Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 5/14 — Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …5/14 Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 18 3 wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
wynagrodzenia
2. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 57/15 — Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. …opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
3. Sesja nr nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/91/2019 — Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. …wotum zaufania. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie
burmistrz
4. Sesja nr nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/93/2019 — Uchwała w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. …Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie
burmistrz
5. Sesja nr nr 13 z dnia
2019-11-28
Uchwała nr XIII/170/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. …opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. opłaty…
opłaty
6. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/524/21 — ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …XLI/524/21 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. burmistrz, finanse 19 1 burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki…
burmistrz finanse
7. Sesja nr nr 43 z dnia
2022-04-07
Uchwała nr XLIII/584/22 — ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Niepołomice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. …straży pożarnej z terenu gminy Niepołomice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 21 wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
wynagrodzenia
8. Sesja nr nr 44 z dnia
2022-05-12
Uchwała nr XLIV/591/22 — w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Niepołomice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. …OSP z terenu gminy Niepołomice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 20 1 wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
wynagrodzenia
9. Sesja nr nr 45 z dnia
2022-06-14
Uchwała nr XLV/593/22 — udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. …i Gminy Niepołomice. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. 20 1 burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie
burmistrz
10. Sesja nr nr 45 z dnia
2022-06-14
Uchwała nr XLV/595/22 — udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu gminy Niepołomice za rok 2021. …i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu gminy Niepołomice za rok 2021. 20 1 burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie
burmistrz
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …dniu 9 maja odbędzie się spotkanie z Radą Rodziców. Od jakiegoś czasu są dysproporcje w wynagrodzeniach nauczycieli szkoły społecznej na Jazach w stosunku do wynagrodzeń nauczycieli w placówkach publicznych…
2. Relacja z 58. sesji Rady Miejskiej 2023-05-11 …poinformował, że w ostatnich latach występowała duża rotacja nauczycieli w szkole, której przyczyną były niższe wynagrodzenia nauczycieli, niż w szkołach publicznych. Skutkowało to niezadowoleniem rodziców i przepisywaniem dzieci do innych […] nauczanie na 1,5 zmiany w Niepołomicach. Dzięki przekształceniu gmina zyska również dodatkową subwencję na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości około 1,5 mln zł. Wszystkim pracownikom szkoły (nauczycielom i obsłudze) zaproponowane zostanie […] w szkole na Jazach nie są zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela, więc szkoła nie otrzymuje subwencji na wynagrodzenia nauczycieli. Gmina dotychczas przekazywała subwencję w wysokości 125%. Po zmianie będzie wyższa subwencja, gmina nie będzie…
3. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 Radni obniżyli wynagrodzenie Burmistrza. Powołano komisje miejskie. W dniu 11.12.2018 r. miała miejsce II sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między […] gminy Niepołomice. W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Kwota zaproponowana przez przewodniczącego Rady to 10 620 zł ( o 1600 zł mniej niż […] dotychczas). Radny Juszczyński przestawił argumenty, którego jego zdaniem nie pozwalają na przyjęcie zaproponowanej kwoty wynagrodzenia. Ponadto złożył wniosek o przekazanie projektu uchwały do odpowiedniej komisji. Wniosek został odrzucony. Uchwały w sprawie powołania…
4. 45 sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 …oraz nadania jej statutu. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przedmiotem obrad była również uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych rada miejska zobligowana była do podjęcia uchwały obniżającej wynagrod zenie burmistrza. Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Rady Marek Ciastoń przedstawił swoje stanowisko. Stwierdził, że jako radny nie uznaje, aby rozporządzenie mogło […] przerwał wystąpienie mecenasa. Podziękował radnym za głosowanie i poinformował, że wyda polecenie do księgowości o wypłaceniu pomniejszonego wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem…
5. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …dochodowego od osób fizycznych (PIT) - wynika to z większej liczby mieszkańców i rosnących wynagrodzeń. Rok 2017 zamknął się kwotą 25 mln zł, planowane wpływy w 2018 r. to 29 mln…
6. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …kilkukrotnie o koszenie, w lipcu ma się koszenie rozpocząć. Są 2 osoby, które w podstawie wynagrodzenia nie mają minimalnej krajowej, w przyszłym roku osoby te dostaną wyrównanie. Radny Stanisław Lebiest…
7. Relacja z 14. sesji Rady Miejskiej 2020-01-06 …ma obowiązek powołać swojego zastępcę, jednak tego nie zrobił. Do pomocy zatrudnił pana Przemysława Bębna, przyznając mu wynagrodzenie w wysokości 75 zł/godzinę, co daje w przeliczeniu na pełny etat 12 600 zł […] Jest to wynagrodzenie wyższe, niż maksymalne dopuszczalne wynagrodzenie burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Pan Bęben ma dostęp do wszelkiej dokumentacji gminy Niepołomice. Pan Bęben jest zastępcą wójta w gminie Rzepiennik Strzyżewski […] wprowadzić właściwą osobę na właściwe miejsce. Radny poprosił o podanie informacji o zakresie obowiązków oraz wynagrodzeniu pana Bębna oraz czy aktualne zasoby kadrowe urzędu nie były wystarczające, skoro zatrudniony został zewnętrzny doradca…
8. Relacja z 25. sesji Rady Miejskiej 2020-12-30 …pozbawiono kontroli nad spółką, a kolejne stanowiska obsadzano „kolesiami spod Tarnowa”. Przedstawił koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w spółce po zmianie zarządu. Z wyliczeń burmistrza wynikało, że…
9. Relacja z 30. sesji Rady Miejskiej 2021-05-06 …bez zgody burmistrza spółka nie będzie mogła zatrudniać osób, których roczne wynagrodzenie miałoby przekraczać kwotę 100 tys. zł netto. Radna Agata Zawadzka złożyła wniosek o zdjęcie z obrad…
10. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2021-11-25 …Roboty miały być wykonane do końca listopada, wykonano niewielki zakres prac, firma zażądała od gminy 78% wzrostu wynagrodzenia. Umowa zostanie zerwana, gmina wystąpi o odszkodowanie. 👉 Firma budująca obwodnicę w Podłężu wystąpiła o zgodę na…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników