inicjatyw mających na celu przekazywanie rzeczy do ponownego użycia, wykorzystywanie rzeczy przekazanych do punktów selektywnej zbiórki,
👉 należy promować korzystanie z kompostowników, gmina mogłaby zakupić i przekazać mieszkańcom kompostowniki,
👉 rekomendowane jest przejście na zbiórkę bioodpadów do pojemników, a nie do worków,
👉 rekomendowana jest budowa instalacji do kompostowania lub fermentacji na terenie gminy,
👉 należy rozważyć zbiórkę elektroodpadów w zamkniętych pojemnikach,
👉 w celu uszczelnienia systemu należy objąć nim również nieruchomości niezamieszkałe.
Główny wniosek z przeprowadzonej analizy: zasadne jest przejęcie odbioru i transportu odpadów w całości przez gminę, pozwoli to obniżyć koszty o 5-15%.