Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 56/15 — Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. …gminy Niepołomice. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
2. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 57/15 — Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. …z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała […] w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 19 0 0 2 0 odpady wywóz […] śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
3. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 58/15 — Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. …sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia […] usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 19 0 0 2 0 opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
odpady opłaty środowisko
4. Sesja nr nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 68/15 — Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. …MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki […] tej opłaty. 19 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 69/15 — Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. …W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 19 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
6. Sesja nr nr 4 z dnia
2019-01-09
Uchwała nr 27/2019 — Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w […] Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. wniosek formalny 27/2019 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej […] w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z…
odpady
7. Sesja nr nr 4 z dnia
2019-01-09
Uchwała nr 28/2019 — Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. …28/2019 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 28/2019 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o […] wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. deklaracja 2019 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
8. Sesja nr nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 39/2019 — Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. …dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/18 Rady […] dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 39/2019 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/18 […] dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/18 Rady Miejskiej…
odpady
9. Sesja nr nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 56/2019 — Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 83 (osiemdziesięciu trzech) mieszkańców Woli Batorskiej. …trzech) mieszkańców Woli Batorskiej. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 83 (osiemdziesięciu trzech) mieszkańców Woli Batorskiej. odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
10. Sesja nr nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 57/2019 — Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. …57/2019 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości […] opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 57/2019 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała w […] sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 24
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …Niepołomicach. Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między sesjami: Jesteśmy po otwarciu przetargu w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców. W ubiegłym roku system zamknął się kwotą 4,2 mln […] W tym roku najtańsza oferta to 5,3 mln. Otwarto przetarg w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów z PSZOK. Koszt w ubiegłym roku - 310 tys. zł, 596 tys. zł najtańsza oferta. Po uwzględnieniu […] kosztów likwidacji dzikich wysypisk oraz sprzątania terenów publicznych łączny koszt obsługi systemu odpadów to 6,1 mln zł. Dzieląc tę kwotę na liczbę deklaracji wychodzi koszt 16 zł/osob…
2. 4. sesja Rady Miejskiej 2019-01-06 …opłat za odbiór śmieci w 2019 r. Projekt zakłada stawkę 15 zł od osoby za odpady zbierane selektywne oraz 25 zł – za odpady odbierane w sposób nieselektywny. Obrady rady miejskiej…
3. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …postępowań przetargowych, 3 dotyczą realizacji "Cyfrowych Niepołomic", wyposażenia wnętrz w szkole na Jazach, odbioru odpadów komunalnych - przyspieszenia nabrały prace przy szkole na Jazach, pracuje tam obecnie po 100-110 robotnik…
4. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …sprawie przejęcia zadań powiatu związanych z odśnieżaniem dróg. 5. Określenie inkasentów za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wskazanie z imienia i nazwiska sołtysów). 6. Zgoda na nabycie nieruchomości na osiedlu Borycz…
5. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …łdzielczy w Wieliczce (wartość umowy 398 tys. zł), w trakcie jest przetarg na odbiór odpadów komunalnych, rozpisane są przetargi na przebudową boiska przy SP w Zagórzu (230 tys. zł […] pytanie radnych. Radny Janusz Szczurek zapytał o liczbę firm startujących w poprzednim przetargu na odbiór odpadów. Burmistrz wyjaśnił, że w pierwszym przetargu wystartowały dwie firmy, w drugim przetargu była jedna firma […] przetargu. W trzecim, obecnie trwającym przetargu zmienione zostały warunki - m.in. będzie mniejsza liczba worków na odpady zielone, a odbiór odpadów wielkogabarytowych prowadzony będzie 2 a nie 4 razy w…
6. Petycje mieszkańców 2019-07-20 …piekarni na ul. Spółdzielczej Klubu Seniora, - braku zgody na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Batorskiej, - budowy Centrum Logistyczno – Magazynowego w Zagórzu i Słomirogu…
7. Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej 2019-10-11 …interwencji przez Burmistrza u właściciela terenu.  Mieszkańcy Podłęża złożyli petycję dotyczącą budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oczyszczalni ścieków oraz rond przy obwodnicy Podłęża. Niestety na stronie Urzędu Miasta…
8. Relacja z 12. sesji Rady Miejskiej 2019-10-29 …mln zł. Wpłynęły 2 oferty, najtańsza oferta – 9,4 mln zł. W 2018 r. koszt odbioru odpadów wynosił 5,3 mln zł. Kolejny przetarg – dotyczył obsługi PSZOK w latach 2020/21. Kwota […] mln zł. Brakująca kwota w budżecie na 2020 r. na pokrycie kosztów gospodarki odpadami to ponad 4 mln zł. Dyskusja odnośnie podwyżek cen za odbiór śmieci od mieszkańców przeprowadzona…
9. Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej 2019-11-28 …darmowego ładowania darmowego samochodów na P&R. - Wysokości stawek opłat za odbiór odpadów. Radna Anna Front zapytała, czy brany był pod uwagę wniosek rodzin wielodzietnych o uwzględnienie niższych […] się wielu pracowników tymczasowych. Zapytała o to, czy urząd weryfikuje, czy te osoby płacą za odpady. Przewodniczący Marek Ciastoń poinformował, że wzrost tonażu wynika głównie z odbioru odpadów zielonych […] Ciastoń powiedział, że wielodzietność zawsze była związana z biedą i w rodzinach takich nie wytwarza się wiele odpadów. Zaproponował również budowę spalarni i sortowni w gminie.Radna Agata Zawadzka zaproponowała, żeby rozważyć…
10. Relacja z 10. sesji Rady Miejskiej 2019-07-26 …W dniu 31.07.2019 r. o godz. 12:00 planowane jest otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Podłężu. Podjęto uchwałę określającą zasady odbioru odpadów. Do PSZOK opr […] cz odpadów, będzie można przekazywać rzeczy używane niestanowiące odpadu. Będzie również punkt napraw mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Paweł Pawłowski…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników