Relacja z 12. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2019-10-29

Rosną opłaty za odbiór śmieci.

Pierwszym punkt obrad stanowiło sprawozdanie burmistrza z prac urzędu pomiędzy sesjami.
WZROSNĄ OPŁATY ZA ŚMIECI. Burmistrz poinformował o wynikach przetargów, w tym m.in. wynikach przetargu na odbiór śmieci od mieszkańców gminy. Kwota zaplanowana przez urząd to 6,9 mln zł. Wpłynęły 2 oferty, najtańsza oferta – 9,4 mln zł. W 2018 r. koszt odbioru odpadów wynosił 5,3 mln zł. Kolejny przetarg – dotyczył obsługi PSZOK w latach 2020/21. Kwota planowana — 1,3 mln zł, najtańsza oferta – 1,4 mln zł. Brakująca kwota w budżecie na 2020 r. na pokrycie kosztów gospodarki odpadami to ponad 4 mln zł. Dyskusja odnośnie podwyżek cen za odbiór śmieci od mieszkańców przeprowadzona zostanie podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej.
BUDOWA WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO. Ze względu na dobre warunki pogodowe, prace realizowane są w szybszym niż zakładano tempie. Wkrótce na okres 6 miesięcy zdemontowane zostaną ekrany akustyczne. Od połowy grudnia zlikwidowany zostanie ruch wahadłowy.
PARK & RIDE. W połowie grudnia uruchomiony zostanie Park & Ride na ul. Kolejowej w Niepołomicach. Park & Ride w Woli Batorskiej oddany zostanie do użytku pod koniec roku.
DODATKOWE KURSY 301. Od 9 listopada będzie dodatkowych 16 kursów na linii 301 w dni powszednie i 1 dodatkowy kurs w sobotę.
ZAMKNIĘTA DROGA NA GRABIE. Od 4 listopada będzie zamknięta droga na Grabie na okres około 2 tygodni.
Następnie burmistrz odniósł się kilku tematów z poprzedniej sesji. Wyjaśnił, ŻE CENA NAJMU DLA CENTRUM KARDIOLOGII to 1 zł/m2 i jest taka sama jak ceny najmu dla innych gminnych instytucji. Odniósł się do wypowiedzi radnego Waldemara Juszczyńskiego, który nazwał niektóre osoby związane z fundacją Zamek Niepołomicki analfabetami ekonomicznymi. Poprosił, żeby radny zastanowił się nad nieobrażaniem wielu osób w gminie, bo wiele instytucji gminnych nie utrzymuje się z pobieranych opłat i płaci takie same stawki za wynajem powierzchni jak fundacja. Wyraził wątpliwość, odnośnie możliwości utrzymania przez kogokolwiek 3,5 ha terenu i 6 tys. m2 powierzchni z 292 m2 restauracji i 24 hotelowych pokojów.
Burmistrz odniósł się również do tematu BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Powiedział, że roczna przerwa wynikała ze zmiany przepisów, w przyszłym roku Budżet Obywatelski będzie ponownie procedowany.
Kolejna kwestia dotyczyła SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI BATORSKIEJ. Burmistrz przypomniał, że w lipcu b.r. uzyskał ustną zgodę kurator na prowadzenie lekcji w SP w Woli Batorskiej w dwóch budynkach. W tym samym dniu podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie. W okresie wakacyjnym przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne w budynku i wokół szkoły. W międzyczasie rodzice, rada pedagogiczna oraz radna Anna Front złożyli pisma do kuratorium, wojewody oraz prezesa Kaczyńskiego z wnioskiem o unieważnienie uchwały Rady Miejskiej. Zdaniem burmistrza pismo podpisane przez radną Annę Front mogło „wywalić w powietrze” całą sieć szkół, gmina straciłaby 900 tys. na Kluby Malucha, a nauka w SP w Woli Batorskiej prowadzona byłaby na 2 zmiany. Radna Front odnosząc się do zarzutów stwierdziła, że została wprowadzona w błąd przez burmistrza, który poinformował na sesji, że ma zgodę kuratorium, mimo, że takiej zgody na piśmie nie uzyskał. Burmistrz powiedział również, że nie ma planów utworzenia szkoły społecznej w oparciu o budynek dawnego gimnazjum.
Informacje odnośnie ZAKŁADU CEDROB przedstawił Maciej Maderak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Powiedział, że planowane jest spotkanie przedstawicieli UMiG z dyrekcją CEDROB. Urządzenia usuwające odór mają być dostarczone do zakładu pod koniec b.r. W dniach 28-29.10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w CEDROB przeprowadził kolejną kontrolę.
Kolejną część sesji stanowiły PYTANIA ZADAWANE PRZEZ RADNYCH.
Radny Wojciech Ciastoń zapytał o KARY, JAKIE PŁACI FIRMA CEDROB i zawnioskował o codzienne wysyłanie Straży Miejskiej do CEDROB w celu wystawiania mandatów. Maciej Maderak poinformował, że gmina nie ma uprawnień do karania zakładów. Radny Ciastoń zapytał, czy CEDROB sponsoruje klub Puszcza Niepołomice, bo odnosi wrażenie, że firma traktowana jest przez urząd w sposób wyjątkowy. Burmistrz odpowiedział, że nie jest w Zarządzie Klubu i również czuje się poszkodowany i oszukany przez CEDROB, stwierdził że Urząd nie ma wpływu i instrumentów prawnych, żeby wysłać Straż Miejską i nałożyć karę.
Radna Agata Zawadza interweniowała w sprawie OŚWIETLENIA UL. BIAŁEJ W ZABIERZOWIE BOCHEŃSKIM. Zgłosiła problem BRAKU AUTOKARÓW DOWOŻĄCYCH UCZNIÓW NA ZAWODY SPORTOWE. Odpowiedź burmistrza: Kwestia oświetlenia została przesunięta na wiosnę 2020 r. W przyszłym roku ma być koordynator, który będzie odpowiadał za transport na zawody ze wszystkich szkół w gminie.
Radna Marta Korabik poprosiła o MONTAŻ ŁAWEK I ZADASZENIA NA PRZYSTANKU W BORYCZOWIE. Zapytała o remont PLACU ZABAW W PARKU oraz POMNIKA NA KOZICH GÓRKACH. Zwróciła uwagę, że OGRODY KRÓLOWEJ BONY są zaniedbane i nie pełnią swojej funkcji – są zamknięte dla mieszkańców. Odpowiedź: Analizowany jest projekt przystanków, przy czym ławki i wiaty budowane są głównie na przystankach w kierunku Krakowa. Przygotowywany jest projekt nowego placu zabaw, budowa planowa jest na wiosnę 2020 r. . Na Kozich Górkach prace są zakończone. Na terenie ogrodów pojawiła się ćma bukszpanowa i prowadzone były opryski, otwarcie ogrodów mogłoby być niebezpieczne dla zwierząt.
Radny Krzysztof Sondel poruszył kwestię BEZPIECZEŃSTWA W OKOLICY RYNKU. Zwrócił m.in. uwagę, że przejścia dla pieszych nie są oznaczone oraz oświetlone.
Radny Stanisław Lebiest przypomniał temat DROGI Z PODŁĘŻA DO ZAKRZOWCA. Zwrócił uwagę na BRAK BUSÓW do okolicznych miejscowości. Powiedział, że gmina powinna się zaangażować w organizację transportu, szczególnie ze względu na osoby starsze i dzieci. Zauważył, że jest problem z dojazdem do SZKOŁY W SUCHORABIE – prośba o utwardzenie drogi. Zgłosił problem, że PRZY PRZYWOŻENIU ŚMIECI NA PSZOK TRZEBA JE SEGREGOWAĆ.
Odpowiedź: Droga z Podłęża do Zakrzowca jest drogą serwisową, będącą w zarządzie Starostwa Powiatowego. Urząd gminy i burmistrz nie są właściwym adresatem do zgłaszania tego typu postulatów. Prace przy remoncie drogi do Suchoraby zostały tymczasowo wstrzymane, ponieważ trzeba przełożyć rurociągi gazowe. Odnośnie busów należy apelować do mieszkańców, żeby z busów korzystali, a nie tylko podpisywali się pod petycjami.
Radny Adam Suślik zwrócił uwagę na problem PRZEJAZDU TIRÓW PRZEZ UL. KAPLICZNĄ W PODŁĘŻU. Poinformował, że ciągle nie jest zrobione OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA NA DRODZE 964.
Radny Michał Hebda poinformował, że rodzice uczniów ze szkoły na Jazach zwrócili się do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o DODATKOWE OZNAKOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH POMIĘDZY UL. TRUDNĄ A UL. SUSZÓWKA. Prosił o interwencję w tej sprawie.
Radna Anna Front zgłosiła problem POBOCZA NA UL. NOWEJ W STANIĄTKACH, braku tablicy z nazwą miejscowości Staniątki. Odniosła się do tematu busów – zdaniem radnej z busów korzystałoby więcej osób, gdyby busy dostosowały się do godzin pracy zakładów, np. umożliwiały dojazd na pierwszą zmianę i powrót z ostatniej zmiany pracowników Oknoplastu. Zgłosiła problem złego ustawienia stołów (część radnych siedzi do siebie tyłem) oraz braku godła na ścianie.
Radna Stanisława Zielińska zapytała o PRACE PRZY POTOKU BOGUSŁAWA.
Radna Agata Zawadzka poprosiła o WIĘKSZĄ LICZBĘ KURSÓW AUTOBUSU LINII 221, zwróciła uwagę, że w godzinach porannych i wieczornych autobusy kursują co kilka godzin.
Radny Józef Trzos zapytał JAK DŁUGO RUCH BĘDZIE SKIEROWANY PRZEZ PODŁĘŻE OD CZASU ODDANIA AUTOSTRADY DO CZASU ODDANIA OBWODNICY PODŁĘŻA.
Odpowiedź: Zakończenie plac na węźle to VI/VII 2020 r., zakończenie prac przy obwodnicy planowane jest rok później. Możliwe jest 3 miesiące opóźnienia przy budowie obwodnicy.
W kolejnej części sesji Wiesław Bobowski, dyrektor Wydziału Edukacji, przedstawił informację o stanie oświaty w gminie za rok 2018. Zwrócił również uwagę na problemy, które będą występować w gminie w perspektywie najbliższych lat:
👉 PROBLEM Z BRAKIEM KADRY NAUCZYCIELSKIEJ. Dotychczas do gminy spływało 10-30 podań o pracę w I połowie roku, w 2019 r. nie było żadnego. Szczególnie trudno jest znaleźć nauczycieli przedmiotów zawodowych.
👉 ROSNĄCE WYDATKI Z BUDŻETU GMINY. W 2018 r. budżet na oświatę (bez inwestycji) wyniósł 51 mln zł z czego ze środków gminnych 20 mln zł. W 2019 r. koszt wzrośnie o 7 mln. Prognoza subwencji na rok 2020 nie jest większa niż na rok 2019 r., natomiast koszty wzrosną o dodatkowe 10 mln zł.
👉 Możliwe problemy z UTRZYMANIEM ZATRUDNIENIA KADRY KIEROWNICZEJ, ponieważ dyrektorzy zarabiają mniej niż nauczyciele.
Następnie radni podjęli uchwały:
👉 Dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niepołomice”. Zmiany dokumentów wynikały głównie ze ZWIĘKSZENIA KWOTY NA WYMIANĘ PIECÓW. Planowana jest wymiana dodatkowych 250 urządzeń (w sumie 676). Radna Marta Korabik zapytała o możliwość wykorzystania WÓD GEOTERMALNYCH. Odpowiedzi udzielił radny Adam Suślik. Poinformował, że wody geotermalne w gminie są bardzo zmineralizowane (zasiarczone i zasolone) oraz na zbyt dużej głębokości, aby opłacalne było ich wykorzystanie.
👉 WYBORU ŁAWNIKÓW na kadencję 2020-2023
👉 NADANIA NAZW DRÓG ul. Bażantowa (osiedle Jazy) oraz ul. Lipowa (os. Podgrabie)
👉 W sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach INICJATYWY LOKALNEJ
👉 W sprawie Programu Współpracy Gminy Niepołomice z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2020
👉 W sprawie powierzenia burmistrzowi uprawnień USTALANIA STAWEK ZA NAJEM POMIESZCZEŃ W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH. Stawki opłat będą przyjęte zarządzeniem burmistrza i będą obowiązywały od 2020 r.
👉 Nabycia przez gminę DZIAŁKI NA OSIEDLU BORYCZÓW, działka ma być ścieżką pieszą pomiędzy osiedlem a puszczą.
👉 Nabycia przez gminę DZIAŁKI W WOLI ZABIERZOWSKIEJ – drogi dojazdowej do lokali prywatnych
👉 Nabycia przez gminę DZIAŁKI NA OS. JAZY w celu poszerzenia ul. Wiślanej.