Sesja nr nr 8 z dnia 2015-04-30
Uchwalona
Uchwała nr 68/15 — Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Rozkład głosów radnych

Za
19
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach