Sesja nr 10 z dnia 2015-06-25
Uchwalona
Uchwała nr 98/15 — Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2014.

Rozkład głosów radnych

Za
19
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
2
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach