Sesja nr nr 7 z dnia 2015-04-21
Uchwalona
Uchwała nr 55/15 — Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego Uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. — dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964

Rozkład głosów radnych

Za
15
Przeciw
3
Wstrzymał się
1
Głos nieoddany
0
Nieobecny
2

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach