Wyniki wyszukiwania dla tagu: burmistrz

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 5/14 — Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 18 3 wynagrodzenia pensje różnych osób…
wynagrodzenia
2. Sesja nr nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 12/14 — Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice…
skargi
3. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 19/15 — Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …V/19/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 17 4 skargi…
skargi
4. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 46/15 — Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …VI/46/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 17 3 1 skargi…
skargi
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 98/15 — Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2014. …Uchwała Nr X/98/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2014. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i…
budżet
6. Sesja nr nr 8 z dnia
2019-05-29
Uchwała nr VIII/89/2019 — Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …VIII/89/2019 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. VIII/89/2019 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na […] działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. skargi…
skargi
7. Sesja nr nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/91/2019 — Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. …IX/91/2019 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. IX/91/2019 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy […] Niepołomice wotum zaufania. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
8. Sesja nr nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/93/2019 — Uchwała w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. …IX/93/2019 Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy […] Niepołomice za rok 2018. IX/93/2019 Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. Uchwała w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z […] wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
9. Sesja nr nr 40 z dnia
2021-11-23
Uchwała nr XL/506/21 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …XL/506/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 17 4 skargi…
skargi
10. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/524/21 — ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …XLI/524/21 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. burmistrz, finanse 19 1 burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
burmistrz finanse
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 50
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 Radni obniżyli wynagrodzenie Burmistrza. Powołano komisje miejskie. W dniu 11.12.2018 r. miała miejsce II sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między sesjami […] w Wydziale Dróg nie przyniosła skutków, proszę zadziałać w tej sprawie. Pytania do Burmistrza: Radna Agata Zawadzka – czy mieszkańcy Woli Batorskiej mają możliwość wypowiedzenia się o lokalizacji PSZOK? Burmistrz wyjaśnił […] nie będą asfaltowane zjazdy z wałów. Co gmina jest w stanie z tym zrobić? Odpowiedź Burmistrza: Na ZDW nie da się już wymusić uzupełnienia asfaltu, prace są zakończone. Może znajdziemy pieniądze na to…
2. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …za korzystanie z DPS w Staniątkach. W dniu 28.12.2018 r. miała miejsce 3. Sesja Rady Miejskiej. Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między sesjami: Jeżeli do 31.12.2018 r. nie będzie odwołań od wyników przetargu […] sesja, podczas której omawiana będzie kwestia podniesienia opłat za odbiór śmieci. Pytania do Burmistrza: Radna Anna Front – czy odzyskany został VAT od budowy szkoły na Jazach? Odpowiedź: Nie, wystąpiliśmyo interpretację […] zef Trzos zapytał o plany odnośnie rozbudowy i remontu dróg lokalnych. Z informacji przedstawionych przez burmistrza wynika, że na lata 2019-20 planowane jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej trzech dużych zadań: kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne…
3. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …zapłacimy więcej za odbiór śmieci. W dniu 09.01.2019 r. odbyła się 4. sesja Rady Miejskiej. Burmistrz Roman Ptak poinformował, że wyłoniono wykonawcę budowy obwodnicy. Pytania i wnioski radnych: Przewodniczący Rady Marek Ciastoń poinformował […] o wpłynięciu interpelacji Pawła Laska dotyczącej odśnieżania. Burmistrz poinformował, że poprosił firmę odśnieżającą o wzmożenie odśnieżania i większą ilość sprzętu. Radny Michał Hebda zapytał, czy firma SKR raportuje jaki jest zakres wykonanych prac. Burmistrz wyjaśnił […] czy gmina jest przygotowana na podwyżki dla nauczycieli oraz jak zostaną zabezpieczone szkoły w przypadku strajku nauczycieli. Burmistrz odpowiedział, że żaden z dyrektorów nie sygnalizował, że nauczyciele planują podjąć akcję strajkową. Kolejne pytanie…
4. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 Sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu pomiędzy sesjami oraz pytania radnych do burmistrza. W dniu 31.05.2017 r. miała miejsce 31. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Zgodnie z […] przyjętym porządkiem obrad, przed częścią związaną z głosowaniem nad projektami uchwał, burmistrz zdaje relację z prac urzędu pomiędzy sesjami, następnie radni zadają pytania. Poniżej przedstawiam relację z tej części sesji. Sprawozdanie burmistrza: - został rozstrzygnięty przetarg […] fotowoltaicznych, zbierane są deklaracje przystąpienia. Jest duże Zainteresowanie programem ze strony mieszkańców Niepołomic. Pytania do Burmistrza: Radny Juszczyński: Jak wygląda sprawa z przygotowaniem zlecenia na remonty dróg? Odpowiedź: Trwają prace nad…
5. 32. sesja Rady Miejskiej 2017-06-29 …się 32. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Głównym punktem sesji będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli […] rady gminy nad działalnością burmistrza. Po zakończeniu roku budżetowego, rada ocenia pracę organu wykonawczego - burmistrza - w zakresie działalności finansowej gminy. Absolutorium udzielane jest (bądź nie) w oparciu o sprawozdanie finansowe za dany rok.  Ponadto […] Paweł Pawłowski Paweł Pawłowski 2017-06-29 32. sesja Rady Miejskiej Czy Rada Miejska udzieli absolutorium Burmistrzowi
6. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …informacji o wszystkich sprawach na linii petent-urząd, rozliczeniach podatkowych, korespondencji z urzędem. Kolejnym punktem było sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu: W przetargach na wykonanie PSZOK w Woli Batorskiej i Podłężu oferty znacznie przewyższały kwotę…
7. 45 sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 …nadania jej statutu. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przedmiotem obrad była również uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracownik […] w samorządowych rada miejska zobligowana była do podjęcia uchwały obniżającej wynagrod zenie burmistrza. Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Rady Marek Ciastoń przedstawił swoje stanowisko. Stwierdził, że jako radny nie uznaje, aby rozporządzenie mogło odbierać prawa nabyte […] zagłosowało za odrzuceniem uchwały. Jedna radna wstrzymała się od głosu. Przewodniczący poinformował, że odrzucenie uchwały niesie dla burmistrza niebezpieczeństwo poniesienia konsekwencji przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. Następnie swoje stanowisko przedstawił mecenas Zbigniew Łosiński. Stwierdził…
8. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …złożenia życzeń i wręczenia prezentów radnym przez Mariana Ponikiewicza, przedstawiciela Zarządu MKS Puszcza Niepołomice. Następnie burmistrz Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z prac Urzędu między sesjami: przeprowadzony został przetarg na obsługę bankową budżetu gminy […] zł). Odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami w związku z budową Park & Ride w Staniątkach. Zdaniem burmistrza został wypracowany w tej sprawie kompromis. Dojazd do stacji kolejowej z Niepołomic będzie odbywał się ulicą Staniątecką […] Janusz Szczurek zapytał o liczbę firm startujących w poprzednim przetargu na odbiór odpadów. Burmistrz wyjaśnił, że w pierwszym przetargu wystartowały dwie firmy, w drugim przetargu była jedna firma i zaproponowała dużo…
9. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …Covid-19) radnego Waldemara Juszczyńskiego oraz Piotra Górę, kierownika w spółce Wodociągi Niepołomice. Burmistrz Roman Ptak przedstawił nową Sekretarz Gminy, Martę Jędrysiak-Strózik. Ślubowanie radnego złożył Marcin Migas. Radny […] na zmiany w umowie spółki, które wprowadził w styczniu 2020 r. pełniący funkcję burmistrza Krystian Zieliński. Najbardziej istotne: ograniczono rolę rady nadzorczej, kompetencje zgromadzenia wspólników, wprowadzono nieograniczony […] się sytuację epidemiczną od 15.03 zamknięta będzie kasa i biuro obsługi klienta w Wodociągach. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA W trzech komórkach organizacyjnych urzędu wystąpiły zachorowania na Covid-19, chorych jest 6 os…
10. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2018-01-29 …r. miała miejsce 40. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. W sesji nie uczestniczył Burmistrz, z porządku wykreślone więc zostało sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. Wykreślony został również punkt dotyczący zniesienia formy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników