32. sesja Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2017-06-29
Czy Rada Miejska udzieli absolutorium Burmistrzowi?

29 czerwca 2016 r. odbędzie się 32. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Głównym punktem sesji będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością burmistrza. Po zakończeniu roku budżetowego, rada ocenia pracę organu wykonawczego — burmistrza — w zakresie działalności finansowej gminy. Absolutorium udzielane jest (bądź nie) w oparciu o sprawozdanie finansowe za dany rok.  Ponadto pod głosowanie zostaną poddane m.in. uchwały dotyczące:

- zasad przyznawania stypendiów sportowych,

- regulaminu konkursu dla niepublicznych przedszkoli,

- przystąpienia przez gminę do realizacji projektu „Holistyczny aspekt nauczania języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”.