Sesja nr nr 7 z dnia 2015-04-21
Uchwalona
Uchwała nr 56/15 — Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.

Rozkład głosów radnych

Za
19
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
2

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach