Relacja z 24. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2020-12-17
W dniu 17.12.2020 r. odbyła się 24. sesja Rady Miejskiej.
Była to sesja nadzwyczajna na której podjęto dwie uchwały.
👉 Uchwałę w sprawie porozumienia z gminą Kłaj dotyczącego zapewnienia przez gminę Niepołomice transportu niepełnosprawnego ucznia z Kłaja do szkoły w Wieliczce.
👉 Uchwałę w sprawie granic aglomeracji Niepołomice na potrzeby krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.