Wyniki wyszukiwania dla tagu: burmistrz

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 5/14 — Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 18 3 wynagrodzenia pensje różnych osób…
wynagrodzenia
2. Sesja nr nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 12/14 — Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Powołanie doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice…
skargi
3. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 19/15 — Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …V/19/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 17 4 skargi…
skargi
4. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 46/15 — Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …VI/46/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 17 3 1 skargi…
skargi
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 98/15 — Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2014. …Uchwała Nr X/98/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2014. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i…
budżet
6. Sesja nr nr 8 z dnia
2019-05-29
Uchwała nr VIII/89/2019 — Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …VIII/89/2019 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. VIII/89/2019 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na […] działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. skargi…
skargi
7. Sesja nr nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/91/2019 — Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. …IX/91/2019 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. IX/91/2019 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy […] Niepołomice wotum zaufania. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
8. Sesja nr nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/93/2019 — Uchwała w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. …IX/93/2019 Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy […] Niepołomice za rok 2018. IX/93/2019 Podjęcie uchwały w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. Uchwała w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z […] wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie…
burmistrz
9. Sesja nr nr 40 z dnia
2021-11-23
Uchwała nr XL/506/21 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …XL/506/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 17 4 skargi…
skargi
10. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/524/21 — ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …XLI/524/21 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. burmistrz, finanse 19 1 burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
burmistrz finanse
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 59
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 59. sesji Rady Miejskiej 2023-05-25 …biletów na wydarzenia kulturalne, przejazdy komunikacją publiczną, - usługi opiekuńcze dla osób 75+. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC URZĘDU MIĘDZY SESJAMI Otwarto postępowanie na wymianę 42 źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne […] zł; Nadania nazwy drogi bocznej od ul. Mokrej - ul. Masztowa. Założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Niepołomicach. Burmistrz poinformował, że odbyły się spotkania z nauczycielami, rodzicami oraz przedstawicielami stowarzyszenia prowadzącego szkołę społeczną. Większość pracownik…
2. Relacja z 55. sesji Rady Miejskiej 2023-03-09 …w Staniątkach. Odpowiedź: Biblioteka stosunkowo niedawno była remontowana, problem wynika z niewłaściwej izolacji fundamentów. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI: Wpłynęły oferty na rozbudowę ul. Wrzosowej i Czerwonych Beretów, najtańsza oferta…
3. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …Miejskiej w Niepołomicach. Podczas sesji przedstawione były sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, komisariatu Policji oraz pełnomocnika burmistrza ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Straż Miejska w Niepołomicach pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od […] pytał, czy prowadzone są szkolenia kontrwywiadowcze dla policji. Odpowiedź: Nie są prowadzone takie szkolenia. Jerzy Groński, pełnomocnik burmistrza ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego podziękował radnym za pomoc w działaniach związanych z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną […] ścisłe centrum miasta i Niepołomickie Błonia. Z monitoringu przekazano 727 zdjęć do Komisariatu Policji w Niepołomicach. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC URZĘDU MIĘDZY SESJAMI W przygotowaniu są m.in. następujące przetargi: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomir…
4. Relacja z 58. sesji Rady Miejskiej 2023-05-11 …w Niepołomicach. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Dotyczyła funkcjonowania szkoły podstawowej na osiedlu Jazy w Niepołomicach. Burmistrz Roman Ptak przypomniał, że spotkanie związane jest z wnioskiem o przekształcenie szkoły społecznej na Jazach w szkołę […] publiczną. Wniosek taki złożyła Rada Rodziców i części nauczyli ze szkoły.Burmistrz poinformował, że Wiesław Bobowski, Dyrektor Wydziału Edukacji UMiG spotkał się z panią kurator Barbarą Nowak. Propozycja przekształcenia szkoły spotkała się z […] tej sprawie. Odbyło się również spotkanie rodziców oraz przedstawicieli zarządu stowarzyszenia zarządzającego szkołą. Burmistrz poinformował, że w ostatnich latach występowała duża rotacja nauczycieli w szkole, której przyczyną były niższe…
5. Relacja z 56. sesji Rady Miejskiej 2023-03-30 …prośbą o rozbudowywanie Domów Kultury, a radny Paweł Lasek o remont DK w Podgrabiu. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC URZĘDU MIĘDZY SESJAMI Radny Wojciech Ciastoń zwrócił uwagę, że mieszkańcy nie dostają informacji […] powoduje opóźnienia w generowaniu nakazów płatniczych. Radny Józef Trzos zapytał, czy burmistrzowi znana jest treść umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a PKP PLK w sprawie budowy kolei w Niepołomicach. Odpowiedź […] i organizacje pozarządowe. Wymagany jest wkład od wnioskodawców – w formie pracy, rzeczowy lub finansowy. Burmistrz Roman Ptak dodał, że FS dotyczyłby tylko sołectw, a nie osiedli. Radny Józef Trzos zapytał…
6. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 Radni obniżyli wynagrodzenie Burmistrza. Powołano komisje miejskie. W dniu 11.12.2018 r. miała miejsce II sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między sesjami […] w Wydziale Dróg nie przyniosła skutków, proszę zadziałać w tej sprawie. Pytania do Burmistrza: Radna Agata Zawadzka – czy mieszkańcy Woli Batorskiej mają możliwość wypowiedzenia się o lokalizacji PSZOK? Burmistrz wyjaśnił […] nie będą asfaltowane zjazdy z wałów. Co gmina jest w stanie z tym zrobić? Odpowiedź Burmistrza: Na ZDW nie da się już wymusić uzupełnienia asfaltu, prace są zakończone. Może znajdziemy pieniądze na to…
7. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …za korzystanie z DPS w Staniątkach. W dniu 28.12.2018 r. miała miejsce 3. Sesja Rady Miejskiej. Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między sesjami: Jeżeli do 31.12.2018 r. nie będzie odwołań od wyników przetargu […] sesja, podczas której omawiana będzie kwestia podniesienia opłat za odbiór śmieci. Pytania do Burmistrza: Radna Anna Front – czy odzyskany został VAT od budowy szkoły na Jazach? Odpowiedź: Nie, wystąpiliśmyo interpretację […] zef Trzos zapytał o plany odnośnie rozbudowy i remontu dróg lokalnych. Z informacji przedstawionych przez burmistrza wynika, że na lata 2019-20 planowane jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej trzech dużych zadań: kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne…
8. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …zapłacimy więcej za odbiór śmieci. W dniu 09.01.2019 r. odbyła się 4. sesja Rady Miejskiej. Burmistrz Roman Ptak poinformował, że wyłoniono wykonawcę budowy obwodnicy. Pytania i wnioski radnych: Przewodniczący Rady Marek Ciastoń poinformował […] o wpłynięciu interpelacji Pawła Laska dotyczącej odśnieżania. Burmistrz poinformował, że poprosił firmę odśnieżającą o wzmożenie odśnieżania i większą ilość sprzętu. Radny Michał Hebda zapytał, czy firma SKR raportuje jaki jest zakres wykonanych prac. Burmistrz wyjaśnił […] czy gmina jest przygotowana na podwyżki dla nauczycieli oraz jak zostaną zabezpieczone szkoły w przypadku strajku nauczycieli. Burmistrz odpowiedział, że żaden z dyrektorów nie sygnalizował, że nauczyciele planują podjąć akcję strajkową. Kolejne pytanie…
9. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 Sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu pomiędzy sesjami oraz pytania radnych do burmistrza. W dniu 31.05.2017 r. miała miejsce 31. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Zgodnie z […] przyjętym porządkiem obrad, przed częścią związaną z głosowaniem nad projektami uchwał, burmistrz zdaje relację z prac urzędu pomiędzy sesjami, następnie radni zadają pytania. Poniżej przedstawiam relację z tej części sesji. Sprawozdanie burmistrza: - został rozstrzygnięty przetarg […] fotowoltaicznych, zbierane są deklaracje przystąpienia. Jest duże Zainteresowanie programem ze strony mieszkańców Niepołomic. Pytania do Burmistrza: Radny Juszczyński: Jak wygląda sprawa z przygotowaniem zlecenia na remonty dróg? Odpowiedź: Trwają prace nad…
10. 32. sesja Rady Miejskiej 2017-06-29 …się 32. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Głównym punktem sesji będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli […] rady gminy nad działalnością burmistrza. Po zakończeniu roku budżetowego, rada ocenia pracę organu wykonawczego - burmistrza - w zakresie działalności finansowej gminy. Absolutorium udzielane jest (bądź nie) w oparciu o sprawozdanie finansowe za dany rok.  Ponadto […] Paweł Pawłowski Paweł Pawłowski 2017-06-29 32. sesja Rady Miejskiej Czy Rada Miejska udzieli absolutorium Burmistrzowi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników