Relacja z 55. sesji Rady Miejskiej

2022-03-09

Sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej i Muzeum Niepołomickiego.

RELACJA Z 55. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
👉W dniu 9.03.2023 r. odbyła się 55. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉Dyrektor Maria Jaglarz przedstawiła sprawozdanie z działalności Muzeum Niepołomickiego.
👉Radna Marta Korabik zapytała o to, co dzieje się obecnie w Izbie Regionalnej. Odpowiedź: Był ogłoszony konkurs na zarządzanie Izbą Regionalną, który wygrała Fundacja Lepsze Niepołomice. Do południa organizowane są tam wycieczki dla dzieci, oprowadzane przez pana Władysława Cyrana. Odbywają się tam również spotkania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice. Po południu Izba pełni funkcję Centrum Organizacji Pozarządowych. Odbywają się tam różnego rodzaju warszaty, spotkania i szkolenia, m.in. jest to miejsce prób zespołu "Niepołomiczanie". W obiekcie znajduje się obecnie mniej przedmiotów niż przed remontem. Przedmioty zgromadzone przez pana Cyrana miały różną wartość historyczną i etnograficzną, występowały w kilku egzemplarzach. We współpracy z panem Cyranem zredukowaliśmy liczbę tych przedmiotów. To co najważniejsze do opowiadania o tradycyjnym niepołomickim gospodarstwie dalej znajduje się w Izbie.
👉 Dyrektor Joanna Lebiest przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Niepołomicach.
👉 Radna Anna Front zapytała czy jest szansa na wyremontowanie zagrzybionej biblioteki w Staniątkach. Odpowiedź: Biblioteka stosunkowo niedawno była remontowana, problem wynika z niewłaściwej izolacji fundamentów.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI:
👉 Wpłynęły oferty na rozbudowę ul. Wrzosowej i Czerwonych Beretów, najtańsza oferta jest o około 1 mln zł tańsza, niż planowano.
👉 Ogłoszony jest przetarg na remont nawierzchni asfaltowych i wykonanie poboczy z kruszyw.
👉 Złożony został wniosek do programu Maluch+, rozstrzygnięcie ofert będzie w kwietniu. Planowane jest utworzenie dwóch Klubów Malucha w Podłężu, w dawnym budynku GS. Budynek zostanie zakupiony przez gminę.
👉 Rozpoczął się remont siedziby OSP Zakrzów.
👉 Powstała kolejna, dziewiąta mijanka na drodze 964, szacowany postęp robót — 25%. Październikowy termin zakończenia prac nie jest zagrożony.
👉 Na przełomie marca i kwietnia rozpocznie się uzupełnianie dróg z kruszywa i czyszczenie rowów melioracyjnych.
👉 Radna Magdalena Kuźba poprosiła o przekazanie firmie STRABAG prośby o odpowiednie oznaczanie materiałów przygotowywanych do prac budowlanych.
👉 Radna Agata Zawadzka zapytała, czy gmina planuje zakup salki katechetycznej w Woli Zabierzowskiej i planowane jest tam utworzenie przedszkola. Odpowiedź: Tak, planowany jest zakup salki pod potrzeby edukacyjne.
👉 Radny Krzysztof Sondel zaapelował o podjęcie działań w celu ograniczenia zabudowy wielorodzinnej. Radny Wojciech Ciastoń stwierdził, że nie rozumie po co powstrzymywać działania deweloperów.
RADNI PODJĘLI M.IN. UCHWAŁY:
👉 Zmiana uchwały budżetowej. Dochody budżetu: 221,3 mln, wydatki: 249,8 mln, deficyt: 28,5 mln. Największe zmiany po stronie dochodów: 442 tys. zł – dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej ze środków zewnętrznych, 3 mln zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych, 473 tys. zł – pomoc obywatelom Ukrainy, 269 tys. zł – refundacja kosztów działania Ekodoradców. Największe zmiany po stronie wydatków: zwiększenie o 3,3 mln na rozbudowę drogi wojewódzkiej 964, zwiększenie o 0,6 mln zł wydatków na projekt Piekarnia Sztuki.
👉 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wraz z otoczeniem.
👉 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże.
👉 W sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niepołomice w 2023 roku. W programie przewidziano 20 tys. zł na sterylizację suk i kotek, 200 tys. zł na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. Radna Barbara Wdaniec zgłosiła prośbę od mieszkańców Zagórza o odłowienie grupy agresywnych bezdomnych psów.
........................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.