Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 36
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 53/15 — Przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. …kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na […] A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. Przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na […] na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. 19 0 0 2 0 inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
drogi inwestycje transport
2. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 55/15 — Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego Uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. — dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 …z dnia 19 grudnia 2005 r. - dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego […] z dnia 19 grudnia 2005 r. - dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 15 3 1 2 0 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego inwestycje…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 24/15 — Realizacja inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. …sprawie: realizacji inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. Realizacja inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. 20 1 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 57/15 — Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. …sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu […] uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
5. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 38/15 — Uchylenie uchwały Nr 14/VII/61 Miejskiej Rady Narodowej w Niepołomicach z dnia 30 października 1961 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Niepołomicach projektu nazw ulic- w części dotyczącej zatwierdzenia nazwy ulicy „Krótka” od ulicy Bocheńskiej do ulicy Myśliwskiej). …nazw ulic- w części dotyczącej zatwierdzenia nazwy ulicy „Krótka” od ulicy Bocheńskiej do ulicy Myśliwskiej). 38/15 21 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 41/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości…
nieruchomości
7. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 42/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości…
nieruchomości
8. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 422/17 — Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. — brak w BIP …Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz […] środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia […] inwestycji. 422 422/17 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia…
drogi
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 104/15 — Przejęcie od powiatu wielickiego zadań związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Niepołomice. …dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: przejęcia od powiatu wielickiego zadań związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Niepołomice. Przejęcie od powiatu wielickiego zadań związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych […] na terenie gminy Niepołomice. 21 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
bezpieczeństwo drogi
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 105/15 — Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia. …w sprawie: przystąpienia do opracowania - wespół z samorządem Województwa Małopolskiego i samorządem gminy Drwinia - wielowariantowej koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę […] km 1+400 – odcinek 470 km 1+400) - dla przygotowania realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia […] Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia. 21 inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 29
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …ofert. Złożyłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich wnioski o wykonanie zadań przy drodze 964: odcinek Paleo do Balachówki, Wola Batorska – Chobot, okolice Coca-Coli, Staniątki-Niepołomice, Zakrzów […] się stawką opłat za odpady. Program, z którego będą wspomniane remonty jest dedykowany inwestycjom przy drodze, które są w zarządzie ZDW w Krakowie. W Ochmanowie inwestycja rozpoczęła się miesiąc temu. Chodnik […] w Zakrzowcu – jest to droga powiatowa, w powiecie należy się starać o środki na to zadanie. Radny Edward Wnęk poprosił o remont chodnika, uzupełnienie fragmentów dróg w Woli Batorskiej…
2. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne osiedla Boryczów, północna strona Jazów, chodnik i przebudowa drogi Zagórze -  Słomiróg.   Podjęto również uchwały: Uchwałę podwyższającą wysokość…
3. 42. sesja Rady Miejskiej 2018-04-03 …jeden, naszym zdaniem optymalny. Przewidywał on podział gminy na trzy okręgi: zachodnie sołectwa, miasto Niepołomice do linii drogi krajowej nr 75 i osiedla Piaski i Jazy połączone ze wschodnimi sołectwami. Taka propozycja została wysłana…
4. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …są miejsca parkingowe, jest szansa, że szkoła będzie gotowa na 4 września, - rozpoczęły się prace przy przebudowa drogi dojazdowej do szkoły na Jazach, - rozpoczęła się budowa remizy w Podłężu i sali gimnastycznej w Podgrabiu […] w dniu dzisiejszym poddam pod głosowaniem w wolnych wnioskach. Radny Gruca: Mam pytanie w związku z modernizacją drogi 964. Czy będzie można zrobić przystanek dla wysiadających w Woli Zabierzowskiej na terenie dawnego skrętu z […] drogi 964? Odpowiedź: Jak będzie gotowa koncepcja, to ją przedstawimy do konsultacji. Radny Suślik: W którym miejscu jesteśmy z węzłem i z obwodnicą? Odpowiedź: Mamy uzgodnienie ruchu przez Wojewódzką Policję…
5. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …dla młodzieży - 13 000 zł. 9. Wyrażenie zgody na nabycie działki w Podłężu (ścieżka łącząca Piaski z drogą wojewódzką). Paweł Pawłowski…
6. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …spowalniającymi ruch i wyznaczoną ścieżką pieszo-rowerową. Ze stacji kolejowej dojazd do Niepołomic będzie odbywał się nową drogą ze stacji do ulicy Jodłowej i ulicą Jodłową. Pozwoli to dodatkowo zmniejszyć liczbę wycinanych drzew. Generalna […] drzew na cele gospodarcze oraz w Referacie Inwestycji Drogowych - kontrolowane będą gwarancje, jakie dają wykonawcy na budowane drogi. Kolejny punkt dotyczył zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. i w konsekwencji zmiany wieloletniej prognozy finansowej […] gminy na budowę oświetlenia stadionu klubu MKS Puszcza, zwłaszcza w kontekście niskiej kwoty na poprawę bezpieczeństwa na drogach, jest nieco kontrowersyjne. Radny Wit Ślusarczyk, Przewodniczący Komisji Budżetu zwrócił uwagę, że wykonanie zgodnie z…
7. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …społecznej oprócz szkoły. W Suchorabie, Zagórzu, Zakrzowcu, Zakrzowie brakuje chodników przy drogach do szkoły. Burmistrz Roman Ptak odparł, że całej gminy nie można było objąć programem. W Zakrzowie z […] do burmistrza i mu się to nie udało. Zawnioskował o budowę i naprawę chodników przy drodze 964 oraz o wprowadzenie funduszu sołeckiego. Zapytał, czy gmina jest coś w stanie zrobić, żeby mieszkańcy nie […] grodzili się przy samej drodze. Zwrócił uwagę, że rośnie coraz bardziej ilość wody w związku z coraz większą powierzchnią pokrytą kostką brukową, zaapelował o utworzenie zrzutu wody ze strefy przemysłowej bezpośrednio do Wisły…
8. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …i siarkowodory. Poprosił również o zwrócenie uwagi firmie OŚCIEŻNICA, która remontuje drogę na ul. Portowej, na wyrwy w drodze utrudniające przejazd mieszkańcom. Odpowiedź: Burmistrz poinformował, że zgłosi do firmy…
9. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …jeszcze wyczerpany. Następnie burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami. Poinformował o tym, że ruch wahadłowy na drodze wojewódzkiej 964 wprowadzony zostanie od 10.06.2019 r. Przedstawił również informację o akcji przeciwpowodziowej…
10. Relacja z 5. sesji Rady Miejskiej 2019-03-03 …zgłaszane przez radnych: Annę Front (zamontowanie lustra na ul. Leśnej w Staniątkach), Michała Hebdy (przejęcie przez gminę drogi wewnętrznej), Pawła Laska (zimowego utrzymania dróg) oraz Józefa Trzosa (zmiany zapisu w…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Inne strony

Brak wyników